Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bir Küçük Deniz

-Herkes geçer diyor. Geçer mi Efendim ?

-Herkes ne bilir ac?m? Olric ?

Her gün biraz daha ac?r sonra, biraz daha ve biraz daha. . Ama en sonunda ne olur biliyor musun Olric ? Geçmez evet geçmez. Geçti san?rs?n ama, geçmez... Örne?in, al??veri?e ç?kars?n bir ma?azaya girersin. Öyle bir ?ark? çalmaya ba?lar ki hat?rlat?r, da??t?r. Geçmez...

Geçer san?rs?n ama geçmez. . Daha az akla gelmeye ba?lar, al???yorum galiba dersin. Arkada?lardan biri görmü?tür onu biriyle bir yerde bir ?eyler içerken. . Bo?az?n kurur, yutkunamazs?n ama geçmez... Geçer san?rs?n ama geçmez. . Telefonun ekran?nda duvar ka??d? de?ildir art?k, kendinden bile saklad???n bir foto?raf?n? görürsün akl?ndaki galeride. . Gözüne çarpar, hat?rlat?r. Vurur, geçmez. . Rehberden ad?n? silmi?sindir, numara akl?ndan geçip gitmez. . Oturdu?u semtin otobüsü önünden geçer sen durakta gözlerin dolmu? beklerken. Defalarca do?ru durakta inme tela?? ya?ad???n o toplu ta??ma faaliyeti gözden ya? ta??rma hareketine döner. . Binmezsin, ama geçmez. . Yine Geçti san?rs?n Olric, unuttum dersin. . ama geçmez Olric... Ad?na bir filmde rastlars?n, alelade bir radyo program?n?n canl? ba?lant? k?sm?nda istek bir ?ark? üzerine. . "Sezen Aksu -Vazgeçtim" talep olunmu?tur. . Çal?n?r, geçilmez. . Ac?r, geçmez. . Birilerini öpü?ürken gördü?ünde gözünüze çarpan ani bir dü?ünce ile sars?l?r duda??n bir ba?ka duda?a geçme eylemi ve ard?ndan gelen. . O da birini öpüyor mudur acaba sorusu ve muhtemeldir öpmesi. . can?n ac?r için kanar, geçmez... Ba?ka birini basmak istersin kanayan yarana. Saç? onun gibidir, gözleri onunkiler gibi kocaman. . Sesi onunki gibi ince. . Bakars?n, gördü?ün o de?ildir. .

Hayal k?r?l?r, parçalar esner. Da??l?r, ama geçmez. . Ac?r ama, geçmez Olric.

#1766

 
© 2015
AŞK