Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Berat Kandili Sözleri

- Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

-Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarin kadar yakin, yarininiz askiniz kadar mutlu, askiniz Beraat kadar mukaddes, dualariniz istediginiz gibi makbul olsun.

-Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

-Gecenin güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir geceye dogsun ki dualarin kabul kandilin mubarek olsun.

-Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, kandilin mubarek olsun.

Ellerin duaya uzandigi, sinelerin dostlara açildigi, gözlerin masumiyet aradigi bu mubarek günde tum dualariniz kabul olmasi dilegiyle iyi kandiller.

- ALLAH'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Beraat kandiliniz mübarek olsun

-ALLAH'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. Ha?yrl? kandiller

-ALLAH'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

-Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.

-Beraat kandilin mübarek olsun. ALLAH sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.

-Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller.

-Beraat Kandilinin, hayat?m?za yeni ufuklar?n aç?lmas?na ve vesile olmas? dile?iyle.

-Bin aydan daha hay?rl? bu mübarek gecenin büyüsüne kap?lman?z dile?iyle Beraat kandiliniz mübarek olsun.

-Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, Beraat kandilin mübarek olsun.

-Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Beraat kandiliniz mübarek olsun.

-Bu gece Beraat gecesi. Dua edelim..Yürekler bir ats?n bu gecede, günahlar?m?z affolsun. iyi kandiller.

#1269

 
© 2015
AŞK