Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bulu?mak Üzere

Diyelim ya?mura tutuldun bir gün

Bardaktan bo?an?rcas?na ya??yor mübarek

Öbür yanda güne? kendi keyfinde

Ne de olsa yaz ya?muru

P?r?l p?r?l dü?üyor damlalar

Eteklerin uça uça bir ko?udur kopard?n

Dar att?n kendini kar?? evin sundurmas?na

??te o evin kap?s?nda bulacaks?n beni

Diyelim için çekti bir sabah vakti

Erkenceden denize gireyim dedin

Kulaç att?kça sen

Patiska çar?aflar gibi y?rt?l?yor su ortadan

Ege denizi bu efendi deniz

Seslenmiyor

Derken bi de dibe dalay?m diyorsun

?çine do?du belki de

??te çil çil ko?u?an bal?klar

Lapinalar gümü?ler var ya

Eylim eylim sal?nan yosunlar

Onlar?n aras?nda bulacaks?n beni

Diyelim sap?na kadar ?air bir herif ç?km?? ortaya

Çakmak çakmak gözleri

Meydan ya Taksim ya Beyaz?t meydan?

Herkes orda sen de ordas?n

Herif bizden söz ediyor bu ülkenin çocuklar?ndan

Yürüyelim arkada?lar diyor yürüyelim

Özgürlü?e mutlulu?a do?ru

Her i?in ba??nda sevgi diyor

Gözlerin ya?murdan sonra yapraklar?n ye?ili

Bi de ba??n? çeviriyorsun ki

Yan?nda ben var?m. .

Can Yücel

#2204

 
© 2015
AŞK