Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Yücel - Ya?ay?nca Anlad?m

Bunca zaman bana anlatmaya çal??t???n?, kendimi buldu?umda anlad?m.

Herkesin mutlu olmak için ba?ka bir yolu varm??,

Kendi yolumu çizdi?imde anlad?m. .

Bir tek ya?anarak ö?renilirmi? hayat, okuyarak, dinleyerek de?il. .

Bildiklerini bana neden anlatmad???n?, anlad?m. .

Yüre?inde a?k olmadan geçen her gün kay?pm??,

A?k pe?inden neden yal?nayak ko?tu?unu anlad?m. .

Ac? doru?a ula?t???nda gözya?? gelmezmi? gözlerden,

Neden hiç a?lamad???n? anlad?m. .

A?layan? güldürebilmek, a?layanla a?lamaktan daha de?erliymi?,

Gözya??m? kahkahaya çevirdi?inde anlad?m. .

Bir insan? herhangi biri k?rabilir, ama bir tek en çok sevdi?i, ac?tabilirmi?,

Çok ac?tt???nda anlad?m. .

Fakat, hak edermi? sevilen onun için dökülen her damla gözya??n?,

Gözya?lar?yla birlikte sevinçler terk etti?inde anlad?m. .

Yalan söylememek de?il, gerçe?i gizlememekmi? marifet,

Yüre?ini elime koydu?unda anlad?m. .

"Sana ihtiyac?m var, gel ! " diyebilmekmi? güçlü olmak,

Sana "git" dedi?imde anlad?m. .

Biri sana "git" dedi?inde, "kalmak istiyorum" diyebilmekmi? sevmek,

Git dediklerinde gitti?imde anlad?m. .

Sana sevgim ??mar?k bir çocukmu?, her dü?tü?ünde z?r?l z?r?l a?layan,

Büyüyüp bana s?ms?k? sar?ld???nda anlad?m. .

Özür dilemek de?il, "affet beni" diye hayk?rmak istemekmi? pi?man

olmak, Gerçekten pi?man oldu?umda anlad?m. .

Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymi?,

Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazm??,

Yüre?imde sevgi buldu?umda anlad?m. .

Ölürcesine isteyen, beklemez, sadece umut edermi? bir gün affedilmeyi,

Beni af etmeni ölürcesine istedi?imde anlad?m. .

Sevgi emekmi?,

Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür b?rakacak kadar sevmekmi?...

#2205

 
© 2015
AŞK