Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çekici Sözler

Seni Gördü?üm An Nefesin kesildi Dikkatim Da??ld? Bende Art?k Bir Sen vard?n A?k?m!

Seninleyken Zaman geçmesin Diye dua ediyorum o an Sadece Seni ya?amak istiyorum.

Gözlerin Gözlerime bakt???nda anl?yorum hayat? ve hayat?n renklerini...

Sensiz Olmak benim için yok olu?tur birtanem ALLAH ?n verdi?i bu can? azrailden Sonra Bir Sen Al?rs?n Bunu Unutma..

Çekti?im ac?lar?n sonu seninle mutluluk olucaksa bütün ac?lar? yeniden çekerim bebe?im..

E?er son nefesimi vermeden önce mutlu olaca??n? bilirsem cehenneme bile gülerek giderim.

Hayat? kendine mendil edersen daima senden gözya?? ister.

Y?llanm?? ?arap gibisin, seni her gördü?ümde içimde daha da büyüyen bir sevgisin.

Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu gözler seni sevdi ba?kas?na bakar m??

Senin etiket oldu?un yerde markay? ben koyar?m.

S?rr?n? kimseye söyleme sende durmayan s?r ba?kas?nda nas?l dursun.

Dostlar y?ld?zlara benzer karanl?k çökunce ilk onlar gözükürler.

Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa.

Sana kalbimi versem kabul edermisin çünkü sen benim kalbimin derinliklerindesin.

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi.

Hayat b?r s?navsa ad?m? yazar ç?kar?m.

Vücudun otobüs, beynin ?ofördür kalbin ?oför mahaline geçerse a??k oldun demektir.

Çicekler bahçesinde geçsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm. Seni koklamak olsada ölüm sen buna de?ersin be gülüm.

Giden gitmi?tir gitti?i gün bitmi?tir. Ben gideni de?il giden beni kaybetmi?tir.

A?k Nefesinle Dilin üstündeki Bir kelime De?il Kalbinde Ve Damarlar?nda Dola?an Bir Hastal?kt?r.

Nezaman A??k Olursan Ozaman Dert kederi Bilirsin A?k Ac?s? Çekersin.

Sen bir bebe?in gülü?ü bir ku?un ötü?ü bir denizin sahile vuran dalgas? gibi do?al üstü afetsin benim için a?k?m

Seni okadar çok Seviyorumki Can?m?n içindeki can S??maz Oldu Dünyama..

Benide Al Sen nerdeysen birtanem Nefes Almak bana Sensiz Yasak.

Senin için ben ya?arken ölmeyi göze alm???m ölsemde art?k koymaz bana bebe?im ben sana a????m!

Bir Sen vars?n hayat?mda Birde hayat?n var bende Seviyorum Seni Bebe?im..

Ya?amak Buysa Seninle Olsun öLüceksem Sensiz öLeyim Sen mutlu oLki Ben rahat Olay?m.

Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz

olmuyor ya?amay?b?rakt?m

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana

olan sevgimi..

Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..

Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti,

dediler...

Yaln?z?m, yaln?zl???m beni dinlemekte, yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte, yalanda olsa içimden bir bulut ak?p

geçiyor, yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR

Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok

Seviyorum.

sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, Gülüm Desem Oda Soluyor,

Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..

Oyun bitince ?ah da, piyon da ayn? kutuya konur...

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.

Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama, Biri için dünyalar kadar önemlisin

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem

her gün ya?mur ya?ard?.

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan

vazgeçtim

Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz

olamaz.

Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm

var..

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan

vazgeçtim

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere

b?rakmam!

Güne?in do?du?u da bir gerçek batd??? da... Kalbimin atd??? da bir gerçek, günün bitdi?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak

tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.

seni günde bir kez dü?ünüyorum o da benim 24 saatimi al?yoo

E?er geceler uzun geliyorsa, sevgilin aray?p sormuyorsa, bir gün dü?lerinde kavu?aca??n?n yeminini vermi?sen gönülden,

i?te o zaman sen deliler gibi seviyorsun arkada?...

Mart?n?n denizi sevdi?i kadar sevebilir misin ? Topra??n suyu sevdi?i kadar sevebilir misin ? Leyla`n?n Mecnun`u sevdi?i

kadar sevebilir misin? Hadi b?rak butun bunlar?da, Benim seni sevdi?im kadar sen de beni sevebilir misin ?

Hayati gözyaslarinla ödüllendirecegine gülücüklerinle cezalandir....

A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?

Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M.

?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..

Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba

Dünyada bir çok insan var. Kimi mutlu kimi mutsuz, Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan

var o da su an mesaj?m? okuyor...

Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum

Yaln?zl???ma!!!

Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n..Karanl??a bak yüzümü göreceksin..Elini kalbine koy, gözlerini kapa

ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..

Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam

kar??s?nda...

BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir....

Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parcalayacak kadal asildir.

Bir sevgi diledim gözya?? buldum. Bir dost diledim s?rt?mdan vuruldum. Derdime derman diledim derdimin tiryakisi oldum. Bilki gerçek sevgiyi ben sende buldum!

Seven unutmaz unutansa sevmemistir e?er sevipte unutmusa sevmesini bilmemistir.

Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu gözler seni sevdi ba?kas?na bakar m??

Sevgini ta??mak de?il hasretini çekmek zor gülmeyi unutmak de?il a?lamaya al??mak de?il ölmekte de?il özleyipte

görmemek zor...

Sev ama yürekten olsun, gel ama ebedi olsun, gidersen benide ***ür, gittigimiz yer kara toprak olsun

K?zlar sevgiyi kalplerine, erkekler ise ceplerine koyar! benim ceplerim dolu sevgini bombo? olan kalbime yaz?yorum

Seviyorum seviyorum hayk?rarak söylüyorum kimselerden korkmuyorum ölümüne seviyorum

bigün bana soracaksin ben mi dünya mi diye. Ben dünya diyecegim ve sen küsüp gideceksinama bilmeyeceksinki benim

bütün dünyam SENSIN!

gülmek icin mutlu olmayi bekleme, belki mutluluk gülüsünde saklidir. sakin aglayayim deme, kim bilir belki bir yerde senin

bir tek gülüsün icin yasayan biri vardir.

Eger Son Nefesimi Vermeden Once Mutlu Olacagini Bilirsem Cehenneme Bile Gulerek Giderim. !

Seni ben de?il gözlerim seçti , onlar sevdi onlar be?endi , banane gidersen ONLAR A?LASIN !!!

Zenginbir adam darbir sokaga girmis ayni anda yandan bir filozof gelmis, zengin adam demiski benbir serseri için yoldan

çekilmem filozofda demisbençekilirim

Cicekler bahcesinde gecsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm seni koklamak olsada ölüm sen buna degersin be

gülüm

Dü?lerim vard?görmekten korktu?um, hislerim vard? söylemektenkorktu?um, ?iirlerim vard? yazmaktan korktu?um, ?imdisen

vars?n kaybetmekten korktu?um

Vücudun otobüs, beynin ?öfördür kalbin ?öför maaline geçerse a??k oldun demektir.

A??k bir insansan mant???n? unut, mant?kl? bir insansan a?k? unut. Hem a??k hem mant?kl?ysan k?skan?r?m seni ben.

Sen seni seveni göremeyecek kadar körsen seni sevende seni sevdi?ini söylemeyecek kadar gururludur.

Gidene kal demeyeceksin. gidene kal demek zavall?lar****alana git demek terbiyesizlere. dönmeyene dön demek acizlere

yak???r...

Sadece çocuklar a?lar ve sadece Allah affeder e?er bir gün gidersen çocuk de?ilim a?lamam Allah de?ilim affetmem.

Polis bi gün 3 arkada??n evine bask?n düzenlemi?. Sizi uluslararas? kaçakç?l?ktan tutukluyorum demi?. Adamlarda ;"Abi biz

Fenerbahçeliyiz uluslararas? ne i?imiz olabilirki?"demi?.

GözLerin daLarSa BiLki dü$ündüm Seni, kuLagIn CInLarSa BiLki aNdIm Seni, GeCe UyanIrsan BiLki ReSMiNi Öptüm,

GözLeriNden Ya$ damLaRSa BiLki SenSiz ÖLdüM..

Bu halini Sevdim Gitme Kal Birtanem Çamurlar Çirkefler içindeyim.

Güzelli?inle herkezi ba?lasanda Kendine ben Gözlerine ba?lad?m bakam?yorum dünyaya..

Yar?nlar?mdaki Sabah?m gecelerimdeki Ay'?ms?n birici?im...

Seninle Hayata kar?? durmak istiyorum hayata meydan okumak seninle güzel.

Gözlerindeki bir damla ya? olsayd?m dudaklar?nda kalmak için bütün gücümü sarf ederdim.

Yal?yorsam Sebebi Sen öLüceksem Yine Sebebi Sensin. .

#115

 
© 2015
AŞK