Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cemal Süreya - Üvercinka

Böylece bir kere daha boynunlay?z say?l? yerlerinden

En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye

Laleli'den dünyaya do?ru giden bir tramvayday?z

Birden nas?l oluyor sen yüre?imi elliyorsun

Ama nas?l oluyor sen yüre?imi eller ellemez

Sevi?mek bir kere daha yürürlü?e giriyor

Bütün kara parçalar?nda

Afrika dahil

Ayd?nca dü?ünmeyi iyi biliyorsun eksik olma

Yatakta yatmay? bildi?in kadar

Say?n Tanr?ya kal?rsa seninle yatmak günah, daha neler

Bo?unaym?? gibi bunca uzamas? saçlar?n?n

Ben böyle canl? saç görmedim ömrümde

Her telinin içinde ayr? bir kalp çarp?yor

Bütün kara parçalar? için

Afrika dahil

Senin bir havan var beni as?l saran o

Onunla daha bir de?ere biniyor soluk almak

Sabahlar? ac?kt??? için hakl?

Gününü kazan?p kurtard? diye güzel

Birçok çiçek adlar? gibi güzel

En tan?nm?? k?rm?z?larla açan

Bütün kara parçalar?nda

Afrika dahil

Birlikte m?sralar dü?ünüyoruz ama iyi ama kötü

Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse

de?erlendiremez

Bir m?sra daha söylesek sanki her ?ey düzelecek

?ki ad?m daha atm?yoruz bizi tutuyorlar

Böylece bizi bir kere daha tutup kur?una diziyorlar

Zaten bizi her gün sabahtan ak?ama kadar kur?una

diziyorlar

Bütün kara parçalar?nda

Afrika dahil

Burda senin cesaretinden laf açman?n tam da s?ras?

Kalabal?k caddelerde hürlü?ün ?ark?s?na kat?l?rkenki

Padi?ah gibi cesaretti o, al?ml? de?me kad?nda yok

Akl?ma kadeh tutu?lar?n geliyor

Çiçek Pasaj?nda ak?amüstleri

As?l yoksulluk ondan sonra ba?l?yor

Bütün kara parçalar?nda

Afrika hariç de?il

#1806

 
© 2015
AŞK