Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cemal Süreya - A?k

?imdi sen kalk?p gidiyorsun. Git.

Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.

Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin

Oysa Allah bilir bugün iyi uyanm??t?k

Sevgiyeydi ilk aç?l??? gözlerimizin s?rf onayd?

Bir ku? konmu? parmaklar?ma uzun uzun ötmü?tü

Bir sevi?mek gelmi? bir daha gitmemi?ti

Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksullu?umuz

Sanki hiç olmam??t?

Oysa kalbim i?te ?urac?kta çarp?yordu

?urda senin gözlerindeki bak?ms?z mavi, güzel lafl? ?stanbullar

?urda da etin ço?al?yordu dokundukça laflar?n dünyalar?n

Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi sevmek

Ki Karakoy köprüsüne ya?mur ya?arken

B?raksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti

Çünkü iki ki?iydik

Oysa bir bardak su yetiyordu saçlar?n? ?slatmaya

Bir dilim ekme?in bir iki zeytinin ba??nayd? doymam?z

Seni bir kere öpsem ikinin hat?r? kal?yordu

?ki kere öpeyim desem üçün boynu bükük

Yüzünün bitip vücudunun ba?lad??? yerde

Memelerin vard? memelerin kahramand? sonra

Sonras? iyilik güzellik.

#1869

 
© 2015
AŞK