Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çekici Sözler Mesajlar

K?sa çekici sözler 2014 ve çekici mesajlar sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çe?itli sosyal payla??m sitelerinde kullanabilmeniz için ilginç çekici sözler facebook için haz?rlad?k.
Da?lar önümde diz çökerken, Kayalara yalvarmam
bizim bu alemden korkumuz olsayd? alem? madara etmezd?k
Ben Ag?r Degilim! Alem HAF?F !!!
Her Tünelin sonunda bi isik vardir ... dua et ki bu isik tren olmasin.
Delikanl?l?k silah çekip tesbih sallamak deil, silah? saklay?p tesbih çekmektir..
her a?k bitki isimleri ile ba?lar , hayvan isimleri ile biter.
kah ç?kar?m gökyüzüne seyrderim alemi,
kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni !
Zaman geçer derler, fakat heyhat... zaman durur, geçen biziz
Ulu çamlar, f?rt?nal? diyarlarda yeti?ir
BiZiM GaLaTaSaRaYL?L???M?Z KuLa??M?Za oKuNaN eZaN La Ba?LaD? aRKaM?ZDaN oKuNaN SeLa iLe BiTeR.
SENsizli?in ACIs?n? SEN Nereden Bileceksin!!
Gök a?lamay?nca yer gülmez
seni aln?ma yazmayan kader utans?n
Sensiz ya?amaksa kaderim kafama s?kar giderim..
sensizli?e al???r?m ama seni asla payla?amam!
Bir a?açtan 1 milyon kibrit ç?kar, 1 kibrit 1 milyon a?ac? yakar.
Bizi barlarda arama Biz dost rak?s? içenlerdeniz Bize dost kim diye sorma Biz dost için ölenlerdeniz
Beyaz?n kaderi kirlenmek, siyah?n kaderi suçlanmakt?r.
Dünya bir gündür, o da bugündür!
Sen, sen ol! Asla biz olma.
Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!
Azdan az, çoktan çok gider.
sadece ?ahlar hamleleri önceden sezer.
hayat, ölümle kumar oynama sanat?d?r
özgürlük, sonu meçhul bir firard?r.
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.
E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçu. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.
Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'.
bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.
HERGÜN SEN? DÜ?ÜNMEK VE YOKLUGUNU FARKETMEK NASIL ACI VER?YOR BANA B?L?RM?S?N..B?R GÜN SENDE
SEVERM?S?N
SEN? SEVMEK ?ST?YORUM KALB?M DURANA KADAR PE??NDEN KO?MAK ?ST?YORUM D?ZLER?M ÇÜRÜYENE KADAR SEN?NLE
KONU?MAK ?ST?YORUM D?L?M TUTULANA KADAR SEN? ÖPMEK ?ST?YORUM DUDAKLARIM KURUYANA KADAR SEN?NLE
ÇIKMAK ?ST?YORUM SONSUZA KADAR CAVEBINI BEKL?YORUM ÖLENE KADAR
SEN VARYA SEVG?L?M. AVRUPA KADAR MODERN. AMER?KA KADAR GÜZEL. AFR?KA KADAR SICAKSIN. NE VARK?
SEVG?L?M . ANTART?KA KADAR UZAKSIN..
Oyun bitince ?ah da, piyon da ayn? kutuya konur...
Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.
Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama, Biri için dünyalar kadar önemlisin
Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem
her gün ya?mur ya?ard?.
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan
vazgeçtim
Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...
A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz
olamaz.
Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm
var..
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan
vazgeçtim
A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere
b?rakmam!
Güne?in do?du?u da bir gerçek batd??? da... Kalbimin atd??? da bir gerçek, günün bitdi?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak
tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...
Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.
seni günde bir kez dü?ünüyorum o da benim 24 saatimi al?yoo
E?er geceler uzun geliyorsa, sevgilin aray?p sormuyorsa, bir gün dü?lerinde kavu?aca??n?n yeminini vermi?sen gönülden,
i?te o zaman sen deliler gibi seviyorsun arkada?...
Mart?n?n denizi sevdi?i kadar sevebilir misin ? Topra??n suyu sevdi?i kadar sevebilir misin ? Leyla`n?n Mecnun`u sevdi?i
kadar sevebilir misin? Hadi b?rak butun bunlar?da, Benim seni sevdi?im kadar sen de beni sevebilir misin ?
Hayati gözyaslarinla ödüllendirecegine gülücüklerinle cezalandir....
Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz
olmuyor ya?amay?b?rakt?m
Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana
olan sevgimi..
Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..
Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti,
dediler...
Yaln?z?m, yaln?zl???m beni dinlemekte, yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte, yalanda olsa içimden bir bulut ak?p
geçiyor, yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok
Seviyorum.
sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, Gülüm Desem Oda Soluyor,
Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..
A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?
Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M.
?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!
Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..
Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba
Dünyada bir çok insan var.Kimi mutlu kimi mutsuz, Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan
var o da su an mesaj?m? okuyor...
Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum
Yaln?zl???ma!!!
Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n.. Karanl??a bak yüzümü göreceksin.. Elini kalbine koy, gözlerini kapa
ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..
Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam
kar??s?nda...
BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir....
Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parcalayacak kadal asildir.
Bir sevgi diledim gözya?? buldum. Bir dost diledim s?rt?mdan vuruldum. Derdime derman diledim derdimin tiryakisi oldum. Bilki gerçek sevgiyi ben sende buldum!
Seven unutmaz unutansa sevmemistir e?er sevipte unutmusa sevmesini bilmemistir.
Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu gözler seni sevdi ba?kas?na bakar m??
Sevgini ta??mak de?il hasretini çekmek zor gülmeyi unutmak de?il a?lamaya al??mak de?il ölmekte de?il özleyipte
görmemek zor...
Sev ama yürekten olsun, gel ama ebedi olsun, gidersen benide ***ür, gittigimiz yer kara toprak olsun
K?zlar sevgiyi kalplerine, erkekler ise ceplerine koyar! benim ceplerim dolu sevgini bombo? olan kalbime yaz?yorum
Seviyorum seviyorum hayk?rarak söylüyorum kimselerden korkmuyorum ölümüne seviyorum
bigün bana soracaksin ben mi dünya mi diye.Ben dünya diyecegim ve sen küsüp gideceksinama bilmeyeceksinki benim
bütün dünyam SENSIN!
gülmek icin mutlu olmayi bekleme, belki mutluluk gülüsünde saklidir. sakin aglayayim deme, kim bilir belki bir yerde senin
bir tek gülüsün icin yasayan biri vardir.
Eger Son Nefesimi Vermeden Once Mutlu Olacagini Bilirsem Cehenneme Bile Gulerek Giderim.!
Seni ben de?il gözlerim seçti , onlar sevdi onlar be?endi , banane gidersen ONLAR A?LASIN !!!
Zenginbir adam darbir sokaga girmis ayni anda yandan bir filozof gelmis, zengin adam demiski benbir serseri için yoldan
çekilmem filozofda demisbençekilirim
Cicekler bahcesinde gecsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm seni koklamak olsada ölüm sen buna degersin be
gülüm
Dü?lerim vard?görmekten korktu?um, hislerim vard? söylemektenkorktu?um, ?iirlerim vard? yazmaktan korktu?um, ?imdisen
vars?n kaybetmekten korktu?um
Vücudun otobüs, beynin ?öfördür kalbin ?öför maaline geçerse a??k oldun demektir.
A??k bir insansan mant???n? unut, mant?kl? bir insansan a?k? unut. Hem a??k hem mant?kl?ysan k?skan?r?m seni ben.
Sen seni seveni göremeyecek kadar körsen seni sevende seni sevdi?ini söylemeyecek kadar gururludur.
Gidene kal demeyeceksin.gidene kal demek zavall?lar****alana git demek terbiyesizlere.dönmeyene dön demek acizlere
yak???r...
Sadece çocuklar a?lar ve sadece Allah affeder e?er bir gün gidersen çocuk de?ilim a?lamam Allah de?ilim affetmem.
Polis bi gün 3 arkada??n evine bask?n düzenlemi?.Sizi uluslararas? kaçakç?l?ktan tutukluyorum demi?.Adamlarda ;"Abi biz
Fenerbahçeliyiz uluslararas? ne i?imiz olabilirki?"demi?.
GözLerin daLarSa BiLki dü$ündüm Seni, kuLagIn CInLarSa BiLki aNdIm Seni, GeCe UyanIrsan BiLki ReSMiNi Öptüm,
GözLeriNden Ya$ damLaRSa BiLki SenSiz ÖLdüM..
DUNYADA UC SEYI SEVDIM. SENI, KALBIMI VE UMIT ETMEYI. SENI SEVDIM SENSIN DIYE, KALBIMI SEVDIM SENI SEVDI
DIYE, UMIT ETMEYI SEVDIM BELKI SEVERSIN DIYE
seni denizdeki canl?lara anlatt?m. benin can?m sevgilim bal?klar? bile aglatt?n

#2712

 
© 2015
AŞK