Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bir Rüyadayd?m ?iiri

Bir rüyadayd?m ?iiri - Ekleyen: Admin, Kategori: Sevgi ?iirleri, Konu özeti: Sevgi ?iiri olan bir rüyadayd?m ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun,
Bir rüyadayd?m
Bir rüyadayd?m
Uyand?m
Etraf?m yine karanl?k
Görmüyorum
Umut ?????n? ellerinde
Sevgim burkuldu
Gözya??m? yükledi?im ya?mur
Pencerenden süzülürken
O an gözya??m kayboldu
Gözlerini benden kaç?r?rken
Ne ben var?m ?imdi hayaller âleminde
Ne de sen eri?ilmez dü?lerimde
Bir ?eyler kopup gitti benli?imden
Sevgiye inanc?m kalmad? senin yüzünden
Ye?ermeye haz?r umutlar?m
Solmaya ba?lad? yeniden
Eskiden belki dosttuk
Birbirimiz tan?maz olduk
?imdi iki yabanc?
Ayn? duvarda s?rt s?rta durduk
Bir rüyadayd?m
Uyand?m
Etraf?m hep karanl?k
Ba?ucumda çaresizlik nöbette
Kurtulam?yorum
Bir türlü bu sürgünden
Bitse ?u payla??lmaz yaln?zl?k
Umutlar?m tükenmeden
Bir rüyadayd?m
Uyand?m
Oysa uyan?km???m
Hiç uyumam???m
Arad???m ruhuma e?
Senmi?sin sanm???m
Anlad?m ki ben
Çok yan?lm???m

#2984

 
© 2015
AŞK