Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bilgiyle ?lgili Özlü Sözler

Arad???n? bilmeyen, buldu?unu anlayamaz. Claude Bernard

Baz? ?eyleri yar?m bilece?ine, bir ?ey bilme, daha iyi. Nietszche

Bilgi de tek ba??na bir güçtür. Bacon

Bilgi, bölü?üldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliere

Bilgi, iki çe?ittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden ö?renece?ini bilmek. Samuel Johnson

Bilgiden ba?ka hiçbir kuvvete heves etme. Cami

Bilgili adam güne? gibidir, girdi?i yeri ayd?nlat?r. Zübeyr Gündüzalp

Bilmedi?ini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildi?ini sanmak tehlikeli bir hastal?kt?r. Lao-Tzu

Bir insan her ?eyi bilemez. Horatius

Çin'de bile olsa bilgiyi aray?n, gidin, elde edin. Hadis-i ?erif

Dünyada en zor olan ?ey, insan?n kendisini bilmesidir. Thales

Her bildi?ini söyleme, fakat her söyledi?ini bil. Marcel Lenoir

Soru da bilgiden do?ar, cevap da. Mevlana

#1485

 
© 2015
AŞK