Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bunal?m Sözleri

En Güzel K?sa Bunal?m Sözleri Sayfas? -
» Sesini duysamda heran yüzünü görmek de?il özledi?imi bil heranHiçbir ?ey yüzünü görmek gibi de?il. bunal?m sözleri facebook
» Yine ak?am oluyor, yine kalbim yan?yor, sensiz bahar gelmiyor, Sevgilim sen olmay?nca bahçemde güller açm?yor. bunal?m sevgi sözleri
» Güller anlats?n sana olan sevgimi Güller anlats?n yaln?zl???m?, çaresizli?imi, yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?nBen anlatamad?m güller anlats?n. damardan bunal?m sözler
» Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün, bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una düzece?imSeni benden ayr?d??? için kaderimi mahkemeye verece?im
» Seni sordum sokak lambalar?na; bekleme bo?a gelmez dedilerBoynumu büküpte bakt?m onlara, halime bak?p zavall? dediler
» Bir eski dost gibi hat?rla beniBir selam ver yeterUnutmu? olsanda eski günleriAd?m? aras?ra an yeter
» An gelir insan gülerken a?larm?? Gözya?lar? sel olup kalbine akarm?? Kahkaha bir maske derler bilrimisin? ?nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??
» Önceleri hasreti hiç tatmad?m Yarimden hiç ayr? kalmad?m biter diye takvimlere bakt?mZor geldi ayr?l?k al??amad?m
» Hep kalanlara gidenleri katt?mBir gün yerine geçemedilerO kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler
» Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?kÇünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusunBugün bana esersin yar?n ellere...
» A?k?m?z su üzerine yaz?lan bir masald?, göz k?rp?m? k?sal???nda kelebe?in ömrü uzunlu?undayd? Kalbimizde bir ömür boyu çekece?imiz yaralar b?rakt?
» Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo?ver ald?rma belki bir gün silerimGüzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m Seni sevdi?im için özür dilerim
» Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan
Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum
» Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!
» Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"
» Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belkide, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu...
» Ben Sensizdim! ak?am?n yakla?t??? saatlerde kahrolursun görme a?lad???m? Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?
» Vaktinden önce çiçek açmaz rüzgara kelepçe vurulmaz Bende sen bitmedikçe veya bende ben ölmedikçe sana olan bu sevgim bitmez
» Her deniz bir mart?, her rüya bir uyku, her nota bir ?ark?, her mezar bir ölü, her a?aç bir kök bulurda ben ba?ka bir sen bulamam
» Her gün sevda cekipte gülünmuyor degil mi? Bir güzelden baskas? sevilmiyor degil mi? Hani bensiz olurdun, olunmuyor de?il mi
» Ac?n?n umutlar? yok etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildigin adresteyim
» Gül filizlendigi günden itibaren güne?e a??kt?r Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kap?l?p gülü b?raksa da, gül y?ld?zlara kan?p güne?i unutmaz

#2530

 
© 2015
AŞK