Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Be?ikta? Sözleri

En Güzel Be?ikta? Sözleri K?sa 2014 Sayfas?
Bjk tak?m?na gönül veren arkada?lar sizlerde son ç?kan sözler varsa a?a??daki yorum bölümünden bunlar? yazabilirsiniz.
1903"²de doldu yürekler, yer siyah gök beyaz ?ampiyon BE??KTA?!
Y?llarca kahrolsak dertten kederden, bilsek ki kellemiz kopar bedenden, A?k?m?z harbiden hemde derinden, asla vazgeçmeyiz BE??KTA? senden!
Fransa'da do?du BE??KTA?'l? oldu, helal olsun sana PASCAL NOUMA!
Semtimiz erkekler semti, a??k eder herkesi, üzerimde eksilmesin ba?ra??m?n gölgesi! ??te biz kötü günde hep omuz omuzay?z, övünmek gibi olmas?n biz BE??KTA?'l?y?z!
Bazen hüzün bazen keder senin sevgin ömre bedel, BE??KTA? SEN B?Z?M HER?EY?M?ZS?N!
BE??KTAAAA???? BE??KTAAAAAA??? SALDIR SALDIR BE??KTA?!
BE??KTA? diyerek sana yüz vurduk, siyah?n yan?na beyaz? koyduk, Y?llardan beridir hep senin olduk, BE??KTA? SEN B?Z?M HER?EY?M?ZS?N!
Gel gündüzle gece olal?m, gel gökyüzünde y?ld?z olal?m, Seninle ?ampiyonluklara ko?al?m, haydi bast?r karakartal'?m...
Yak???r sana yak???r sana ?ampiyonluk yak???r sana, Sen alemde teksin, de?i?ilmezsin, BE??KTA? SEN B?Z?M HER?EY?M?ZS?N!
Neyleyim cebimdeki milyon paray?, sen ?ampiyon olmay?nca. Bazen sevinç bazen keder senin sevgin ömre bedel!
Ba??n öne e?ilmesin ald?rma kartal ald?rma, En büyük sen de?ilmisin? Ald?rma kartal ald?rma, kartal ald?rma...
Dünyada iki tür taraftar vard?r; BE??KTA?'l? olanlar ve BE??KTA?'l? olduklar?n?n fark?na varamayanlar!
biz hayk?r?rken triBünde sevdam?za BE??KTA? diye, Siz manita kollar?nda ba??rd?n?z Bo? Sevdalara a?k diye....
bir sevdaysa hayat? anlaml? k?lan, BE??KTA? ulan...
mecnun bilseydi BE??KTA?'? severmiydi leylay??
çevrimiçi ne kadar fenerli varsa...
"Fenerli O?lum Olaca??na o.. K?z?m Olsun"
Be?ikta? bir gerillan?n hayata itiraz?d?r.susarsa çat??ma, konu?ursa sava?, yazarsa destan, severse devrim olur"
Kara topraga Beyaz Kefenle gömülürken yanibasimiza konacak SIYAH-BEYAZ atkinin hayaliyle yasiyoruz!!! VAR MI ÖTESI???
feneri tutaca??ma çi?imi tutar?m
Evlenip balay?na gidece?ime, bekar kal?p alay?na giderim.
TRT 1983 Turk?ye kupas? f?nal?n? Genc febel?ler ?c?n tekrar verecekm?s
Neylerim Siyah Dedi?imde Beyaz Demeyen Manitay?
Sevme Beni K?z?m Me?ale Kokar?m, ?ark? Türkü Bilmem Beste Yazar?m, Tutma Ellerimden Emanet Sanar?m Be?ikta??m için Dünyalar? Yakar?m..!
çat??mak sanat olsayd? çar?? oscar al?rd?
ED?RNEDEN KARSA, JÜP?TERDEN MARSA, NE KADAR FENERL? VARSA.............
Hayat?m Simsiyah & HayaLLerim Bembeyaz
mademki fenerlisin bi kere vermelisin
Fenerlimisin? Allah ba$ka dert vermesin:)
"beyaz" ? hayk?rabilmek için "siyah" ? destur almak gerek . .
???klar söndügü zaman tüm fenerliler güzeldir:):):):)(
SEVMEY? SEV?LMEY? ASTIM ARTIK, BE??KTA? ?Ç?N ÖLMEN?N PLANLARINI YAPIYORUM
Bu a?k her?eyden büyük Bu a?k her?eyden üstün ?ampiyonluk sevinci Ya?ar?z elbet birgün!!!
Manitam için dünyay? yakar?m, BE??KTA?'IM ?Ç?N MAN?TAMI YAKARIM!
dertler bize sevdal? biz be?ikta?a
" al arkana federasyonu ver iki puan ol ?ampiyon...biz delikanl?y?z ul@n
milangaz likitgaz alay? tra? ura?ma bizimle al?r?z aygaz y?ld?r?m demirören aç defteri yaz baba paras?yla ba?kan olunmaz
?ampiyon Olamay?z BE??KTA?IM Bu Sene, Millet Yine ; Elle - Kolla - Hakemle, Lanet Olsun Böyle Kahpe Düzene...!
Bugün BE??KTA? ?çin Ne Yapt?n ?
çanaklar ermana decoderler ?ansala...
Sinemada Erol Ta?, Okeyde ara ta?, Jokeyde Karata?, Hayatta Be?ikta?!
Yönetim Gazze'ye otobüs kald?r!
felsefemiz a?kt?r BE??KTA?K'tan ba?ka a?k yaland?r.
14 ?ubat hayal ürünüdür tek gerçek BE??KTA? tribün'üdür...
Imam Maca Geldi de Biz Camii'ye mi Gitmedik
gökhan zan ?n o?lu olmu? ad?n? bora koymu?
hayat?m?z fani, ölümümüz ani, penalt? olursa, sen kullan baki
Ba?ka sevgileri Pek Görmedi Gözümüz Kutlu Olsun Be?iktA?KIM Sevgililer Günümüz...
Tribün Gibisin Güzelim Biletini Basan Giriyor Ama Unutma ki ; BE??KTA?'?n Çocuklar? Tribüne Biletsiz'de Giriyor.
A-c?mak yok N-efret war T-awiz yok ?-?kence war F-nrbahçe yok B-e?ikta? waR..!
babam S?YAH dedi ben BEYAZ i?de böyle ba?lad? büyük A?K
A?km??, sevgiymi? hepsi yalan... Tek gerçek Be?ikta? Ulan!!
A?k?m?z? anlayabilmeniz için, maç günleri kalbinizin heyecanla çarpmas? gerek...
Zirvelerde kartallar da bulunur, y?lanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, di?eri ise sürünerek gelmi?tir.
Kim-YASAL , Kim De?il Herkes Biliyor - > A.Gücü : 0 - G.Saray : 8
senden ba?ka bir sevdada gülmedi yüzümüz, kutlu olsun Be?ikta??m sevgililer günümüz!!
Bursa iLi d???nda bu gezegende bir adet biLe taraftar?n yoksa, Be?ikta?'La ayn? cümLe içinde buLunman bir fikstür hatas?d?r.
biz 12, 5 devirirken siz 3, 5 at?yordunuz
kar?ya k?za de?il S?YAH'a BEYAZA'a A?I?IZ!!!
bizim a?k?m?z mum ?????nda gözgöze de?il me?ale alt?nda omuz omuza
Bizim Dostumuz Cehenneme Gidiyoruz Dedigimizde Neden Degil Ne Zaman Diyendir...
as?l a??k biziz mecnunun sadece ad? var.........
Kafalar Güzel, Dillerde Yeni bir Beste.. Bekle bizi Sivas, Geliyoruz Emanetlerle!!
erken ekilen dar?dan kocas?ndan sonra kalkan kar?dan lacivertin yan?ndaki sar?dan hay?r gelmez
al getir ilk sevgiliyi Be?ikta?'tan, ya?amak istiyorum gençli?imi yeni ba?tan...
SEN?N ?Ç?N YANAN HER ME?ALE BEN?M GENÇL???M?N GÜNE??D?R BE??KTA?IM
"Öteki sevdalar gibi aldanm??l?k de?il benimki.. Hangi sevgili tutarki Be?ikta??m?n yerini"
Kara kartals?n göklerde uçars?n, 100 y?ld?r ya?ars?n, Çekemeyenler k?skananlar çatlas?n, bir Allah'?m var bir de sen vars?n!
Siyah?n yan?na beyaz koyduk, bu renklere biz ba? koyduk, Ya?murda çamurda stadlar? doldurduk, BE??KTA? SEN B?Z?M HER?EY?M?ZS?N!
Gün do?du hep uyand?k stadlara dayand?k BE??KTA?'?n u?runa bayraklarla donand?k, Semtimiz erkek semti a??k eder herkesi, üzerimde eksilmesin bayra??m?n gölgesi! ??te biz kötü günde hep omuz omuzay?z, övünmek gibi olmas?n biz kara kartal'l?y?z!
BE??KTA?'?m benim biricik sevgilim, söyle senden ba?ka kimim var benim! Seninle a?lar?m seninle gülerim, söyle senden ba?ka kimim var benim!
Övünmekte çok hakl?y?z çünkü BE??KTA?'l?y?z!
Karanl?k ayd?nl?ktan yalan do?rudan kaçar, güne? yaln?zda olsa etraf?na ???k saçar, unutma do?rular?n kaderidir bu yaln?zl?k, kargalar sürüyle KARTALLAR yaln?z uçar!
Bu sene ?ampiyon görelim sizi, ölmeden mezara koymay?n bizi, korkutmaz bizleri musalla ta??, ölümüne seviyoruz biz BE??KTA?'?!
Erkek adam renkli tak?m tutmaz..!
BE??KTA?'l? olmayanlara sesleniyorum; Birgün bu tak?m? sevmeyeceksiniz ona tapacaks?n?z.
Ne para ne araba ne de manita en büyük a?k?m?z BE??KTA?!
BASIN ÖNE EGILMESIN ALDIRMA KARTAL, ALDIRMA.EN BÜYÜK SEN DEGILMISIN ALDIRMA KARTAL, ALDIRMA KARTAL ALDIRMA
YAKISIR SANA YAKISIR, SANA SAMPIYONLUK YAKISIR, SEN ALEMDE TEKSIN, DEGISILMEZSIN, BESIKTAS SEN BIZIM HERSEYIMIZSIN!
GEL GÜNDÜZLE GECE OLALIM GEL GÖKYÜZÜNDE YILDIZ OLALIM SENINLE SAMPIYONLUKLARA KOSALIM HAYDI BASTIR KARA KARTAL´IM
BESIKTAS DIYEREK SANA YÜZ VURDUK, SIYAHIN YANINA BEYAZI KOYDUK, YILLARDAN BERIDIR HEP SENIN OLDUK BESIKTAS SEN BIZIM HER SEYIMIZSIN
BAZEN HÜZÜN, BAZEN KADER SENIN SEVGIN BIR ÖMRE BEDEL.BESIKTAS SEN BIZIM HERSEYIMISSIN
GUN DOGDU HEP UYANDIK STADLARA DAYANDIK BESiKTASIN UGRUNADA BAYRAKLARA DONANDIK SEMTiMiZ ERKEK SEMTi ASIK EDER HERKESi UZERiMDE EKSiLMESiN BAYRAGIMIN GOLGESi iSTE BiZ KOTU GUNDE HEP OMUZ OMUZAYIZ OVUNMEK GiBi OLMASIN BiZ KARAKARTALLIYIZ
YILLARCA KAHROLSAK DERTTEN KEDERDEN!! BiLSEKKi KELLEMiZ KOPAR BEDENDEN!! ASKIMIZ HARBiDEN HEMDE DERiNDEN!! ASLA VAZGECMEYiZ BESiKTAS SENDEN
DELIKANLI ADAM RENKLI TAKIM TUTMAZ?BESIKTASIM SEN BANA BABAMDAN KALAN MIRAS DEGIL OGLUMA OLAN BORCUMSUN
EDIRNENIN YOLLARI TASTAN, VARMI BÜYÜK BE??KTA?´TAN
Yerlerde süründük, çok gece uyumad?k, stad?n önünde betonda yatt?k, Stad'larda ismim, kalelerde resmim, vazgeçtim hayattan BE??KTA?'?m için...
Öyle bir sevda ki tarif edilmez, kalplere yazm???z, inan hiç silinmez!
Dünya hep dönüyor, ömrümüz bitiyor, BE??KTA? sevgisi bizde hiç bitmiyor!...
BE??KTA?'l? isen ö?ün, de?ilsen itaat et!
Edirne'nin yollar? ta?tan, varm? büyük BE??KTA?'tan!
Delikanl? adam renkli tak?m tutmaz, BE??KTA?'?m sen bana babamdan kalan miras de?il o?luma olan borcumsun

#2794

 
© 2015
AŞK