Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Yücel - Seninle Olman?n En Güzel Yan?

Seninle olman?n en güzel yan? ne biliyor musun?

Elin elime de?meden avuçlar?m? terleten s?cakl???n? taa içimde hissetmek.

Seninle olman?n en kötü yan? ne biliyor musun?

"Seni seviyorum" sözcü?ü dilimin ucunu ?s?r?rken her konu?mam?zda bo? yere saatlerce havadan sudan söz etmek.

Seninle olman?n en heyecanl? yan? ne biliyor musun?

Ayn? ?eyleri seninle ayn? anda dü?ünmek birlikte a?lamak gülmek. Ve buradayken bile seni ç?lg?nca özlemek...

Seninle olman?n en ac? yan? ne biliyor musun?

Seni hiç tan?mad???m bir sürü insanlarla payla?mak. Senin yan?nda olan, seninle konu?an herkesi çocukça k?skanmak.

Seninle olman?n en mutlu yan? ne biliyor musun?

Tan?d?k birileriyle kar??la?ma tedirginli?i ile yollarda yürümek yan yana... Elimdeki ?emsiyeye inat ya?murda ?slanmak birlikte. Elimde k?r çiçe?iyle seni beklemek... Ayn? mekanlarda ayn? yiyecekleri yemek.

Seninle olman?n en romantik yan? ne biliyor musun?

Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi y?ld?zlara aya anlatmak... Okudu?um kitab?n sayfalar?nda dinledi?im ?ark?lar?n türkülerin ?iirlerin her m?sras?nda seni bulmak.

Seninle olman?n en zor yan? ne biliyor musun?

Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez tatt???m o tarifsiz duygular?m? umut denizinin ortas?nda küreksiz bir sandala hapsetmek. Sevgili yerine y?llarca dost kalmay? ba?armak. Yal?n ayak yürümek b?ça??n en keskin yerinde. Kanad?kça tuz yerine gözya?lar?m? basmak yüre?ime.

Seninle olman?n tek yan etkisi ne biliyor musun?

Nereden bileceksin?

Sen benimle hiç olmad?n ki. Olsayd?n avuçlar?m terlemezdi... Is?rmazd?m dilimin ucunu... Özlemezdim seni yan?mdayken. K?skanmazd?m.

Korkmazd?m yollarda yürümekten. Islanmazd?m ya?murlarda... Y?ld?zlara aya dert yanmaz, böyle her ?ark?da serho? olmazd?m.

Korkmazd?m seni kaybetmekten ayaklar?m kan revan atlard?m sandaldan denize... Ve her kulaçta hayk?r?rd?m seni. .

Ama sen hiç benimle olmad?n ki...

YA AKLIN BA?KA YERLERDEYD? YA YÜREÄ?N...

#2206

 
© 2015
AŞK