Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cemal Süreya - Biliyorum Sana Giden Yollar Kapal?

Biliyorum sana giden yollar kapal?

Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni

Ne kadar yak?ndan ve arada uçurum;

?nsanlar, evler, aram?zda duvarlar gibi

Uyand?m uyand?m, hep seni dü?ündüm

Yaln?z seni, yaln?z senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kal?m?m

Ben art?k adam olmam bu derde dü?eli

?imdilerde bir köpek gibi ko?uyorum ordan oraya

Yoksa gururlu bir ki?iyim asl?nda, inan ki

An?msam?yorum yar? dolu bir bardaktan su içti?imi

Ve içim götürmez kenar?ndan kesilmi? ekme?i

Kaç kez sana uzaktan bakt?m 5. 45 vapurunda;

Hangi ?ark?y? duysam, bizimçin söylenmi? sanki

Tek yanl? a?k ki?iyi nas?l aptalla?t?r?yor

Nas?l unutmu?um senin bir ba?kas?n? sevdi?ini

Çocukça ve seni üzen giri?imlerim oldu;

Ba???la bir daha tekrarlanmaz hiçbiri

Rastla?mamak için elimden geleni yapar?m

Bu böyle pek de kolay de?il gerçi...

Al???r?m seni yaln?z dü?lerde ok?amaya;

Bunun verdi?i mutluluk da az de?il ki

Ç?kar giderim bu kentten daha olmazsa,

Sensizli?in bir ad? olur, bir anlam? olur belki

?nan belli etmem, seni hiç rahats?z etmem,

Son iste?imi de söyleyebilirim ?imdi:

Bir geceyar?s? yaz?yorum bu mektubu

Yalvar?r?m onu okuma çar?amba günleri

#1867

 
© 2015
AŞK