Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bomba Sözler

-UNUTMA! Giden Günü, Geri Getiremezsin. Buland?rd???n Suda, Suretini Göremezsin. Burnun Bu Kadar Kaf Da??ndayken, Önünü Göremezsin!

-Asl?nda çok konu?an kad?n yoktur. Kar??daki hiç bir ?ey anlamad??? için aç?klama yapmak zorunda kalan kad?n vard?r.

-?yi geçinmek iki ki?inin kusursuz olmas?yla de?il, birbirlerinin kusurlar?n? ho? görmesiyle olur...!

-Biz çocukken; yollar bozuktu, musluklar bozuktu, ziller bozuktu, paralar bozuktu ama adamlar sa?lamd?.

-?nsan, hayata iki anlam yükler: Biri a?larken, di?eri gülerken ve tek bir kere k?ymet bilir; O da elindekini kaybederken....

-SEVG?N?N Hakim oldu?u EV, Küçük de olsa, Hiç Bir Zaman DAR gelmez ?NSANA

-Havalara giren birine hiç dokunmay?n..b?rak?n, Ne kadar yükselirse o kadar sert dü?ecektir..?zleyin ve keyfini ç?kar?n!!

-Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz ZamanSizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r....

-?l?k bir rüzgar esti, nereden geldi bilmiyorum. nereye gidiyorsun diye sordum özlenen her?eye dedi an akl?ma sen geldin çünkü özlenen bir tek sendin!!!

-Baskalarini avutmakla kendi acilarini unutursun!

-Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez sarho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez...

-Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta?in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar....

-Bu masaLar bo? kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir?ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar....

-Bazen; susarak etti?imiz laflar, konu?arak harcad???m?z sözlerden daha çok ?ey anlat?r...

-Yüre?ini göremeyenlere en güzel hikayeni ya?atma, sen ki birçok kisinin en güzel hayalisin de?meyenlerin hikayesi olma...!

-Vay be !!! ?çimizdeki çocuk da gayr? me?ru ç?kt?

- Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüre?ime gizlice

- Asl?nda insan iki ?eyi unutamaz; Sevdi?i ki?iyi ve onun yoklu?unu. ?ki ?eyi de asla saklayamaz: Sarho?lu?u ve a??k oldu?unu.

- Seveceksen, yaln?z kald???nda akl?na geleni de?il, Hiç akl?ndan ç?kmayan? seveceksin!

#1585

 
© 2015
AŞK