Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Dündar - A?ka Ay?p Oluyor

Günümüz insan? a?ka a??k, a???a de?il... A?klar?n k?sa dönem askerlik gibi k?sa sürmesinin nedeni herhalde bu.

Zaplanan a??klar dönemi bu dönem! Kanaldan kanala geçer gibi a??ktan a???a geçiliyor. Peki bu neden böyle oluyor? Çünkü insan insana sevgisiz, insan insana tahammülsüz, insan insan için fedakarl?k duygusunu yitirmi?, insan insana kendini adamaktan kaç?yor.

Oysa fedakarl?k, adanm??l?k varsa vard?r a?k. Fedakarl???n, adanm??l???n ya?amad??? yerde ya?amaz a?k. Ne yaz?k ki u?runa kendini adad??? ne bir ideali var günümüz insan?n?n...

Ne de u?runa kendini adad??? bir a?k?...

Nerde ideali, a?k? u?runa her ?eyden vazgeçen dünün insan?...

Nerde hiçbir ?ey için hiçbir ?eyden vazgeçmeyen bu günün insan?...

Bu günün insan? a?kta kö?e dönmeci. Emek harcamadan ya?amak istedi?i gibi, emek harcamadan a?k ya?amak istiyor. Sevmeden sevilmek, vermeden almak istiyor. Hiç de?ilse bir koyup üç almak istiyor. Bir koyup üç alamad? m? ili?ki bitiyor. ?li?kiler ç?kar menfaat üzerine kurulu.

Elektriklenmeler k?sa devre. Bir günlük elektriklenmeler, bir gecelik sevi?meler a?k san?l?yor.

Sevgili bayanlar baylar, a?ka ay?p oluyor.... !

Can DÜNDAR

#1890

 
© 2015
AŞK