Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Be?ikta? Sözleri

Besiktas bir a?k de?il Be?ikta? bir hayat.

Siyahla beyaz? ay?ran çizgi ölümle ya?am? ay?ramaz ki he yolun sonunda ölüm olsada sevenleri kimse ay?ramaz ki bu sen ?ampiyon görelim sizi ölmeden mezara koymay?n bizi korkutamaz bizleri musala ta?? çlümüne seviyoruz biz be?ikta?? ya?murlu bir günde görmü?tüm seni üstünde çubuklu formalar ward? bir anda tutuldum a??k oldum ben hayat?n anlam? siyah beyazd?.

herkesin manitas?n?n ad?yla doldurdu?u sokaklarda sen! sendin! benim tek sevdam BE??KTA?IM...

be?ikta??m benim siyah beyaz dünyam hayat?m?n anlam? siyah ölümüm beyaz ya?am?m..

Do?unca be?ik ölünce ta? anlay?n hayat BE??KTA?

y?ld?zlar tutu?tu siyah beyazla kanlar?m?z aglas?n kartal ask?ylaaaaaaaa laaaa laaaaaaaaaaa laaaaaaaa laaaaaallaaaa

(Siyah & Beyaz) Ölüm & Ya?am:Tek Nokta:Bir Gün Herkez Anlayacakt?r BE??KTA?KINI

Kan?m?z Bayrag?na Simsiyah Akar Be?ikta??m..Karanl???n? Bembeyaz Tertemiz A?k?m?zla Ayd?nlatal?m Formanda Terin Armanda Teytin Olup Co?al?m..Kartal?m Gökyüzünde Süzülki, Civcivleri Hiç Yapal?m..

be?ikta??m tek a?k?m kalbimden bir parças?n yensende yenilsende sen benim son tak?m?ms?n

heves de?ildir nefestir be?ikta?

YAKI?IR SANA YAKI?IR, SANA ?AMPIYONLUK YAKI?IR, SEN ALEMDE TEKSIN, DE?I?ILMEZSIN, BE?IKTA? SEN BIZIM HER?EYIMIZSIN!

birgün nas?l geldik öyle gidece?iz Be?ikta?l? do?duk Be?ikta?l? ölece?iz

neden diye sorma a?k önce ALLAH (C. C) SONRA be?ikta?ta YA?ANIR

?ampiyonluk Mu ? A?k?m?z?n yan?nda Bir Hiç ...

Neden mi BE??KTA? ?? Siyah beyaz ba?lam??t? her?ey... Resimler siyah beyazd?... Yazl?k sinemalar siyah beyaz... Gözümüz kara, aln?m?z?n ak olmas? ö?retildi hep... Kara gecelerde beyaz sayfalara döktük içimizi... Kara sevdalar?m?z oldu çokça beyaz umutlarla besledi?imiz... Ve gün gelecek kara topra?a beyaz kefenlerle girece?iz... Siyah beyaz ba?lad??? gibi, siyah beyaz bitecek her?ey.... !

Ölüm ne zaman ve nereden gelirse gelsin Mezar?ma Siyah Beyaz güller at?lacaksa mezarta??ma be?ikta? yaz?l?caksa öyle (Öyle Ölüm Ho? Gelmi? Sefa Gelmi?)

ÖLÜMLE YA?AMI AYIRAN Ç?ZG? BE??KTA?I AYIRAMAZ K?!

Olmas?n menemenimizde domates. Olmas?n alt?m?da bir mercedes. Olmas?n yan?m?zda prenses. Sen iste muridin olacak herkes. Sensiz bu hayat?n tad? yok be fernandes.

Okul Ol 24 Saat Gelelim Fernandess..!!

b?rak?n kimse be?ikta?l? olmas?n o ayr?cal?k bize kals?n.

devler demir yollar? be?ikta? atar goller 5 ten fazla atmay?n feneri a?latmay?n

Koydum Bütün Sevinçlerimi Önüme Bakt?m Hepsi "BE??KTA?"

Hepsinden önce biz vard?k 1903!

Sonra Dedim Ki ; ?yi Ki Be?ikta?l?y?m..

#1627

 
© 2015
AŞK