Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Büyüdüm ...

D??ar?s? so?uk ü?üyen bir may?s

D??ar?da ölen insan ve biz hiç yokuz

Yoktuk ve biz hiç yokuz

Hiç bir ?iire uymayacak kadarda bo?uz

Fallar bo? ve bakan adam yalanc?

Dönmez geri hayat sen en adi ç?karc?

?air degilim kelimelerim zarars?z

?ntihara akan bir deniz dalgalar insafs?z

?u saatte t?rmalar mant??? sabr?n sanc?s?

Yaln?zl?k tats?z yada oldugundan ac?

Ya?mur buluta bagland? bulut ya?muru b?rakt?

Öyle güzel bir hikaye nas?l kötü olur

Ölüyormu?um , senin gülmek zaman?n

Senin kolay , senin gölgen en mecazi beyaz?n

Bedenin tecrit gençliginden ya??n s?n?rs?z

Geceler öpmü? dudaklar?ndan ikimizde yaln?z

Ama gece eksilir ben bilirim zaman?

Yinede eksilmez yüzüne duydu?um susuzluk

Hadi gel korkusuz , sorgusuz gözlerinle a? yollar?

Yüzümde gölgenen bayat hüzün bu kez farkl?

Sen kaçt?n içindeki çocuklugu al?p

B?rak art?k pasl? hançerlerle parçalamay? uykumu

Diyelim ki ?u an uzakl?g?n ihanetini s?n?yorsun

Sesin ba?ka nefeslere kar???pta dursun .

 

#1910

 
© 2015
AŞK