Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Buside

Bir karanl?k vakti idi, ruhum istedi yine seni,

Ellerimde saçlar?n eksik, gönül hüzün eyledi.

Sabah olsun istedim, yüzün günüme do?sun,

Sensiz geçen tek saatim sittin kere haram olsun.

Tek korkum bakidir, senden ayr? dü?mek,

Dayanamaz hecrin ate?ine bu bitap yürek!

Bilir misin, sensizlik tahammül dahi edilemez,

Firar eyleme, bu a?k bu ba?tan asla gitmez!

Derya gibi gözlerin yaln?z baks?n bana,

Kokun yaln?z bana tütsün, gitmesin ba?ka yana!

?u havadisin sonundan ?er ç?kmaz da zati,

Bilesin her ?eye kar??n seni hep sevece?imi!

A?k bir deniz ise, okyanus olmal? kati ad?n,

Nerden geldin, a'mak-? enzar?n ile beni sarst?n.

Sevilmek de sevmek de seninle güzeldir,

Bir buse konunca duda??ma, ruhum dirilir!

Huzuru benli?imin yerini buldu sayende,

Hicran edip de beni senden mahrum etme!

Kulaklar?mda yaln?z ho? sedan yank?lans?n,

Kalan?na sa??r olsam dahi, "ah" diyen yans?n!

En naif ?arab? içersin de bir tek onun tad? kal?r,

?çti?im tek güzel ?arap, senin a?k?nd?r!

Yazmak istedi ak?l, verdi gönül buyruk,

Yaln?z sensin, gönülde tek davetli konuk!

?nsan hata eder, bazen elem getirir sevdice?e,

Pi?manl???n ate?i gelir ard?ndan bütün benli?e!

?stemsiz yan?lg?lar, sanc?lar geçer gider elbet,

Bana mühim gelen, senle olmak ilelebet!

EMRE GEVREK

#1913

 
© 2015
AŞK