Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Yak?c? Sözler

Yaln?zl?k Kimine Güzel Kimine Göre özeL, Sana Sevgiyi verdim Art?k Ne özelim nede tüzeLim...

Kimileri Vard?r A?k?n En Yücesine Lây?kt?r, Kimileri Vard?r A?k?n En yücesini Versende A??a??l?kt?r...

Yoluma Ç?kma Sak?n Çarpar?m, Bana ?ekil yapma Sak?n Kalbini K?rar?m..

Ben Asii'yim Kimseye Boyun E?mem! H?rç?n?m Kimseyi Dinlemem! Ben Buyum! Seversen Beni Böyle Sev! Sevme Sanki Seninle Do?dum!!

Can Yakan Sözlerin Parçalad? Bedenimi ?imdi Can?m yanmaz Art?k Al??t?rd?n Beni..

Ben senin yüzüne de?il ben senin o güzel saf kalbine a??k oldum benimle ç?karm?s?n..

Senden Adam Olmaz Ama Sensizde Olmaz !!!

Seni Sen Olarak Görüyordm Sevdi?im Zamanlar, ?imdi Seni ?eytan Olarak Görüyorum Beni ALdatt???n Günden itibaren! CAN YAKAN SÖZLER

Tek Derdim Yaln?zl?k Bebe?im, Tek Sebebim Sensin Sevdi?im...

Yaln?zl?k Kimine Güzel Kimine Göre özeL, CAN YAKAN SÖZLER Sana Sevgiyi verdim Art?k Ne özelim nede tüzeLim...

Kimileri Vard?r A?k?n En Yücesine Lây?kt?r, Kimileri Vard?r A?k?n En yücesini Versende A??a??l?kt?r...

Yoluma Ç?kma Sak?n Çarpar?m, Bana ?ekil yapma Sak?n Kalbini K?rar?m..

Ben Asii'yim Kimseye Boyun E?mem! H?rç?n?m Kimseyi Dinlemem! Ben Buyum! Seversen Beni Böyle Sev! Sevme Sanki Seninle Do?dum!!

Can Yakan Sözlerin Parçalad? Bedenimi ?imdi Can?m yanmaz Art?k Al??t?rd?n Beni

Can?m? Yakan Gidi?lerin De?ildi Zaten Can?m? Alan O Zifiri Sözlerindi..

Sevgiye Ko?arak umutlar? bir bir yakalayarak gitti?im hayat?m? gidi?lerinle bitirdin Sadece Can?m? De?il Benide Benden Ald?n...

Azraile meydan Okudu?um Bu hayatta Can?m? Ald?n Azraile B?rakmad?n, ?imdi Can?m? iStiyorum yar?nlar?m? geri Ver Bana!

Sana Güvenerek Ç?kt?m Ac? Hayat?n Yoluna Sana inanarak Ba?lad?m CAN YAKAN SÖZLER Hayata inanmaya Yine Benim Can?m? Ald?n hayat?n Ortas?nda!

Seni Sonbahar rüzgarlar?na B?rak?yorum Yakt???m Can?m? Yeniden Hayata Haz?rl?yorum Sensiz Ya?amak Hayata Yeniden Ba?lamak iStiyorum..

Hayat?m Sessiz bir fiLm gibi Oyuncular var Ses yok Hepsinin Sesini K?st?m Kendim Ya??yaca??m Hayat?m? Art?k Kimseye Ne el Nede Bel Ba?l?cam..

Seni görünce kalbimin duraca??n? hissediyorum ama b?rak?p gidemiyorum çünkü seni seviyorum benimle ç?karm?s?n sevgilim..

Sana bakam?yorum sana söyleyemiyorum sana dayanam?yorum seni seviyorum ama diyemiyorum çünkü utan?yorum!!!

Arkada??m?n i?i varm??ta acaba yemekte bana e?lik eder misiniz? ?smarlad???m yemek bo?a gitmesin

Kader çizgimsin avuçlar?mda, sen okyanuslar ötesi, tuzlu sular?n gökku?a?? ke?fedilmemi? bir ada'n?n çiçe?isin...

Ya teklifimi kabul edersin ya da pe?inde ko?arken y?rt???m ayakkab?lar?n paralar?n? ödersin...

Y?llarca kafama göre birini arad?m ama nafile bulamad?m diyorumki istersen arkada? olal?m senlen

Gayem zatialinizi taciz etmek de?il bilakis efkari umumiyede muhabbet kurmakt?r. Testi cevab?n kalbi hazalimi tamiri temin edece?inden muhabbetinize talibim...

Mele?im desem uçar gidersin, çiçe?im desem solar gidersin, sevgilim desem ne dersin ?

Bulutlar?n mavili?ini ellerine, y?ld?zlar?n parlakl???n? gözlerine, sevgilerin en yücesini kalbine usulca b?rak?yorum KABUL EDERM?S?N?

Benim Eziyetim Kendime, orTak oLmak isTemiosan...By Bye...

Sevmem Seni Güzelim kalbim parçaland? Bu Defa Sevmem Seni Güzelim Aldatt?n Beni!!!

Senden Adam Olmaz Ama Sensizde Olmaz !!!

Seni Sen Olarak Görüyordm Sevdi?im Zamanlar, ?imdi Seni ?eytan Olarak Görüyorum Beni ALdatt???n Günden itibaren!

Tek Derdim Yaln?zl?k Bebe?im, Tek Sebebim Sensin Sevdi?im

bnm ez!yeT!m kend!me..orTaq oLmaq isTemiosan...bb

Séndén Adam OLmas Ama Sénsis Dé OLmas..[ÜnLém]

Ték Dérdim YaLn?sL?kty. SéF Dién AkL?m?n Taa a* xD

KimiLeRi VaRd?R a?k?n En Yücesine Lay?ktR kimiLeRi vaRd?R a$kn En Yücesini VeRsende A$$aL?kt?R...

Bn aSiym Kmséyé byN éymm hRçNm Kmséyi diNLémém Bn Bym séwéRsN BNi BöLé séw SwmésNdé Swmé sNki sNLé doqDm

Iy?l?qe Dair Her?ei Satt?m ?eyta'na " " 

Sayende Kirlenmi? Dünyam iLe b?rakt?n Beni ?imdi Yeniden Kuruyorum Düzenimi Can?m? Yakt???n An?lara Gülüyorum ve Sana Lanet ediyorum..

Bir Gecenin kör kuyusunda Kalbimi Elime Ald?m, Sadece Sana feryad?m Sadece Sana Beddualar?m Can?m? Ald?n Kalbimi Parçalad?n..

Hayata Gülecek Mecalim Kalmad? Zaten hayat Tokat Atm??t? Seneler önce ?imdi Yine Sayende hayat Beni Tokatlad?..

Sevmi?im Birkere Gönül Söz Dinlemez Ne Çare? Seni Sevdim i?te ben o gün bittim..

Eyy A??klara Mekan oLan Koca Dünya Sen Döndükçe ben A?layaca??m insanlara A??klara Uzaktan Bakaca??m..

Musalla Ta??ma Yinede Ad?n? Yazd?rcam Seni nekadar Sevdi?imi Gör Ve kendinden Utan Senin için Neler Yapt???m? Ve Yapaca??m? Anlaman için..

Bu Dünyaya Sevmek Sevilmek Ve Ekmek için Geldik Ekme?i Bulduk Ama Sevmek Sevilmek Bizi Ekme?imizden Etti.

Güzel Maziiler ya?and? Bitti Nostalji Gibi Esti Geçti ?imdi Sa? Elimde ilK Mektubun Var Sevgilim Sol Elimde iSe intehar Sebebim..

Ziyan Olan Zamana Bak?p A?l?yorum Can?m? Zaten Ald?n ?imdi Sadece Kendime A?l?yorum.

Can yakan msn nickleri , can yakan msn sözleri

m0deRn ZamanLarda a$k düttürüdürü müdür? x)

+kanatSz SheyTan xD

SiLdim Hayat?mdaki mallar?.. | ÖnümüzDeki Kolilere Bak?caz "˜^ |

nfret oYunnda Bir perde dha :/

o + Drakula'n?n Daveti +..

qripte yasmayan top oLsn diinncee yasmak zrnDa KaLdmmm xS

>>>> ?uRaMa SaNC? SaPLaYaN Bu RuH HaLi aS?R? DoZ MeLaNKoLi!!!

A?K BaS?tT?r OlUrSa NAS?pTR OlMaSsA .... hassddiR xD

hiç bir operatör beni ba?layamaz ki, sensiz hayata...

[ aRKamdaN koRkup kaçT? demesiNLeR diYe ya??oRum !... ]

bnm ez!yeT!m kEURnd!mEUR..orTaq oLmaq isTemiosan...bb

Séndén Adam OLmas Ama Sénsis Dé OLmas..[ÜnLém]

Ték Dérdim YaLn?sL?kty. SéF Dién AkL?m?n Taa a* xD

KimiLeRi VaRd?R a?k?n En Yücesine Lay?ktR kimiLeRi vaRd?R a$kn En Yücesini VeRsende A$$aL?kt?R...

Bn aSiym Kmséyé byN éymm hRçNm Kmséyi diNLémém Bn Bym séwéRsN BNi BöLé séw SwmésNdé Swmé sNki sNLé doqDm ...

Ya??yorm LayLayLom.. Hayat Gelsin vay vay hom..xD

m0deRn ZamanLarda a$k düttürüdürü müdür

#120

 
© 2015
AŞK