Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cahit Arf Sözleri

?nsano?lu bir gün sonsuza dek ya?amay? matematikle bulacakt?r.

Matematik esas olarak sab?r olay?d?r. Belleyerek de?il ke?federek anlamak gerekir.

Elime Kur'an'? ald???mda Allah'a, elime kalemi ald???mda kendime inan?yorum.

??lerinizi ba?kalar?na yapt?rmay?n. Çünkü kendi istedikleri gibi yaparlar.

Matematik zaten her zaman vard?. ?nsano?lu onu buldu.

Çocuklu?umda benim için üç ?ey vard?. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan ?eydi.

Osmanl? Devleti fazla büyüktü ve gerideydi, Türkiye daha küçük ve ileride olacak.

Gerçekten evrenin s?rr?n? ar?yorsan?z, benim yapt???m gibi say?lara gelin. Sonsuzluk her ?eyin cevab?d?r. Say? sonsuzdur.

Bilim ve inanç iki ayr? unsurdur. Birle?irse devrim yapabilirsiniz.

?ki kere iki nas?l dörtse, bende o kadar ak?lc?y?md?r.

Ben matemati?e hayat?m? adad?m, kar??l???nda bana hayat?m? geri verdi.

#1718

 
© 2015
AŞK