Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bilgisayar Sözleri

Paran çoksa yeni bilgisayardan b?kma, i?in yoksa chatten ç?kma.

Bir virüse sistem yakma.

Virüs ferman dinlemez

Virüs bula?a bula?a yay?l?r

Az veren sabit disk'ten, çok veren boot'dan verir

Bir PC'nin nesi, iki PC'nin network'ü var

Arayan virüsünü de bulur, truva at?n? da

Virüsünü söylemeyen antivirüsünü bulamaz

?ifreni söyleme dostuna, o da söyler dostuna

Vakitsiz kilitlenen bilgisayar? resetlerler

Delinin biri network'ü bozmu?;, 40 supervisor düzeltememi?;

Virüsü an, antivirüsünü haz?rla

Her virüs bir tecrübedir

Sosyal hayata devam etmek için reset dü?mesine bas?n?z

Antivirüssüz PC'yi virüs kapar

Disket virüsü ile gelir

Bilgisayar oyunlar?yla hayat aras?ndaki tek fark hayat? save

edememektir

Sabr?n sonu resettir

Ummad???n program, makineyi kilitler

Güzelli?ine güvenme sivilce al?r gider, PC'ne güvenme virüs al?r

gider

Sakla utility'i gelir zaman?

Yavuz Virüs, ev sahibini Doom oynarken bast?r?r, bilgisayar?

kilitler

Virüs ölür, gözü diskette kal?r

Virüsün ba?? küçükken ezilir

Yol sormakla, keyword aramakla bulunur

??leyen PC'yi virüs tutar

Virüs geliyorum demez

Acele programa bug kar???r

Duvaks?z gelin, CD-ROM sürücüsüz PC olmaz

Bana i?lemcini söyle sana kim oldu?unu söyleyeyim.

Hatas?z program olmaz.

Bilgisayar deyip de geçme, onunda bir harddiski var.

Bilgisayar?n var m?, derdin var.

Ak anti-virüs kara gün içindir.

Dos i?ler windows övünür.

Pc'ye mac vermi?ler, hani benim akvaryumum demi?.

Sak?nan diskte bad sektör ç?kar.

Ram's?z windows oynamaz.

Yaz?l?ms?z donan?m, donan?ms?z yaz?l?m olmaz.

Eceli gelen windows mavi ekrana dü?er.

??letim sistemi windows olan?n, ba?? beladan kurtulmaz.

Zip'le yatan rar'la kalkar.

Bin gigabyte'?n olsa da, bir gigabyte'? olana dan??.

Sora sora crack bulunur.

Hard diski virüs bassa norton'a v?z gelir.

'Kazaa' yüklüyorum demez.

Bele? anti-virüs program?; virüsü türkü ça??ra ça??ra ararm??.

Dos kocam??; windowsun maskaras? olmu?.

Bugünün i?ini görev zamanlay?c?s?na b?rakma.

Avi. gelen yerden mp3 esirgenmez.

Orjinal program kullanan? dokuz a?dan kovarlar.

A? alma kom?u al.

Abi senin site asp miydi?

-evet ne oldu!

San?r?m benim pc asp desteklemiyor, açam?yorumda

Da? da?a kavu?maz, bilgisayar bilgisayara kavu?ur.

Yaz?c?n?n ?ahidi taray?c?.

Kaspersky'nin olmad??? yerde norton'a abdurrahman

Çökecek windows bilgisayarda durmaz.

Windows'u seven maviye katlan?r.

Windows'a service pack de yüklesen, windows yine windows'tur.

Windows'unu aç?k unutan?n ziyaretçisi pek olur.

Reset'te keramet vard?r.

Eski dos'tan windows olmaz.

Formatlanm?? diskin davas? olmaz.

Windows'uma söven, linux kullansa bari.

portu müdafa yoktur, hostu müdafa vard?r

utp kablonu hub'a kadar uzat

azimle route eden firewallu deler

bakarsan a? olur bakmazsan bug olur.

hatas?z routing yoktur

eceli gelen hacker benim portlara scan çeker.

bridgeden post, hubdan dost olmaz

kaderde varsa hack edilmek neye yarar uzulmek

gorunen server, router istemez

yanl?? headerl? paket* ba?dattaki router'dan döner

bana dokunmayan worm bin y?l ya?as?n

bir ip*'de iki bilgisayar oynamaz

client servera küsmü?. server?n haberi olmam?s.

10 megabit switch'e cat6 kablo da taksan 10 megabit switch yine 10 megabit

switch'tir

bana mac adresini soyle, sana ureticini soyleyeyim.

gönül ne internet ister, ne internet cafe; gönül sohbet ister ethernet

bahane

bana ip'ni soyle, sana kim oldugunu soyleyeyim

networkun uzmaniyim, cisconun hastasiyim.

kotu networkcunun mumu, collision'a kadar yanar

networkcu networkcunun rj45"²ine muhtactir

download ettim bir tane extract ettim bin tane

switch'in bulunmadigi yerde hub'a abdurrahman celebi derler

1 mb free web hosting'in 40 y?l hat?r? vard?r.

hat kopuyorum demez

ip isteyenin bir yüzü, vermeyen dhcp'nin iki yüzü kara

tuvalete bi ping atalim bakalim bos mu

» Abi senin site asp miydi?

-evet ne oldu!

San?r?m benim pc asp desteklemiyor, açam?yorumda

Da? da?a kavu?maz, bilgisayar bilgisayara kavu?ur.

Yaz?c?n?n ?ahidi taray?c?.

Kaspersky'nin olmad??? yerde norton'a abdurrahman

Çökecek windows bilgisayarda durmaz.

Windows'u seven maviye katlan?r.

Windows'a service pack de yüklesen, windows yine windows'tur.

Windows'unu aç?k unutan?n ziyaretçisi pek olur.

Reset'te keramet vard?r.

Eski dos'tan windows olmaz.

Formatlanm?? diskin davas? olmaz.

Windows'uma söven, linux kullansa bari.

Paran çoksa yeni bilgisayardan b?kma, i?in yoksa chatten ç?kma.

Bir virüse sistem yakma.

Bana i?lemcini söyle sana kim oldu?unu söyleyeyim.

Hatas?z program olmaz.

Ak anti-virüs kara gün içindir.

Dos i?ler windows övünür.

Pc'ye mac vermi?ler, hani benim akvaryumum demi?.

» Sak?nan diskte bad sektör ç?kar.

Ram's?z windows oynamaz.

Yaz?l?ms?z donan?m, donan?ms?z yaz?l?m olmaz.

Eceli gelen windows mavi ekrana dü?er.

??letim sistemi windows olan?n, ba?? beladan kurtulmaz.

Zip'le yatan rar'la kalkar.

Bin gigabyte'?n olsa da, bir gigabyte'? olana dan??.

Sora sora crack bulunur.

Hard diski virüs bassa norton'a v?z gelir.

'Kazaa' yüklüyorum demez.

Bele? anti-virüs program?; virüsü türkü ça??ra ça??ra ararm??.

Dos kocam??; windowsun maskaras? olmu?.

Bugünün i?ini görev zamanlay?c?s?na b?rakma.

Avi. gelen yerden mp3 esirgenmez.

Orjinal program kullanan? dokuz a?dan kovarlar.

A? alma kom?u al.

patch kablo yi?idin kamç?s?d?r

admin kabinet düzeninden belli olur

bakmakla ö?renilseydi switchler server olurdu.

Virüs: Ben program? uzant?s?ndan tan?r?m.

Ummad???n program makineyi kilitler.

Doktor ölecek miyim?...Hay?r! Upgrade edileceksin!

Virüs gelince "Back-Up"In? ald?n m? "?imdi müsait misiniz?" diye sormaz.

Yi?itlere isimleri kahramanl?ktan, virüslere isimleri verdi?i zarardan sonra verilir.

Virüs istedi 1 exe. Allah verdi 2 exe.

Abi i?lemci adaptörünü devre d??? b?rakt?m, alet 220 V'da. Canavar gibi.

Lütfen bu sat?rda durmay?n. Otomatik tagline çarpar.

Her virüsün bir yo?urt yiyi?i vard?r.

Temizlenen virüs bula?an? artt?r?r

Cins virüs diskette öter

Virüs ferman dinlemez.

Ta??ma suyla hard-disk kopyalanmaz Çünkü ta??ma su bir japon çocu?udur.

Aya??n? kotana (Wslimit'ine) göre uzat.

Ayn? memory adresinde 2 de?i?ken ötmez.

Doom oynaya oynaya tenefüs uzar

#122

 
© 2015
AŞK