Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Büyüklük ?le ?lgili Sözler

Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek de?il!... Gerçekten iyi ve büyük olmakt?r. Beethoven

Büyük adam büyük oldu?unu; fakat büyüklü?ün küçüklük oldu?unu bilir. Andre Maurois

Büyük görünen birçok adam, onlara yak?ndan bak?nca büyüklüklerinden çok ?ey kaybederler. Landor

Büyükler az?t?nca, hep küçükler yanar. La Fontaine

Büyükler, omuzlar?m?zda ta??d???m?z için büyüktürler, f?rlat?p at?nca yerde sürünmeye ba?larlar. Montandre

Büyük insanlar, bütün ac?lara ?ikayetsiz katlan?rlar. Schiller

Çocukluktaki safiyetini kaybetmeyen adama büyük adam denir. Mencius

?nsanlar?n büyüklü?ü yapt??? i?lerin büyüklü?üyledir. Gönenli Mehmet Efendi

Sadelik, iyilik ve do?ruluk olmayan yerde büyüklük yoktur. Tolstoy

Tefti? edildi?i vakit sevinen, tenkit edildi?i vakit gülen mahluka büyük adam denir. Cemil Sena Ongun

#1481

 
© 2015
AŞK