Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cep Sözleri Sms

En güzel cep telefonu sözleri sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve k?sa cep a?k sözleri mesajlar? haz?rlamaya çal??t?k..Buyrun komik cep sözleri sms sözleri:
Sana Can?m Feda Olsun Sana cep telefonum Feda Olsun Sen iste yeterki hayat? ?ebekesiz Ya??yay?m
Cep telefonun Oluca??na Derdin Olsun Daha iyi
Art?k Cep telefonlar? Cepte De?il Elde Geziyor herkez Birbirine Artislik yap?yor telefonLa
Yeni Ald???m Cep telefonumla Sana En Güzel mesajlar? Yaz?ca??m A?k?m Söz veriyorum k?sa cep sözleri
A?k?n Tad?n? Almak için Sevdim Seni A?k?n Suyundan içmek için tuttum Ellerini..
Saçlar?m A?k?n?n Derdiyle Dökülsede Seviyorum Seni
Yolumda ismin yaz?l? Cep telefonumda Mesajlar?n Sakl?, Hat?ralar?n Kalbimde, resmine Bakarak Avuturum kendimi bebe?im..
Seni Severken Hiç Yorulmad?m Bunu Unutma! SeninLe öLene kadar A?k?nla Sava?aca??m!
Bir Mesaj Kadar uzaks?n Bana, Mesajlar?mla A?k?m? Anlatamam Sana Sözlerimde yetmez içimdeki Sevdaya...
Yaln?z Kalma RahatLa Ac bi Cola Mesaj yazmaya Ba?la
Seninle Okadar birbirimize Uyuyoruzki ketcapLa Mayonezin Birle?mesi Gibiyiz SeninLe A?k?m
Çikolata iLe Sütün Birle?imiyle Olu?an Sütlü Çikolata tad?ndas?n Birici?im
Seninle bu yolda Yürümek istemiyorum A?k?m SeninLe Bu yolda Ko?mak istiyorum Senin yan?nda Durduram?yorum kendimi
Cep telefonum Olsada param yok Kontur Almaya, Seviyorum Seni 250 Kontur Yollasana bana
Bulutlar?n Gözya?lar? Pencerene vurdugu bir ak?amda gecede hangi hayeller sana uyumay? unutturuyorsa gelecekte onlar? ya?ats?n.
Kalbe yaz?lan yaz? silinmiyor, sildim desende bir iz kal?yor, senden kalan an?lar akl?ma geldi?inde, kalbimde uyuyan dev uykudan kalk?yor.
Hasret ya??yor bu gün sokaklara, resmin var sanki göz kapaklar?mda, ne zaman gözlerimi kapasam seni görüyorum kar??msa.
Hiç zorlanmam??t?m kalbimden gelen sesi kelimelere çevirmekte, içimdeki duygulara hakim olam?yorum nedense, sana söylemek istedi?im bir söz var ama, korkum engel oluyor sözlerime.
Gecemi ayd?nlatan ay gibisin ve ben mehtab?nda elimde kadeh, kalbimde yanan ate?i söndürmeye çal???yorum, bu ate? beni öyle sarm?? ki, ne yapsam söndüremiyorum.
Geceyi sana yazd?m güne?i sana, alev alev yan?yor içimdeki sevda, yetmiyor söndürmeye denizler, ebedi a?k için haz?r bu can adanmaya.
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
D?KKAT D?KKAT, kalbi y?k?lm?? bir SEVDA hastas? için acilen taze kana ihtiyaç vard?r.Bu mesaj? okuyan acilen cevap vermezse HASTAMIZI kaybedece?iz.Aranan kan grubu rh(ASk).Bu kan grubuna sahip olanlar acilen 'seni seviyorum' hastahanesine ba? vurmalar? önemle rica olunur.?rtibat hatt?:www.askim.com.tr
baz?lar?na göre adam?z baz?lar?na göre yalan?z sen merak etme tatl?m adam?na göre adam?z
merhaba ben geldim ama ben s?radan bir mesaj de?ilim yazan taraf?ndan sevgi yüklendim ve buraya gelene kadar da can?m ç?kt? belim a?r?yor çabuk al ?u yükünü seni çok seviyormu? bol bol tembihledi...
merhaba gece bekcisinden uzaklarda olan ama kalbimde ya?ayan özleminle yan?p kavrulan bu karanl?k gecelerin arkada?? olan bu ki?iden msj ki?iye gelsin merhaba
bu mesaj? al?rsan bana hayrans?n umrunda de?ilse beni seviyorsun cevap vermezsen bensiz yapam?yorsun cevap verirsen bana a??ks?n bakal?m ?imdi ne yapacaks?n
LOL?POP Ç?KOLATAYA DEM??K?:KAHRETS?N YA B?Z NE KADAR TATLIYIZ.Ç?KOLATA CEVAP VERM??, SEN B?Z? TATLI MI SANIYOSUN ASIL ?U MESAJI OKUYANI GÖR

#2349

 
© 2015
AŞK