Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cengiz Aytmatov Sözleri

Gün gelir ve anlar ki insan; Ya?ad??? her ?ey bir yaland?r..! Geriye vazgeçemedi?i bir A?k ve kabullenemedi?i bir yaln?zl?k kal?r.

Asl?nda her insan bir romand?r ve biraz kahramand?r. Gün gelir anlar ki, harcad??? tek ?ey hayalleri de?il, zamand?r.

Kad?n kapris yap?p al?nganla??yorsa sorun yok. Bir çözüm arad???n? gösterir bunlar. Bil ki as?l sorun, sustuklar? zaman ba?lar.

Sen Kendini Biliyorsan, Bil ki Kendini Bilmezlerin Söyledikleri Anlams?zd?r. Unutma Gereksiz..Devam?n? Gör Ele?tiri Sadece Gizli Hayranl?kt?r.

Affedince yorulur insan, yaln?z kald???nda bir de; ama insan? en çok yoran ?ey hayal kurmakt?r, olmayaca??n? bildi?i halde.

Bir insan?n kaderi, da?daki patika gibidir; bazan ç?kar, bazen iner, bazen de dibi görünmeyen bir uçurumun ba??na gelir durur. ?nsan tek ba??na böyle yolda yürüyemez. Ama birle?enler, birbirlerine omuz verenler her engeli a?ar.

Sen konu?maya tenezzül etmezsin suskun san?rlar, ve umursamaz. Bilmezler ki, bi konu?acak olsan yüzüne bakacak yüzleri kalmaz !

Affedince yorulur insan, yaln?z kald???nda birde. Ama insan? en çok yoran ?ey hayal kurmakt?r, olmayaca??n? bildi?i halde.

#281

 
© 2015
AŞK