Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Yücel - Fark?nda Olmal? ?nsan

Kendisinin, Hayat?n Olaylar?n, Gidi?at?n Fark?nda Olmal?.

Fark? Fark Etmeli, Fark Etti?ini De Fark Ettirmemeli Bazen...

Bir Damlac?k Sudan Nas?l Yarat?ld???n?

Fark Etmeli.

Anne Karn?na S??arken Dünyaya Neden S??mad???n?

Ve En Sonunda Bir Metre Karelik Yere Nas?l S??mak Zorunda Kalaca??n?

Fark Etmeli.

?u Çok Geni? Görünen Dünyan?n, Ahirete Nispetle Anne Karn? Gibi Oldu?unu

Fark Etmeli.

Henüz Bebekken "˜Dünya Benim!' Dercesine Avuçlar?n?n S?ms?k? Kapal?

Oldu?unu, Ölürken De Ayn? Avuçlar?n "˜Her ?eyi B?rak?p Gidiyorum

??te!' Dercesine Apaç?k Kald???n?

Fark Etmeli.

Ve Kefenin Cebinin Bulunmad???n? Fark Etmeli.

Bask?n Yetene?ini

Fark Etmeli Sonra.

Azraillin Her An Sürpriz Yapabilece?ini,

Nas?l Ya?arsa Öyle Ölece?ini

Fark Etmeli ?nsan

Ve Ölmeden E vvel Ölebilmeli.

Hayvanlar?n Yolda Kald?r?mda Çöplükte

Ama Kendisinin Güzel Haz?rlanm?? Mükellef Bir Sofrada Yemek Yedi?ini

Fark Etmeli.

E?ref-? Mahlukat (Yarat?lm??lar?n En Güzeli) Oldu?unu

Fark Etmeli.

Ve Ona Göre Ya?amal?.

Gülün Hemen Dibindeki Dikeni, Dikenin Hemen Yan? Ba??ndaki Gülü

Fark Etmeli.

Evinde 4 Kedi 2 Köpek Besledi?i Halde

Çocuk Sahibi Olmaktan Korkman?n Mant?ks?zl???n?

Fark Etmeli.

E?ine "˜Seni Çok Seviyorum!' Demenin Mutluluk Yolundaki Müthi? Gücünü

Fark Etmeli.

Dolab?nda As?l? 25 Gömle?inin Sadece Üçünü Giydi?ini, Ama Arka

Sokaktaki Kom?usunun O Be?enilmeyen Gömleklere Muhtaç Oldu?unu

Fark Etmeli.

Zenginli?in Ve Bereketin, Sofradayken Önünde Biriken Ekmek

K?r?nt?lar?n? Yemekte Gizlendi?ini

Fark Etmeli.

FARK ETMEL?.

Ömür Dedi?in Üç Gündür,

Dün Geldi Geçti Yar?n Meçhuldür,

O Halde Ömür Dedi?in Bir Gündür, O Da Bugündür.

#2003

 
© 2015
AŞK