Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Büyüleyici Sözler Büyülü Sözler

K?sa Büyüleyici sözler sayfas? - Her yerde olmayan biraz farkl? bir?eyler olsun diyenler için burada büyüleyici a?k sözleri yay?nlad?k. Ayr?ca bu sayfam?zda sizlere payla? yapman?z için de?i?ik ve yeni büyüleyici sözler facebook twitter haz?rlamaya çal??t?k.. Buyrun büyülü sözler k?sa :
Ya?amak De?il Benimkisi, Kuru gürültüler içinde geçen bir zaman benim hayat?m, ne a?k kald? ne sevgi içimde bir büyü bekliyorum gelsin beni bulsun diye..
bir ?iir bahçesi olmak isterim kalbinde her ?iirimde sen ol her kafiyede senin ad?n olsun sen sadece benim büyülü sözlerim ol sen sadece benim ol sevgilim.
yaz? Beklerken K??lar? ya?ad?m içimde iLk Bahar? Beklerken Hep Son Baharlar? Ya?ad? bedenim ?imdi Seni Bekliyorum yeniden gel yeniden içimdeki dünya dönsün Süresizce.
Bir De?il Bin Ac? OLsada önümde Senin için Çekerim Bir De?il Bin öLüm Olsada senin için giderim yeterki Büyülü A?k?m?z Bozulmas?n Bu Büyü Hayat?m?zdan hiç Ç?kmas?n A?k?m Sen Hep Benim Bende Senin Olay?m Bu Güzel Dünyada.
Bir Rüya De?ilsin Sen Benim için Yalan Olan Dünyada 1 gerçeksin içimde, Sen teksin Kalbimde Bu Can Seninle, Sende Kalbimde Ya?a Ölümüne Birici?im.. büyüleyici a?k sözleri
nihayet geldi bekledi?im hayat sonunda buldu benide güzel bir a?k ben seninle gülerim hayata ne olursa olsun bu büyülü hayat? bir seninle ya?ar?m a?k?m..
çok güzel geliyor hayat seninle bana, bütün güzellikler sanki seninle varoluyor o anda, senmisin etraf? güzelle?tiren yoksa a?k?m?zm? etraf? büyüleyen birici?im benim..
Zerre kadar Korkum yok Art?k öLümden Sadece tek Korkum Sensiz Olmak Sensiz Bir Hayat? ya?amak Sensiz Bir gerçek hayat istemiyorum yalanda Olsa Seninle Ya?amak istiyorum Bu Hayat? Birtanem.
A?k?m?n Zirvesinde kimse ula?amaz bize bizim sevgimiz ne kötülüklere nede karamsarl?klar? bar?nd?r?yor içinde bizim dünyam?zda bir sen vars?n birde senin kurdu?un büyülü bir dünya var içimde a?k?m seviyorum seni.
vakitsiz gelen ayr?l?klarla de?il senin sözlerine a?lad?m gece boyunca, b?rak?p gitmene de?il giderken yüzüme bile bakamamana dar?ld?m saatlerce, ?imdi öLümüne Seviyorum Seni O büyülü gülü?ünle
Yar?m kalan kalbimi Tamamlad?n Hayata yeniden Ba?latt?n beni Sak?n durdurma bu büyülü hayat? ya?amak istiyorum ya?am?n içinde sadece sen ol istiyorum birtanem tek gerçe?im..
yetim kalm?? bir çocuk gibiydim hayatta tuttun ç?kard?n beni benli?imden ald?n kendine, ?imdi o güzel dünyanda ya??yorum hayat? doyas?ya birici?im.
Yalan De?il gerçe?i Gördüm Sende, Sevgiyi De?il A?k? Tatt?m Yalans?z Kalbinde..
Büyüledin beni gözlerinle Hayat?m De?i?ti Seni görünce Sen Benim büyülü A?k?m Oldun ya?ad???m kadar?yla, Seviyorum Seni Büyüleyici A?k?m benim.
Gözlerin Büyüledi Beni Sözlerin Vurdu Kalbimi Gülü?ün Kötülükleri Kovdu Mutluluklar? Getirdi hayat?ma Seviyorum Seni A?k?m..
Bir Hayat? yeniden ya?att?n Bana Sanki yeniden Do?dum Seninle yeniden gülüyorum ve daha iyi bak?yorum Hayata Kalbim Huzurlu Bedenim Mutlu Büyüledin beni Sevgilim benim.. büyüleyici sözler a?k
Hayat? Doyas?ya Ya?amak istiyorum Seninle Büyülü geceleri Seninle Ayd?nlat?p Sevgi Ekmek istiyorum gelece?imize Seni Seviyorum Sen benim büyülü Prensesimsin Birtanem.
Bu Can?m Sadece Sana yand? Senden Ba?kas? getiremez ?ifas?n? Sen Benim hayat?m? Büyüledin ve hayat?mda öyle Kald?n Bir Seni Sevdim bu hayatta Bir Sen büyüledin beni A?k?m..
k?sa bir ya?am öyküsü Benimkisi Seviyorum Seni Demek yetmiyor Nefesime Sensin benim Göz bebe?im Sensin benim biricik bebe?im Sensin Hayat?m?n Büyülü iLah? Birtanem..
Sözün yeter Bana Gülmem için Gözlerin yeter Bana A?k?n Büyüsüne Kap?lmam için öyle Zay?f Kalm???mki Dü?erken tuttun beni Sevginle Hayata Döndürdün Yüre?imi Birici?im..
Zamans?z Bir A?k öyküsü bitti Kalbimde, Kalbim Kan A?larken Gözlerim Hayata A?l?yor Sessiz Ç??l?klar içinde Bir Senin Gülü?ünle Gelirim Kendime Büyülü Gözlerinle öLürüm Sevginde
Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m. 21′ imden sonra seninle tan?s?nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi...
Güne?in buz tuttugu yerde bir alev görürsen, o bil ki yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir...
Dünyada iki gül olsun biri k?rm?z? biri beyaz, sen beni unutursan k?rm?z? gül solsun, ben seni unutursam beyaz gül kefenim olsun...
Gözlerine gözleriyle göz koyan?n, gözlerini gözlerimle oyar?m. Gözlerini gözlerden sak?n, gözlerin gözlerime laz?m.
Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüregine, gözlerin zamanla tak?l?rsa uzaklara, hele kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa, bil ki bir yerlerde özlenmi?sindir.
Yanag?na dü?en bir kar tanesi eriyip dudaklar?na ulast?g? zaman, ve bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde, yüzünü rüzgara dön yeter, o benim iste!www.nazlim.net
Ismini kag?da yazam?yorum. Gün gelir yerlere at?l?r diye, elerim tutmuyor çizemiyorum resmini görenler tutulur diye...
Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken, dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya, bu gece yan?mda oldugun için...
Bas?n gö?süme yasland?g?nda, tek dü?man?m var. Geçip giden zaman...
Benim sana olan a?k?m sag?r bir ressam?n , kristal bir yüzeye düsen gülün sesini çizdigi zaman biter
kaLd?r aya??n? dünyamdan yüreqimi ciqnedin cnm yan?yor!!
Ne zaman eskiyor sevgiler? ödenen bedellerin ac?s? geçince mi?
qösLerimin önünden kayboLup qider hayaT salLan?rm
aLdandm qördüqüm masaLLara
yaLakaL?q? beniMseyeNLer sewiLsn ben buyuM kimseye ihTiyac?m yoq!!
küLüsTür bu ruHun özZrü yoqqi bnde!
kaC?oRm i$te heR$eydeN kaC?oRm i$te seNdeN we BendeN!!
Ha Ha Hai$te hayaT?m BöLe Bo$ BiR kahKaha!!
ewweLim seN oLdun ahiRim sensiN!!
Ba$ka tüRLü Bi$ey Bu yaLn?Z seNi isTeYen!!
Yar?m kalan kalbimi Tamamlad?n Hayata yeniden Ba?latt?n beni Sak?n durdurma bu büyülü hayat? ya?amak istiyorum ya?am?n içinde sadece sen ol istiyorum birtanem tek gerçe?im..
yetim kalm?? bir çocuk gibiydim hayatta tuttun ç?kard?n beni benli?imden ald?n kendine, ?imdi o güzel dünyanda ya??yorum hayat? doyas?ya birici?im.
Yalan De?il gerçe?i Gördüm Sende, Sevgiyi De?il A?k? Tatt?m Yalans?z Kalbinde.Büyüledin beni gözlerinle Hayat?m De?i?ti Seni görünce Sen Benim büyülü A?k?m Oldun ya?ad???m kadar?yla, Seviyorum Seni Büyüleyici A?k?m benim.
Gözlerin Büyüledi Beni Sözlerin Vurdu Kalbimi Gülü?ün Kötülükleri Kovdu Mutluluklar? Getirdi hayat?ma Seviyorum Seni A?k?m..
Bir Hayat? yeniden ya?att?n Bana Sanki yeniden Do?dum Seninle yeniden gülüyorum ve daha iyi bak?yorum Hayata Kalbim Huzurlu Bedenim Mutlu Büyüledin beni Sevgilim benim..
Hayat? Doyas?ya Ya?amak istiyorum Seninle Büyülü geceleri Seninle Ayd?nlat?p Sevgi Ekmek istiyorum gelece?imize Seni Seviyorum Sen benim büyülü Prensesimsin Birtanem.
Bu Can?m Sadece Sana yand? Senden Ba?kas? getiremez ?ifas?n? Sen Benim hayat?m? Büyüledin ve hayat?mda öyle Kald?n Bir Seni Sevdim bu hayatta Bir Sen büyüledin beni A?k?m..
k?sa bir ya?am öyküsü Benimkisi Seviyorum Seni Demek yetmiyor Nefesime Sensin benim Göz bebe?im Sensin benim biricik bebe?im Sensin Hayat?m?n Büyülü ilah? Birtanem..
Sözün yeter Bana Gülmem için Gözlerin yeter Bana A?k?n Büyüsüne Kap?lmam için öyle Zay?f Kalm???mki Dü?erken tuttun beni Sevginle Hayata Döndürdün Yüre?imi Birici?im..
Zamans?z Bir A?k öyküsü bitti Kalbimde, Kalbim Kan A?larken Gözlerim Hayata A?l?yor Sessiz Ç??l?klar içinde Bir Senin Gülü?ünle Gelirim Kendime Büyülü Gözlerinle ölürüm Sevginde..
Ya?amak De?il Benimkisi, Kuru gürültüler içinde geçen bir zaman benim hayat?m, ne a?k kald? ne sevgi içimde bir büyü bekliyorum gelsin beni bulsun diye..
bir ?iir bahçesi olmak isterim kalbinde her ?iirimde sen ol her kafiyede senin ad?n olsun sen sadece benim büyülü sözlerim ol sen sadece benim ol sevgilim.
yaz? Beklerken K??lar? ya?ad?m içimde ilk Bahar? Beklerken Hep Son Baharlar? Ya?ad? bedenim ?imdi Seni Bekliyorum yeniden gel yeniden içimdeki dünya dönsün Süresizce.
Bir De?il Bin Ac? Olsada önümde Senin için Çekerim Bir De?il Bin ölüm Olsada senin için giderim yeterki Büyülü A?k?m?z Bozulmas?n Bu Büyü Hayat?m?zdan hiç Ç?kmas?n A?k?m Sen Hep Benim Bende Senin Olay?m Bu Güzel Dünyada.
Bir Rüya De?ilsin Sen Benim için Yalan Olan Dünyada 1 gerçeksin içimde, Sen teksin Kalbimde Bu Can Seninle, Sende Kalbimde Ya?a Ölümüne Birici?im..
nihayet geldi bekledi?im hayat sonunda buldu benide güzel bir a?k ben seninle gülerim hayata ne olursa olsun bu büyülü hayat? bir seninle ya?ar?m a?k?m..
çok güzel geliyor hayat seninle bana, bütün güzellikler sanki seninle varoluyor o anda, senmisin etraf? güzelle?tiren yoksa a?k?m?zm? etraf? büyüleyen birici?im benim..
Zerre kadar Korkum yok Art?k ölümden Sadece tek Korkum Sensiz Olmak Sensiz Bir Hayat? ya?amak Sensiz Bir gerçek hayat istemiyorum yalanda Olsa Seninle Ya?amak istiyorum Bu Hayat? Birtanem.
A?k?m?n Zirvesinde kimse ula?amaz bize bizim sevgimiz ne kötülüklere nede karamsarl?klar? bar?nd?r?yor içinde bizim dünyam?zda bir sen vars?n birde senin kurdu?un büyülü bir dünya var içimde a?k?m seviyorum seni.
Büyüleyici Cep Mesajlar?, smleri Sevgili için büyüleyici mesaj ve smsler
vakitsiz gelen ayr?l?klarla de?il senin sözlerine a?lad?m gece boyunca, b?rak?p gitmene de?il giderken yüzüme bile bakamamana dar?ld?m saatlerce, ?imdi ölümüne Seviyorum Seni O büyülü gülü?ünle
Sözün yeter Bana Gülmem için Gözlerin yeter Bana A?k?n Büyüsüne Kap?lmam için öyle Zay?f Kalm???mki Dü?erken tuttun beni Sevginle Hayata Döndürdün Yüre?imi Birici?im..
Zamans?z Bir A?k öyküsü bitti Kalbimde, Kalbim Kan A?larken Gözlerim Hayata A?l?yor Sessiz Ç??l?klar içinde Bir Senin Gülü?ünle Gelirim Kendime Büyülü Gözlerinle ölürüm Sevginde..
Ya?amak De?il Benimkisi, Kuru gürültüler içinde geçen bir zaman benim hayat?m, ne a?k kald? ne sevgi içimde bir büyü bekliyorum gelsin beni bulsun diye..
Bir ?iir bahçesi olmak isterim kalbinde her ?iirimde sen ol her kafiyede senin ad?n olsun sen sadece benim büyülü sözlerim ol sen sadece benim ol sevgilim.
Yaz? Beklerken K??lar? ya?ad?m içimde ilk Bahar? Beklerken Hep Son Baharlar? Ya?ad? bedenim ?imdi Seni Bekliyorum yeniden gel yeniden içimdeki dünya dönsün Süresizce.
Bir De?il Bin Ac? Olsada önümde Senin için Çekerim Bir De?il Bin ölüm Olsada senin için giderim yeterki Büyülü A?k?m?z Bozulmas?n Bu Büyü Hayat?m?zdan hiç Ç?kmas?n A?k?m Sen Hep Benim Bende Senin Olay?m Bu Güzel Dünyada.
Bir Rüya De?ilsin Sen Benim için Yalan Olan Dünyada 1 gerçeksin içimde, Sen teksin Kalbimde Bu Can Seninle, Sende Kalbimde Ya?a Ölümüne Birici?im..
Nihayet geldi bekledi?im hayat sonunda buldu benide güzel bir a?k ben seninle gülerim hayata ne olursa olsun bu büyülü hayat? bir seninle ya?ar?m a?k?m..
Büyüledin beni gözlerinle Hayat?m De?i?ti Seni görünce Sen Benim büyülü A?k?m Oldun ya?ad???m kadar?yla, Seviyorum Seni Büyüleyici A?k?m benim.
biRaz kaLbim k?R?k oLabiLiR ama yan?mda azda oLsa yap?$t?R?c?m vaR
K?R?LaN hAyaaLer m? BatTI El?ne??
"pheN heP s?rt TaraF?ma Dönüq yaDaR?m qaLBimDeqi >>$Hen
'Bir Kez 0Lsn qüldür yüzümüChoq'mu sey istiorm Sadece sew Beni
Kim SöyLemi$ CadI OLdugumu ? Sen eLmanI Ye $ekeRim
anLam§?z coCukLar?n c?qL?kLar? qBi
inSan o?Lu naNkördüR de?er weRmez kimseye , bende inSan'm sonuçta fasLas?N? bekLeme
no paniC, no heyCan, beN koyCam seN susCan
Kendi mutLu dünYamda muDsuz yaS?Om ben
Benim iLgileNmeDikleRim Sizin Pe?iNden Ko?tuklaR?n?zd?r Alay?na YOL
CeHenneM bo? BüTün ?eyTanlaR buRda
kimiN eLinDeSin, unuTuLdun mu seNDe sinSiCe,
çöZüm senDe cNm
zoR mu qeLDi bu sonsuZ biLmeCe ?
*taNr? hepiNize birer yüz weRmi$
ama siz oNu ba$ka yüZLere çeviriy0rsunuZ
ÇizGiLere BaSmaDan YürüYen inSanLarDAn?m
büyüleyici nickler
tanr? DeiLim ama taPanLar war
cahiL DeiLim ama sewmeyi biLmeyi?Lerim war
meGaLoMan DeiLim ama BÜYÜLEY?C? bi beN vaR
- aRTiSt mi??
DeiLim ama "muhte$em oLMAK" kan?mda war
TakLitLErimden Sak?nmay?n Çünkü Bana uLa?am?can?s ?çin Ancak OnLarLa YEtinirsin?ss
çok ?ereFsiz göRdüm ama h?çbiR? sen?n kdR pRoFesyoneL de?iLdi
Önce sen sev sonra ben =))
love beni loveYim seNi =)
rock'n coke qibisin Cad?r KuraBiLirmiyim + ?
öLürümü Gördüm DünTop oynuyordu +_O
DuRmaz ?nsaN haYvan oLunca , )
Oradan ayR?lana Kadar oradam? kaLd?n?z
Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi, herseyi ö?rendimde"yaln?z seni unutmay? ögrenemedim"
Rüzgar?n keman?n? çald?g? ve damlalar?n pencerene vurdugu bir gecede yatag?na uzan?p hayalini kurdugun ve ke?ke dedigin tüm güzellikler senin olsun...
Seni ne kadar sevdi?imi ögrenmek istersen, yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??; tutabildiklerin senin sevgin.. tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.
Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler, hepsi göklerdeydi parl?yordu. Ama ben seni, güne?i seçtim. Ve bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim.

#2350

 
© 2015
AŞK