Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Birbirinden Güzel Sevgi Sözleri

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...

Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya? süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman a??ks?n demektir..

Yaln?z aç??a ç?kan ????? görebiliyorsan, yaln?z söylenen sözü duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun Ne de duyabiliyorsun...

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir. Ve a?k öyledirki nerde imkans?z varsa onu seçer.

Karanl?k Ayd?nl?ktan, Yalan Do?rudan Kaçar. Güne? Yaln?zda Olsa Etrafa I??k Saçar. Üzülme Do?rular?n Kaderidir Yaln?zl?k. Kargalar Sürüyle Kartallar Yaln?z Uçar.

Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...

Benim Kalbimi K?rmak Suya Yaz? Yazmak Kadar, Gönlümü Almak ?se Güne?e Dokunmak Kadar Zordur. Sen Suya Yaz? Yazmay? Ba?ard?n, ?imdi Güne?in Batmas?n? Bekle.

Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki , sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n...

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu. Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun... Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun.

Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!

Özgürlük dü?lerde de?il , kendi kendimize yükseltti?imiz çitlerin ard?ndad?r

Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i Gibi.

#975

 
© 2015
AŞK