Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bilim Ve Teknoloji Haftas? ?iirleri

En Güzel Bilim ve Teknoloji Haftas? ?iirleri Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa Bilim ve Teknoloji Haftas? ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Bilim ve Teknoloji Haftas? ?iirleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun 8 - 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftas? ?iirleri;
B?L?M VE TEKNOLOJ?
Bilim, bilgi p?nar?m
Teknolojiyle var?m
Ça?? yakalayarak
?nsanl??a sunar?m.
Teknikle çal??al?m
Zamanla yar??al?m
?stençle ve co?kuyla
Zirvede bulu?al?m.
Muhsin Durucan
—-
B?L?M VE TEKNOLOJ?
Her do?al olayda, insan ürpermi?,
Bütün dikkatini, onlara vermi?;
Aylarca, y?llarca; hep irdelemi?
Buldu?u sonuçtan, bilgi derlemi?.
Bilgiler, zamanla'Bilim' olmu?lar,
Bütün insanl??a, ???k tutmu?lar;
Her ku?ak, kendinden, bir ?ey katm??lar
Uygarl??a, sa?lam temel atm??lar.
Teknoloji, ilmin, hizmet arac?,
Zamandan kazan?r, her kullan?c?;
Do?ru kullanan?n, ba??n?n tac?
Hedefe varman?n, teknik ilac?.
Yeni ku?aklara, tez ö?retelim,
'B?LG? ÇA?I'nday?z, bunu bilelim;
Aziz yurdumuzu, hep yüceltelim
Ça?da? uygarl??a, tez eri?elim..
Naim Yaln?z
—-
Bilim
Yeter art?k uyumay?p uyanak
Yürüyek canlar?m bilime do?ru
Merih kap?s?na bizde dayanak
Yürüyek canlar?m bilime do?ru
Kuran ? kerimden ibret alal?m
Yedi kat göklere sahip olal?m
Yedi kat yerlerden haber alal?m
Yürüyek canlar?m bilime do?ru
Plüton neptün ü ke?if edelim
?u derin uzaya uydu atal?m
Bizden ba?ka bize destek yoktur bilelim
Yürüyek canlar?m bilime do?ru
Uça?? füzeyi bizler yapal?m
Maden ile atomlar üretelim
Ay hazinesinde mekan tutal?m
Yürüyek canlar?m bilime do?ru
Hüseyin istiyor bilime gidek
Bilim adam?n?n elinden tutak
Bilimle oturak bilimle yatak
Yürüyek canlar?m bilime do?ru
Hüseyin Parlakdemir

#2895

 
© 2015
AŞK