Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cep Sözleri

Seni benim kadar seven sana benim kadar hasret kals?n

Seni görmedi?im günler bir çak?r dikeni büyüyor gözbebeklerime bir çocuk a?lamas? ba?l?yor kulaklar?mda uzun uzun ellerim biryerlere yap???yorya ayaklar?m o benim zavall? ayaklar?m öyle ?a?k?n öyle karars?z öyle çaresizki seni görmedi?im karanl?ktay?m katran gecelerdeyim cehennem misali bir yerdeyim birdemir nas?l paslan?rsa bir elma nas?l çürürse i?te öyleyim.SEN? ÖZLED?M SEN? SEV?YORUM

Kimbilir hangi aksam güne?le beraber bende sönece?im kimbilir hangi ellerden son suyumu içece?im belki göremeden ölece?im fakat yinede seni “EBEDiYEN SEVECEGiM”

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n Bitanem!..

Kül olmu? ate? yanarm?,buz tutmu? su akarm?,?u gözler seni sevdi BA?KASINA BAKARMI.

Sen benim tarihinin en güzel fethisin sen y?ld?zlar? bol olan gecenin en parlak y?ld?z? sen benim ?ss?z bir adada isteyece?im üç ?eyin üçüsün A?KIM

Do?acak günümün güne?i gecemi ayd?nlatan y?ld?z?ms?n.. günümün sevinci gelece?imin umudusun….A?KIM….

Ben düz bir kelime sen ya?amla aramdaki unutulmaz kafiyesin…

Sen dikeni bu kadar derine bat?p da can ac?tmayan dünyan?n en güzel gülüsün ?u fizi?in bile çözemedi?i hayat?m?n en güzel rengisin!

Sana öyle darg?n?mki hayk?rmak yetersiz kelimeler yersiz kal?r durma git götür ne varsa bekleme a?lar?m ben yaln?z kendi kaderime anlad?m derman de?ilsin derdime haydi git dönüpte bakma halime haydi git dü?ünme durma a?lar?m ben kendi kendime anlad?m bitti hiç bir ?ey söyleme…

Karanl?klar içinde dertler ve benim Akl?mda tek dü?ünce mutluluk ve sen

Seni sevmek kusursa sana özür borçluyum,seni çok ama çok sevdim ikikere suçluyum.

Seni ne çok sevdim ben. Ne çok gözya?? döktüm senin için. Geceleri sen yata??nda meleklerin kanatlar?yla uçarken ben penceremin önünde senin rüyana girmek için dua ederdim. Bir bak???na, bir dudak k?vr?m?nda titre?en gülü?üne ula?mak için dünyan?n bütün çiçeklerini önüne sererdim.

Biz denizci de?iliz her limanda sevgilimiz olsun, biz liseliyiz sevdikmi birkere severiz.

Bilirmisin Bir Fidan Susuz Kal?rsa Ne Olur…Tabiki Kurur Ve Ölür..??te Ben Bir Fidan Sen susun E?er Sen Olmazsan Kurur Ve ÖLÜRÜM A?K?MM.

Kahretsin unutam?yorum ama normaldir,çünkü o benim kalbimle beynim aras?nda çelik halattan asma köprü kurdu, nice t?r konvoylar? geçti köprü sallanmad? bile!!!

Sen bir güne?sin etraf?nda bir çok gezegen var. ama unutmaki ben de bir dünyay?m ve bir tek bende hayat var !

Ben mavi, Sen gökyüzü.Ben deniz, Sen dalgas?.Ben beden, Sen can.Söyle ?imdi, Dalgas?z deniz, Cans?z beden, Sesiz bir Ben olur mu hiç?…

Çölün suya duydu?u özlem bile, Benim sana duydu?um a?k?n yan?nda hiç kal?r! Ben sana kavu?tu?um gün, Çöller gözya?lar?mla ?slan?r…

Hasret ve özlem sevdi?inle güzel, kar??mdaki senin gibi olunca özel, tut onun elinden yada gönlünden, bak o zaman ay?rabiliyormu ecel

Sen güllere özenme, güller sana özensin, üzme tatl? can?n? sen güllerden güzelsin, sevgi kadar özgürsün

K?sa cep telefonu sözleri sayfas? – Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik cep telefonu sms sözleri mesajlar? haz?rlamaya çal??t?k..Buyrun cep sms sözleri:

Sana Can?m Feda Olsun Sana cep telefonum Feda Olsun Sen iste yeterki hayat? ?ebekesiz Ya??yay?m :)

Cep telefonun Oluca??na Derdin Olsun Daha iyi :)

Art?k Cep telefonlar? Cepte De?il Elde Geziyor :) herkez Birbirine Artislik yap?yor telefonLa :D

Yeni Ald???m Cep telefonumla Sana En Güzel mesajlar? Yaz?ca??m A?k?m Söz veriyorum :D

A?k?n Tad?n? Almak için Sevdim Seni A?k?n Suyundan içmek için tuttum Ellerini..

Saçlar?m A?k?n?n Derdiyle Dökülsede Seviyorum Seni :)

Yolumda ismin yaz?l? Cep telefonumda Mesajlar?n Sakl?, Hat?ralar?n Kalbimde, resmine Bakarak Avuturum kendimi bebe?im..

Seni Severken Hiç Yorulmad?m Bunu Unutma! SeninLe öLene kadar A?k?nla Sava?aca??m!

Bir Mesaj Kadar uzaks?n Bana, Mesajlar?mla A?k?m? Anlatamam Sana Sözlerimde yetmez içimdeki Sevdaya…

Yaln?z Kalma RahatLa Ac bi Cola Mesaj yazmaya Ba?la :D

Seninle Okadar birbirimize Uyuyoruzki ketcapLa Mayonezin Birle?mesi Gibiyiz SeninLe A?k?m :D

Seninle bu yolda Yürümek istemiyorum A?k?m SeninLe Bu yolda Ko?mak istiyorum Senin yan?nda Durduram?yorum kendimi :)

Cep telefonum Olsada param yok Kontur Almaya, Seviyorum Seni 250 Kontur Yollasana bana

Bulutlar?n Gözya?lar? Pencerene vurdugu bir ak?amda gecede hangi hayeller sana uyumay? unutturuyorsa gelecekte onlar? ya?ats?n.

Kalbe yaz?lan yaz? silinmiyor, sildim desende bir iz kal?yor, senden kalan an?lar akl?ma geldi?inde, kalbimde uyuyan dev uykudan kalk?yor.

Hasret ya??yor bu gün sokaklara, resmin var sanki göz kapaklar?mda, ne zaman gözlerimi kapasam seni görüyorum kar??msa.

Hiç zorlanmam??t?m kalbimden gelen sesi kelimelere çevirmekte, içimdeki duygulara hakim olam?yorum nedense, sana söylemek istedi?im bir söz var ama, korkum engel oluyor sözlerime.

Gecemi ayd?nlatan ay gibisin ve ben mehtab?nda elimde kadeh, kalbimde yanan ate?i söndürmeye çal???yorum, bu ate? beni öyle sarm?? ki, ne yapsam söndüremiyorum.

Geceyi sana yazd?m güne?i sana, alev alev yan?yor içimdeki sevda, yetmiyor söndürmeye denizler, ebedi a?k için haz?r bu can adanmaya.

Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku ,seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?

D?KKAT D?KKAT, kalbi y?k?lm?? bir SEVDA hastas? için acilen taze kana ihtiyaç vard?r.Bu mesaj? okuyan acilen cevap vermezse HASTAMIZI kaybedece?iz.Aranan kan grubu rh(ASk).Bu kan grubuna sahip olanlar acilen ’seni seviyorum’ hastahanesine ba? vurmalar? önemle rica olunur.

baz?lar?na göre adam?z baz?lar?na göre yalan?z sen merak etme tatl?m adam?na göre adam?z

merhaba ben geldim ama ben s?radan bir mesaj de?ilim yazan taraf?ndan sevgi yüklendim ve buraya gelene kadar da can?m ç?kt? belim a?r?yor çabuk al ?u yükünü seni çok seviyormu? bol bol tembihledi…

merhaba gece bekcisinden uzaklarda olan ama kalbimde ya?ayan özleminle yan?p kavrulan bu karanl?k gecelerin arkada?? olan bu ki?iden msj ki?iye gelsin merhaba

bu mesaj? al?rsan bana hayrans?n umrunda de?ilse beni seviyorsun cevap vermezsen bensiz yapam?yorsun cevap verirsen bana a??ks?n bakal?m ?imdi ne yapacaks?n

LOL?POP Ç?KOLATAYA DEM??K?:KAHRETS?N YA B?Z NE KADAR TATLIYIZ.Ç?KOLATA CEVAP VERM??,SEN B?Z? TATLI MI SANIYOSUN ASIL ?U MESAJI OKUYANI GÖR :)

Cep telefonumda Numaran Kalbimde Ad?n bedenimde A?k?n Var Bunu Unutma :)

Sana Can?m Feda Olsun Sana cep telefonum Feda Olsun Sen iste yeterki hayat? ?ebekesiz Ya??yay?m :)

Cep telefonun Oluca??na Derdin Olsun Daha iyi :)

Art?k Cep telefonlar? Cepte De?il Elde Geziyor :) herkez Birbirine Artislik yap?yor telefonLa :D

Yeni Ald???m Cep telefonumla Sana En Güzel mesajlar? Yaz?ca??m A?k?m Söz veriyorum :D

A?k?n Tad?n? Almak için Sevdim Seni A?k?n Suyundan içmek için tuttum Ellerini..

Saçlar?m A?k?n?n Derdiyle Dökülsede Seviyorum Seni :)

Yolumda ismin yaz?l? Cep telefonumda Mesajlar?n Sakl?, Hat?ralar?n Kalbimde, resmine Bakarak Avuturum kendimi bebe?im..

Seni Severken Hiç Yorulmad?m Bunu Unutma! SeninLe öLene kadar A?k?nla Sava?aca??m!

Bir Mesaj Kadar uzaks?n Bana, Mesajlar?mla A?k?m? Anlatamam Sana Sözlerimde yetmez içimdeki Sevdaya…

Yaln?z Kalma RahatLa Ac bi Cola Mesaj yazmaya Ba?la :D

Seninle Okadar birbirimize Uyuyoruzki ketcapLa Mayonezin Birle?mesi Gibiyiz SeninLe A?k?m :D

Çikolata iLe Sütün Birle?imiyle Olu?an Sütlü Çikolata tad?ndas?n Birici?im :D

Seninle bu yolda Yürümek istemiyorum A?k?m SeninLe Bu yolda Ko?mak istiyorum Senin yan?nda Durduram?yorum kendimi :)

Cep telefonum Olsada param yok Kontur Almaya, Seviyorum Seni 250 Kontur Yollasana bana :D

En Güzel Cep Msn Nickleri – Abi bir k?z gördüm bankada yanaklar?, pamukbankdudaklar?, ?ekerbank arkas?, i?bank önü, garantibank,, mübarek k?z de?il ticaretbank karar verdim yat?r?m yapcaz.

Bataryas? zay?f rüyalar?m?za ?ebeke hatas? nedeniyle bir sure ula??lamad?. ?imdi ise full çeken hatt?mla seninleyim.

Sadece seni özledi?imi söylemek istedim; bir de s?ms?k? sar?lmak; ama sadece telefonumun tu?lar?na s?k? basabiliyorum ?u anda. Çok özledim seni!

Hayat battaniye gibidir; yukar? çekersin ayak parmaklar?n isyan eder, a?a?? çekersin ayaklar?n titrer. Benden sana tavsiye; dizlerini karn?na çek de rahat uyu.

Kimisi vard?r güzel ve ak?ll?, kimisi vard?r s?cac?k ve ?efkatli, kimisi vard?r sad?k ve mant?kl?; kimisi de tüm bunlar?n bile?kesi; t?pk? senin gibi!

Allah’?m bu ne güzellik, bu ne endam! bu ne i?ve, bu ne eda; bir içim su! ?ekerim benden çok bahsettim senden naber?

Sevgilim seni tv kumandas?ndan, futbol topundan, pazar gazetesinden çok daha fazla sevdi?imi söylemi? miydim?

Bu mesaj özel bir frekansla gönderilmi?tir. Zekilerde haf?za kayb?, aptallarda k?sa süreli zeka, mesaj? okuyanlarda da bir anl?k gülümseme yapar.

Ben seni bir zamanlar e??ek gibi sevmi?tim lakin sende benim a?k?m? inek gibi tepmi?tin..

Dün seni çok bekledik gelseydin toplu resim çektirecektik. Sen gelmeyince topsuz çektirmek zorunda kald?k.

Bir gün öleceksin sonra ot olacaks?n ve bir öküz gelip seni yiyecek sonra s?çacak sonra ben sana bak?p hiç de?i?memi?sin diyece?im.

Bir zencinin koluna dü?en kar?nca ne der? Cevap: eyvah! karakola dü?tüm.

X,koordinat sistemindeki Y’ye rastlar ve a??k olur. Y’de X’e ayn? duygularla ba?lan?r. Matematik kitab?n?n 39. sayfas?nda
bulu?maya karar verirler. Trigonometrilerin zalim tanjanti bu haberi al?r ve X’e “sen cosinuc ailesindensin, benim k?z?m asil sinüs
ailesindendir.”der ve X’i çarpanlar?na ay?r?r. Buna dayanamayan Y’de karakökünü alarak intihar eder.

Küresel ?s?nmadan dolay? su kirlili?inin önlemleri: gidenin ard?ndan su dökmeyelim, k?zlara ve erkeklere sulanmayal?m, sulu boya de?il kuru boya kullanal?m, meyve suyu deil posas?n? tüketelim, kimsenin aras?ndan su s?zd?rmayal?m, çok yürüyüp ayaklar?m?za kara su inmesin, kimseyi bi ka??k suda bo?mayal?m, havadan konu?al?m sudan konu?mayal?m, saman alt?ndan su yürütmeyelim, bunu herkese yollayal?m susuz kalmayal?m.

Handemi yener, fundam? arar kimse sevmese seray sever. Bu üçüne nejat i?ler sonrada ahmet çakar. Bu geyik celali bayar. Buna dayanamayan ferhat göçer, y?llar sonra bunlar tarih olur o tarihide gönül yazar mehmet okur bu mesaj? 10 ki?iye gönderirsen dileklerin gercek olur bunada anca kadir inan?r.

Ars?z?n yüzüne tükürmü?ler,”Kapsama alan? d???nday?m” demi?.

Bo?bo?az? cehenneme atm??lar, “cep telefonum nerede?”demi?.

Pire itte, cep telefonu yi?itte bulunur.

Yi?idin cep telefonu meydandad?r.

Al??mad?k cepte telefon durmaz.

Ey cep telefonlu Türk Gençli?i…

?nsani dert, cep telefonunu kart oldurur.

Bir cep telefonlu Türk dünyaya bedeldir.

At olur meydan kal?r, yi?it olur cep telefonu kal?r.

Çingeneye beylik vermi?ler, önce cep telefonu alm??.

Cep telefonlu çoban, yoksul beyden ye?dir. .

Denize dü?en cep telefonuna sar?l?r.

Dilenciye cep telefonu vermi?ler, kart?n? be?enmemi?.

El elin e?e?ini cep telefonuyla arar.

Erke?in kalbine giden yol cep telefonundan geçer.

Haydan gelen cep telefonu faturas?na gider. .

Ayran? yok içmeye, cep telefonu ile gider … .

Görmemi?in cep telefonu olmu?, tutmu? antenini koparm??.

Oruç yaz 2222'ye yolla! orucu sizin yerinize biz tutal?m…

Zeka yaz 3131'ye yolla, ne kadar zeki oldu?un cebine gelsin.

Niye öyle aptal aptal bak?yorsun? Benim ben, cep telefonun. cebinde durmak bo?ucu ve karanl?kt?. BEN? çIKARDI?IN IçIN TE?EKKuR EDERiM…

Biliyor musun, az önce ne oldu?unu çok iyi biliyorum ben.. Ne mi oldu? Telefonuna bu mesaj geldi….

En Komik Cep Mesajlar? – Önce dü?tü?ümde kalkmay?; sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ve sevilmeyi ö?rendim. Her?eyi ö?rendi?imde yaln?z seni unutmay? ö?renemedim.

Cep telefonunuzun daha iyi çekmesi için dik pozisyonda üzerine oturunuz, biz buna “Cep to Göt” diyoruz. “Cep to Göt” telsim de vard?r. Belki birgün ba?kalar?da bu uygulamaya ba?lar, ne dersiniz ho? olmaz m??

Sen, bailes kadar tatl?, tekila gibi çarp?c?, dhmple kadar asil, kanyak gibi s?cak, ?ampanya gibi özel, malibu kadar egzotik, kokteyl kadar karma??ks?n…

Hayatta iki kör tan?yorum; 1.si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2.si beni göremeyen sen…

Dünya delikanl? olsayd?, yuvarlak olmazd?…

Sana yaza yaza yaz geldi. Mesaja zam geldi. Daha yazacakt?m ama kontürüm bitti.

Sen bir meleksin, da?da gezen ineksin, ot veririm yemezsin, allah belan? versin!..

Sigaraya ayr?, içkiye ayr? zaman m?? Tütün kolonyas? için sentez olsun

Sana yaza-yaza , yaz geldi. Mesajada zam geldi. Daha yazacaktim ama konturum bitti…

Bataryasi zay?f ruyalarimda , kapsama alani disinda kalan sevgilime.. Sebeke hatasi nedeniyle ulasamadim, simdi yuregimde full ceken hattimla seninleyim…

Bu mesaj ozel bi frekansla gönderilmi?tir. zekilerde haf?za kayb? aptallarda k?sa süreli korluk donmelerde bi anlik gulumseme yapar!!!

Sen, sen ol kap? önünde a?k yapma… A?k?n gözü kördür; ama kom?ununki asla…

A?k bir muz kabu?udur, dikkat etmezsen aya??n de?il, hayat?n kayar.

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelir insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana.

Seni 100 ki?i seviyorsa, bil ki ben onlar?n içindeyim; seni 10 ki?i seviyorsa, bilki onlar?n da içindeyim; seni 1 ki?i seviyorsa, bil ki o benim; seni kimse sevmiyorsa bil ki ben ölmü?üm.

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m…

Do?a’n?n kanunu varsa Arif Sa?’?n saz? var.

A?k, gülü dikeniyle avuçlamaya benzer, ellerin kan içinde kal?r; ama dikenlerin hesab?n? gülden soramazs?n !

Seni y?ld?zlara benzetiyorum, onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca, sen birtanesin…

Ask bir sudur , iç iç kudur !!! Ask bir visne iç iç kisne!!!

Kiz dedi?in istanbul gibi olmali; fethi zor, fatihi tek!!!

Kadin hakki diye bisey yokur. Çünkü hakk? erkek ismidir.

Aylar var ki ben görmedim o güzel yüzünü, bu ayr?l?k y?pratt? benim tersimi düzümü, Aylar var ki ben sürmedim yüzüne yüzümü, resimleri y?pratt?m art?k, yok mu bir çözümü ?

Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz, sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun.

Bu mesaj özel bir frekansla gönderilmi?tir. Zekilerde haf?za kayb?, aptallarda k?sa süreli körlük, ibnelerde de bir anl?k gülümseme yapar !

Seni görünce gözlerim dolar, kulaklar?m mark.

Bütün bisikletlere bindim, “Bisan”a binemedim…

Dünyada ibnelik olmasayd?; dünya yuvarlak olmazd?.

Dun gece seni o kadar aradim ki, soguk vucuduma dokunmani o kadar istedimki, yataga sensiz ve cirilciplak girmek zorunda kaldim! Neredeydin benim canim pijamalarim…

Sayin abonemiz.Faturanizi zamaninda ödemeginizden dolayi hattiniz kullanima kapanmistir. Telsim Musteri Hizmetleri.

Ey daglari taslari, herseyi yaratan rabbim…Hereseye ayri bir güzellik, insanlara mantik, akil ve zeka verirken, bu mesaja bakan bu kulunu niye unuttun?

KARIMI O KADAR SEVIYORUM KI ESKIMESIN DIYE BASKALARININ KARILARINI KULLANIYORUM

DUNYA YUVARLAK, OZON DELIK. NE SAPIK BIR GEZEGENDE YASIYORUZ BE.

DAL RUZGARI AFFEDER AMA KIRILMISTIR BIR KERE.

1960 YILINDA ICILEN KAHVELERIN HATIRI DOLMUSTUR. ILGILENENLERE DUYURULUR!

BITKISEL HAYATA GIRDIM. MAKSAT YESILLIK OLSUN.

OLUM KORKUSU SUREKLI DEGIL, MEZARDA BITEN GECICI BIR DUYGUDUR…

ALLAH YURU YA KULUM DEDI,BEN DE ARABAMI SATTIM.

ELLERIYLE BEYAZ VUCUDUMA ELLEDILER, DUDAKLARIYLA EMDILER, ATESLERIYLE YAKTILAR, BILMEM NE ISTEDILER BENIM GIBI SIGARADAN

BUTUN GECE UGRASTIM BIR TURLU DELINMEDI, O KADAR ZORLADIM BANA MISIN DEMEDI, SABRET SEVGILIM SIMDI OLACAK OOOOHHHHH, DELINDI,KULAKLARINA TAKABILIRSIN KUPENI

GULU SEVEN DIKENINE KATLANIR, KAKTUS SEVENIN VAY HALINE.

AMERIKAN UROLOJI UST KURULUNUN YAPTIGI BIR ARASTIRMA SONUCU SEX HAYATINDA BASARISIZ OLAN INSANLAR MESAJLARI OKURKEN TELEFONLARI SAG ELLERINDE TUTUYORLAR.

BABA DER KI:”OGLUM MUJDE SANA IS BULDUM.” COCUK HEYECANLANIR:”NE ISI BABA?” BABA CEVAPLAR:”ASAGIDAKI BUFEDE YEDIGUN VERECEKSIN

CAN BOGAZDAN GELIR CANAN CAY BAHCESINDEN..

BULUTLARI PEMBEYE BOYASAK YAGMUR PEMBE YAGARMI??

ADAMIN BIRI YUMURTA KIRMIS YUMURTA ONA KUSMUS!!

SANA KULUMUN SELAMI VAR. HANGI KULUM MU? ENDOPLAZMIK RETIKULUM

KADININ BIRI YOLDA YURUYORMUS HAMILE KALMIS.NEDEN: CUNKU YOL DUZMUS…

OGLUMUN ADINI MAFYA KOYDUM ARTIK BEN DE MAFYA BABASIYIM.

YAZILIDAN SIFIR ALDIM AMA, ONEMLI OLAN KATILMAKTI.

BENDE SEYTAN TUYU YOK EPILASYONLA ALDIRDIM.

ADAMIN BIRI BIR GUN SINEK ILACI ALMAYA GITMIS.ECZACI SORMUS: SINEGINIZIN NESI VAR?

APTALLARIN DAHI YAPAMAYACAGI SEY YOKTUR,CUNKU ONLARDA KENDI CAPINDA BIRER DAHIDIR.

YASINIZ KAC?-VALLAHI HER YIL DEGISIYOR…

ANAOKULUNDAKI IKI AFACAN: -BEN BEBEKLERIN NASIL DOGDUGUNU BILIYORUM. -BEN DE BEBEKLERIN NASIL OLMAYACAGINI AKILLIM!…

MORUK NE YAPIYORSUN? KAFAMI DINLIYORUM. FM’I CEKIYOR MU?…

SON GULEN SEN OLACAKSIN: CUNKU ALGILAMA SORUNUN VAR…

KABADAYILIGA YER YOK DEMISLER, KABADAYI AYAKTA KALMIS…

BASKALARININ SENI EZMESINE IZIN VERME EHLIYET AL, SEN ONLARI EZ…

DURUN! BURADA NEFES ALMAYIN, DAHA UCUZ BIR YER BILIYORUM…

ASK CILGINLIGIN EN ZEVKLI TUREVIDIR, OPUSMEK ISE ENTEGRALI…

ESIMLE TEK ORTAK YANIMIZ, AYNI GUNDE EVLENMIS OLMAMIZ…

SOZ GUMUS OLSAYDI SOZLUGU OLAN HERKES KOSEYI DONERDI.

BIZI CEKEMEDILER HALAT KOPTU.

BANA GECEYI ZINDAN ETTILER. AF CIKACAK DIYE SABAHLADIM.

3 JAPON SIRA ILE UCAKTAN ATLAMIS JAPONLAR OLMUS SIRA DA PARCALANMIS.

GERCEKLERI TURKAN SORAY,TARIHI DE GONUL YAZAR….

SANA BIRSEY SOYLEYEYIMMI? BIR DAHA BENI RAHATSIZ ETME. BENIM PISLIKLERLE ISIM OLMAZ. ALLAH KAHRETSIN SENI.HAYATIMI MAHVETTIN ALCAK SIGARA…

BIR GORSEN SANA OLAN SEVGIMI, KARSISINDA DIZ COKER MERHAMET DILERSIN. AMA ASKIM SANA BAKACAK KADAR KUCULMEDI. SEN BIR TERZININ KIZI BEN SE BIR FABRIKATORUN OGLUYUM. BIRLESMEMIZ IMKANSIZ…

HEY GARSON BANA KALBIM KADAR YANIK BIR DONER, DUSUNCELERIM KADAR KARISIK BIR SALATA, VE ACILARIM KADAR KOYU BIR KAHVE GETIR.

MERMI YANAKLIM JARJOR DUDAKLIM NE MERMIM KALDI NE MUMINATIM ASK BAKMAKTAN IBARET OLSAYDI OKUZ TRENE ASIK OLURDU.

EGER KISIHEM AKILLI HEMDE CALISKAN ISE TAKDIR ET,AKILLI DEGIL,CALISKAN ISE DIKKAT ET,AKILLI OLUP TEMBEL ISE IKAZ ET,HEM AKILSIZ HEM DE TEMBEL ISE IMHA ET!

AGACA CIKIPTA ASAGIYA BIR TURLU INEMIYEN FIL NE YAPARBIR YAPRAGIN UZERINE OTURUP SONBAHARIN GELMESINI BEKLER, SONBAHARDA YAPRAKLAR DOKULDUGUNDE O DA ASAGIYA INMIS OLUR…

TANRIDAN BIR CICEK ISTEDIM, O BANA BIR BAHCE VERDI. TANRIDAN BIR AGAC ISTEDIM, O BANA BIR ORMAN VERDI. TANRIDAN BIR GEYIK ISTEDIM SENIN NUMARANI VERDI.

SURUNUN SURUNUN ANNENIZDE SURUNSUN BABANIZDA, OMUR BOYU SURUNUN ARKO KREMLERI…

ASK BITKI ISIMLERIYLE BASLAR HAYVAN ISIMLERIYLE BITER!!!

ICKI MI ICEMIYORSUNUZ 7070'E ICKI YAZIP KISA MESAJ GONDERIN BIZ SIZIN YERINIZE ICELIM BIZ BUNA CEPTO GUNAH DIYORUZ TELTIM…

NIYE OYLE APTAL APTAL BAKIYORSUN? BENIM BEN, CEP TELEFONUN. CANTANDA DURMAK BOGUCU VE KARANLIKTI. BENI CIKARDIGIN ICIN TESEKKUR EDERIM!

BU GUZELLIK,BU ZEKA,BU AKIL,HELE SU ANLAM DOLU GOZLERIN BUYUSU,ALLAH BUTUN GUZELLIKLERI BIR YERDE TOPLAMIS.NEYSE KENDIMDEN COK BAHSETTIM EEE SENDEN NABER?

ELLERIYLE BEYAZ VUCUDUMU ELLEDILER DUDAKLARIYLA EMDILER,ATESIYLE YAKTILAR,BILMEM NE ISTEDILER BENIM GIBI SIGARADAN?

EY BOYDAN YANA FUKARA KALMIS INSAN BIRGUN OLUP TOPRAK OLACAN,BIR TOHUM FILIZLENECEK OT OLACAN BIR OKUZ SENI YIYECEK VE SICTIGI BOK OLACAN VE HALA AYNI KALACAN..

SU ARABA BENIM OLSUN. 5 MILYAR BORCUM OLSUN. SATINCA ODERIM.

BIR KOPEK ILE BIR ERKEK ARASINDA NE FARK VARDIR? -KOPEK SADECE HALIYI KIRLETIP MAHVEDER, ERKEK ISE TUM YASAMINI MAHVEDER.

SEN LIKOR GIBI TATLI, TEKILA GIBI CARPICI, VISKI GIBI ASIL, KONYAK GIBI SICAK, SAMPANYA GIBI OZEL, SARAP GIBI TUTKULU, MALIBU GIBI EGZOTIK, KOKTEYL GIBI MUHTESEMSIN.

SANA SARILMAYI O KADAR COK SEVIYORUM KI. CUNKU O SIRADA YUZUNE BAKMAM GEREKMIYOR.

FAZLA DUSUNME, BAKMA OYLE BON BON. MESAJ GELDI ISTE, OKUSANA KARDESIM.. SANA BIR DE NASIHAT VEREYIM BARI NE KADAR AZ DUSUNURSEN HAYATTA O KADAR BASARILI OLURSUN!

2002 YILDIZINA GORE PARA: YILDIZIN GULUMSUYOR, SAGLIK: YILDIZIN GULUMSUYOR, IS: YILDIZIN GULUMSUYOR, SEVGI: YILDIZIN GULMEKTEN OLUYOR!!!

DISLERIN TIPKI YILDIZLAR GIBI SARI VE BIRBIRINDEN O DERECE UZAK. ARADA ONLARI FIRCALASAN?

BILIYOR MUSUN, AZ ONCE NE OLDUGUNU COK IYI BILIYORUM BEN.. NE MI OLDU? TELEFONUNA BU MESAJ GELDI.

1 DAKIKA ICINDE TELEFONUNUZ BOZULACAKTIR. ANLAYISINIZ ICIN TESEKKUR EDERIZ.

YUMURTAYI SAHANDA MI SEVERSIN YOKSA DEPLASMANDA MI?

ASK BIR ODUN SENDE BIR KOMUR. BEN BIR SOBA SEN BIR BACA, YOK BIZIM DAMDA ATMACA.

KADIN HAREKETLERINI SONUNA KADAR DESTEKLIYORUM AMA RITMIK OLURSA –

SEVGILIM SENI TV KUMANDASINDAN, FUTBOL TOPUNDAN, PAZAR GAZETESINDEN COK DAHA FAZLA SEVDIGIMI SOYLEMIS MIYIM?

KADININ BIRININ KUCAGINDA CINS BIR KOPEK GORDUM VE SESLENDIM, AA MAYMUNA BAK! KADINDAN HEMEN KARSILIK GELDI VE O MAYMUN DEGIL SALAK DEDI, VE HEMEN EKLEDIM, AAA MAYMUN KONUSTU

AHRET YAZ 2222 YE GONDER, AHRET SORULARI CEBINE GELSIN SORULARI DOGRU CEVAPLA SONRA 5 VAKIT NAMAZ KIL CENNETE GIDEN ILK 5000 KISI ICINDE OL, GOTUNU KURTAR

KARANLIKTI,GOZLERI PARLIYORDU EGILDIM BACAKLARINI AYIRDIM,MEMELERINI AVUCLADIM.COK ZEVK ALIYORDUM…CUNKU HAYATIMDA ILK KEZ INEK SAGIYORDUM

ELIME ALDIM SALLADIM SALLADIM TAM FISKIRACAKTIKI HEMEN AGZIMA ALDIM COCA COLA HAYATIN TADI…

SU ANDA HER 100KISIDEN 35I UYUYOR,10U YEMEK YIYIYOR,25I CALISIYOR,15I SEX YAPIYOR,10U ARABA SURUYOR,4U DERS CALISIYOR,1TANE SALAKTA ELINDE TELEFON SMS OKUYOR!

EY DAOLARI TASLARI HERSEYI YARATAN RABBIM HERSEYE AYRI BIR GUZELLIK INSANLARA MANTIK,AKIL VE ZEKA VERIRKEN BU MESAJA BAKAN BU KULUNU NIYE UNUTTUN.

TANRI ONCE ERKEGI YARATTI SONRA ERKEK SIKILMASIN DIYE KADINI YARATTI,SONRA ERKEK CANINA KIYMASIN DIYE TUTUNU,ERRARI,KOKAINI YARATTI…

AZ VEREN CANDAN COK VEREN AIDS OLUR…

DOGRU SOYLEYENI DOKUZ KOYDEN KOVARLARMIS. ONUNCU KOYDEN SESLENIYORUM.

BIR SANA, BIR DE SABAH UYKUSUNA HASTAYIM.HANGISINI SECSEM DIYE HEP IKILEMDEYIM.

KARAYOLLARINDA DEGIL, SENIN KOLLARINDA OLEYIM…

SENINLE TANISMAM GECEN KISINDI ROMANDIN, GOZLERIN SATIR BASINDI.

GONLUNDE YER YOKSA BANA GUZELIM FARK ETMEZ BEN AYAKTA DA GIDERIM…

YOLLAR GIDISIME, KIZLAR DURUSUMA HASTA…

RAMPALARIN USTASIYIM, GOZLERININ HASTASIYIM…

DUN RAMPADA GORMUSLER SENI, DAGITMISSIN SANZIMANI FRENI,BIZDE ASLA YOK OYLE ARIZA, HAYDI DURMA SENDE TAKIL OTOAYGAZA!
SEN SEN OL KAPI ONUNDE ASK YAPMA , ASKIN GOZU KORDUR AMA KOMSUNUNKI ASLA

SANA YAZA YAZA YAZ GELDI.MESAJA ZAM GELDI.DAHA YAZACAKTIM AMA KONTURUM BITTI…

SEN BIR MELEKSIN,DAGDA GEZEN INEKSIN,OT VERIRIM YEMEZSIN,ALLAH BELANI VERSIN…

DUN GECE SENI O KADAR ARADIM KI,SOGUK VUCUDUMA DOKUNMANI O KADAR ISTEDIM KI,YATAGA SENSIZ VE CIPLAK GIRMEK ZORUNDA KALDIM!NEREDEYDIN BENIM CANIM PIJAMALARIM?:))

ERKEKLER NEDEN EVLENEMEYECEKLERI KADINLARIN PESINDEN KOSARLAR KOPEKLERIN KULLANAMAYACAKLARI OTOMOBILLERIN PESINDEN KOSMALARI GIBI…

ASK BIR SUDUR , IC IC KUDUR , , ,, , ASK BIR VISNE IC IC KISNE…

KIZ DEDIGIN ISTANBUL GIBI OLMALIFETHI ZOR,FATIHI TEK!!!

ERKEKLER LIMONA BENZER BAKTIKCA AGZIN SULANIR YEDIKCE MIDEN BULANIR…

BIZ RAKIYI SUSUZ ICERKEN, MEZE DIYE KAFAYI YEDIK ARKADAS…

KADIN HAKKI DIYE BIR SEY YOKTUR, CUNKU,HAKKI ERKEK ISMIDIR…

KENDIM ICIN BISEY ISTIYOSAM NAMERDIN ALLAH’IM ANNEME GUZEL BI GELIN NASIP ET!!AMINNNNN

HAYATIMI BAGLADIM AT YARISLARINA VERILEN TIYOLAR GELMIYOR BIR TANEM FAVORI YASSAM DUSUP KALIYOR ESSEKLER BENI SEVMIYOR BIR TANEM…

BIR DEPREM GIBI GIRDIN GONLUME , FAY HATTI CIZDIN YUREGIME, ENKAZLAR BIRAKTIN UZERIMDE KALBIMDE ARTCILAR DEVAM ETMEKTE OZLENMEKTESIN BITANEM 8.4 SIDDETINDE…

ESKIDEN TOZ PEMBE HAYALLERIM VARDI SIMDI PEMBESI GITTI TOZU KALDI (

SACIMI SUBURGE YAPTIM ELEKTIRIK SUBURGESI CIKTI BENI TERK ETTI…

OTURARAK BASARIYA ULASAN TEK VARLIK TAVUKTUR…

PARANIN NE ONEMI VAR ONEMLI OLAN MIKTARI…

KAYNANAMI KAYBETTIM GORENLERIN GORMEZLIKTEN GELMELERI RICA OLUR…

ASK SOZLE BASLAR, DUDAK ILE BESLENIR, DOKUZ AY SONRA BABA DIYE SESLENIR…

ADAMIN BIRI KOMSUYA GITMIS HAMILE KALMIS.CUNKU KOMSU KAPIYA KADAR GECIRMIS…

SAYIN ABONEMIZ GECMIS DONEME AIT NAMAZ BORCUNUZ VARDIR.LUTFEN IMAN DEFTERINIZ KAPANMADAN BORCUNUZU ODEYINIZ.AHIRET HIZMETLERI…

OFFFF… COK SIKILDIM BU HAYATIN IKINCI KANALI YOK MU?

INSANLAR AY’A BENZER… KIMSEYE GOSTERMEDIKLERI KARANLIK BIR YUZLERI MUHAKKAK VARDIR…

AKILLI OLUP DUNYANIN KAHRINI CEKECEGINE DELI OL DUNYA SENIN KAHRINI CEKSIN…

UZUM UZUME BAKA BAKA KARARABILIR,AMA KORLE YATANIN SASI KALKTIGI GORULMEMISTIR…

TURKUM,DOGRUYUM, CALISKANIM, IYI GELIRLI BIR BAYANLA EVLENMEK ISTIYORUM…

ATALARARIMIZ ZAMANINDA ORTA ASYA’DAN CIKIP DA TERS YONE GITSELERDI, SIMDI JAPON OLURDUK…

TANRIM KOR OLDUM…ARTIK KUSURA BAKAMIYORUM…

SENI SENSIZ DE YASAYABILIYORUM..EN AZINDAN KAFAMI DINLIYORUM…

ADAMA SORMUSLAR KARINIZLA ORTAK BI OZELLIGINIZ VARMI ? DEMISKI VAR AYNI GUNDE EVLENDIK..

BI UCURUMUN KENARINDAN DUSSEM VE TEK DALIM SEN OLSAN DUSMEMEK ICIN SENI KOKUNDEN SOKERIM..

ILK BAKISTA ASK OLSAYDI OKUZ TRENE COKTAN ASIK OLMUSTU…

NE YERSEN YE ASIT YAPAR AGZINDA FALIMA GEREK YOK ZATEN DIS YOK AGZIMDA…

LAZLAR ESKIDEN TEKNE YAPARLARDI SIMDI ISE TEKNO MUZIK YAPIYOLAR…

YAVASCA SIYIRDI.ONCE BIR ACI HISSETTIM SONRA BIR ISLAKLIK..SONRA DA BIR ACI BIR SIZI…BIR DE BAKTIM KAN GELIYOR…AH DOKTORRRR SU ASIMI BI KEZ DE DOGRU DUZGUN YAPIWER YAAA…

TAKSIME CAMI YAPMASINLAR BASKASININ TAKSISINE YAPSINLAR….

ASK BIR PENCERE GIBIDIR. FAZLA ACARSAN HAVANI ALIRSIN…

ATES ATTIM SAMANA, BAK DUMANA DUMANA.SENIN ZALIM ANANI, BEN GETIRDIM IMANA.

ICME ASK SARABINDAN ACIDIR AMAN DIKKAT ET KIZIM BABASI HOCADIR.

DUNYADA IBNELIK OLMASAYDI DUNYA YUVARLAK OLMAZDI…

BUTUN BISIKLETLERE BINDIM, BISAN A BINEMEDIM…

AH KIZIM AH!! BEN NE SALAGIM. SENI NE DOKTORLAR, NE MUHENDISLER ISTEDI DE VERMEDIM. UZULME ANNECIGIM. BEN HEPSINE VERDIM…

TEMEL ILE DURSUN TRABZONDA KAZI YAPIYORLARMIS. KAZ OLMUS…

OGLUM MUJDE SANA IS BULDUM! NASIL IS,BUFEDE YEDIGUN VERECEKSIN…

SENI GORUNCE GOZLERIM DOLAR, KULAKLARIM MARK…

BU MESAJ OZEL BI FREKANSLA GONDERILMISTIR.ZEKILERDE HAFIZA KAYBI APTALLARDA KISA SURELI KORLUK IBNELERDEDE BI ANLIK GULUMSEME YAPAR…

ASK HAVUZUNA APTALLAR DUSER, AMA BENI ITTILER…

AGLARSA ANAM AGLAR GERISI PLAYBACK YAPAR…

O’NUN SERT BEDENINI OCE AVCUMUN ICINE ALDIM SONRA KAFASINI DUDAKLARIMIN ARASINDAN GECIRDIM O ESSIZ SIVI BANA HAYAT VERIYORDU COCACOLA HAYATIN TADI…

BOYNUMA SURTEREK GOGUSLERININ ARASINDAN ASAGIYA KALCAMIN YANINA KADAR GETIRIP YUVASINA OTURTTUM CIKAN SLAK SESI BANA GUVEN VERIYORDU EMNIYET KEMERI SEN DE TAK…

IKI UZAYLI BENZIN ISTASYONUNA GITMISLER.BIRI BENZIN POMPASINI TUTMUS ARKASINA SOKMUS.DIGERI ONA SASKIN BIR BAKISLA:BU YAPTIGIN NORMALMI?DEMIS. DIGERI ISE:HAYIR KURSUNSUZ.DEMIS …

TEMEL KAZI YAPINCA FADIME HASRETLIKTEN CATLAMIS…

DOGA’NIN KANUNU VARSA ARIF SAG’IN SAZI VAR…

ADAMIN BIRI MAHKEMENIN ONUNDEN GECIYORMUS. MAHKEMEDEN CATAL-KASIK SESLERI GELIYORMUS NIYE? CUNKU MAHKEMEDE SANIGIN HAKKINI YIYOLARMIS…

OLM SENDE NE DERS CALISIYON,CEK KOPYANIN HASINI, CEKME KARNE YASINI…

YAG BAKKALDA, UN CUVALDA, SEVGILIN SON DURAKTA…

KARIN OLMAK ISTIYORUM KARIN, EY BENIM KARDAN ADAMIM…

DOKTORUM SIGARADAN UZAK DURMAMI SOYLEDI, BEN DE BIR METRELIK BI AGIZLIK YAPTIRDIM…

BIR KAZAN VARMIS. BU KAZAN COK IYI DANS EDIYORMUS. ACAIP ORYANTAL YAPIYORMUS. MUHTESEM KIVIRIYORMUS. BU KAZANA NE DENIR? IYI OYNAYAN KAZANSIN…

KUSURA BAKMA BIRADER, SENI BIRINE BENZETTIM.OLABILIR, BABAM COK GEZERMIS…

ABI BI SEN BAYARSIN BI DE CELAL BAYAR…

SEN TERLEMISSINDIR, SANA TERLIK GETIRIYIM…

ZORLA GUZELLIK OLMAZ, ESTETIKLE OLUR…

DUN EVDE CANIM SIKILDI ,KAFAMA GORE TAKILAYIM DEDIM. TAMIRCIYE GIRMISIM. BIRAZ KAFAM BOZUKTU DA…

BIZIM BIR TANIDIK VARDI,PARAYA PARA DEMEZDI, CUNKU “R” LERI SOYLEYEMEZDI…

BEN BIR COCUK, SEN BIR COCUK, YAPTIK BIR COCUKLUK, OLDUK UC COCUK…

ERKEKLER PARK YERI GIBIDIR. IYILERIN KEPSI KAPILMISTIR…

BEBEGINIZIN ALTINA YAPMASINI ISTEMIYORSANIZ CEVIRIN USTUNE YAPSIN…

SOL KULAGINI KAPATIRSAN SAG DUYULU OLURSUN…

HICBIR ONYARGIM YOK. BUTUN INSANLARDAN NEFRET EDIYORUM, O KADAR…

ERKEKLER HEP TANRI ONCE BIZI YARATTI DIYE OVUNURLER. AMA BU GAYET NORMALDIR. CUNKU HER SANATCI ESERINI YARATMADAN ONCE BIR MUSVETTESINI YAPAR…
BABAMA DEGERIMI SORDUM “DUNYALAR KADAR” DEDI, DUNYANIN DEGERINI SORDUM “BES PARA ETMEZ” DEDI.

BENDE SEYTAN TUYU YOK, EPULASYONLA ALDIRDIM.

BU TUP BEBEK HATALI: SUREKLI GAZ KACIRIYOR.

GENCLIGIM ACI VERIYORDU , AMELIYATLA ALDIRDIM….

OYLE YALNIZDI KI TOPLU MEZARLIGA GOMULMEYI VASIYET ETTI.

TARIHTE 16 DEVLET KURMUS VE 15 DEVLET BATIRMIS BIR MILLETIZ…

SIZE YAPILMASINI ISTEMEDIGINIZ SEYI BASKALARINA YAPIN…COK ZEVKLI OLUYOR

Do?ru söyleyeni dokuz köyden kovarlarm??. Onuncu köyden sesleniyorum. SEN? SEV?YORUM

Üff yavrum, anam, yalar?m, yutar?m… Say?n abonemiz lütfen ürkmeyiniz bu Telsim’in motivasyon mesaj?d?r. Biz buna cep-taciz diyoruz.

Bir sana, bir de sabah uykusuna hastay?m. Hangisini seçsem diye hep ikilemdeyim.

Hayatta üç arkada? vard?r; biri ekmek gibidir har zaman arars?n, biri ilaç gibidir gerekti?inde arars?n, biri de mikrop gibidir o gelir seni bulur.

Dün rampada görmü?ler seni, da??tm??s?n ?anz?man? freni, bizde asla yok öyle ar?za, haydi durma sende tak?l otoaygaza!

Seni dü?ündükçe gözlerim dolar, kulaklar?m mark

A?larsa anam a?lar gerisi playback yapar…

Kendim için bi?ey istiyosam namerdin Allah’?m Anneme güzel bi gelin nasip et!! Aminnnnnn

A?k bi havuzdur içine aptallar dü?er, ama beni ittiler!…

Karanl?kt?, gözleri parl?yordu e?ildim bacaklar?n? ay?rd?m, memelerini avuçlad?m. Çok zevk al?yordum… çünkü hayat?mda ilk kez inek sa??yordum.

Elime ald?m sallad?m sallad?m tam f??k?racakt? ki hemen a?z?ma ald?m! coca cola hayat?n tad?…

?u anda her 100 k?s?den 35i uyuyor, 10u yemek yiyiyor, 25i çal???yor, 15i sex yap?yor, 10u araba sürüyor, 4ü ders çal???yor, 1tane salakta elinde telefon sms okuyor!

Tanr? önce erke?i yaratt?, sonra erkek s?k?lmas?n diye kad?n? yaratt?, sonra erkek can?na k?ymas?n diye tütünü, esrar?, kokaini yaratt?

Sevgiliye en güzel cep mesajlar? – Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan,i?te sende onlardans?n!!!

¦Hayat yoku?unu t?rman?rken, kar??la?t???n?z insanlara iyi davran?n çünkü ini?te yine onlarla kar??la?acaks?n?z!!!

¦Seni unutmay? dü?ündüm bu gece. Bir sigaran?n üstüne ad?n? yazdim. Sigara bitti?inde unutacakt?m seni. Duman duman atacakt?m,seni içimden. Rüzgar savuracakt?, kullerini fakat…Seni unutmay? dü?ünürken. Nerden bilebilirdim ki. Seni her nefeste içime çekti?imi!

¦Sevmeden sevilmeden bu hayat yasanmazki,kalplerdeki heyecan sebepsiz baslamazki, sen olmassa,yanimda avutamam kendimi,dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi…

¦Rüzgar?n Keman?n? Çald??? Ve Damlalar?n Pencereye Vurdu?u So?uk Bir Gecede, Yata??na Uzan?p Hayalini Kurdu?un Tüm Güzellikler Senin Olsun Sevgilim..

¦Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin.. Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N.

¦Sevgide fedakarl?k yolunu bulamayanlar? asla gönül kap?n?zdan içeri sokmay?n.

¦Bir s?cak yüz arad?m ?u tenha sokaklarda sanki herkes yabanc? herkes dar?lm?? bana.ne derdimi soran var ne tan?d?k bir çehre.ne tarafa uzansam ellerim bo? kal?yor,mutlu olan kimseler hüznümü artt?r?yor.

¦Zamans?z ya?an ya?mur bulutu gibi gelip oturaca??m gözbebeklerine a?layacaks?n,bir burukluk duyacaks?n vefas?z yüre?inde beni unutmayacaks?n,bir kabus gibi uykular?n? bölece?im gece yar?s?,nas?l ben sen? unutmad?ysam sende beni unutamayacaks?n.

¦Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, O zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür. Sevginin s?cak elleri ellerindedir !!

¦Seni sevmek güzel ?ey, ümitli ?ey, dünyan?n en güzel sesinden, en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir?ey,ama art?k ben ?ark? dinlemek de?il,?ark? söylemek istiyorum.

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

¦ Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..

¦ Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..

¦ Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm…

¦ Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz…

¦ Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?, ben seni bugün de sevmeyece?im çünkü bugün de bitecek; ben seni yar?n sevece?im çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek!

¦ A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

¦ Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da… Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de… Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek…

¦ Bir ?iir yaz bana içinde alabildi?ince mutluluk olsun ay?n gölgesinde unutulan sevgi tohumlar?yla ye?ere dursun veya bir ?ark? söyle özlemimdeki sevgiliyi anlats?n ya?an ya?murlarla ?slanan bedenimi parlayan gözleriyle kurulas?n.

¦ A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir.Ve a?k öyledirki nerde imkans?z varsa onu seçer.

¦ Birgün bana soracaks?n,beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.

¦ Sen benim incimdin. par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.

¦ Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.

¦ Sevmiyorum ?u saatin sesini,akmas?n dursun zaman.her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.

1. Gozlerin gozlerimde, ellerin ellerimde, ask?n icimde ve ruhun bedenimde oldugu surece seni cok sevmeye devam edecegim.
2. Gozleri uzakl?klar degil, bazen de goze alamad?g?m?z yak?nl?klar ac?t?r.
4. Seni ben degil gozlerim secti, onlar sevdi onlar begendi. Sen benim degil onlar?ns?n gittiysen bana ne onlar aglas?n.
5. Yeryuzunde biten her ask icin gokyuzunde bir melek aglar.
6. Sen gunesin dogdugu, karanl?g?n bittigi yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin.
7. Geceler seni sevdigim kadar uzun olsayd? eger inan ki yeryuzune hic gunes dogmazd?.
8. Sesini duysam da her an yuzunu gormek gibi degil, ozledigimi bil her an cunku hicbir sey seni sevmek gibi degil!
9. Bu gece ruyama gir gizlice, beni s?ms?k? sar op kokla iyice, son kez isyanlar savur, kufret guzelce ve sonra cek git kahrolas? hayat?mdan sinsice!..
10. Ben seni deli gibi sevdim, sen beni deliyim diye sevmedin.
11. Bana bir gunun 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikan?n 60 saniye oldugu ogretildi ama sensiz gecen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldugu ogretilmedi. Yasam?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dilegiyle sevgilim.
12. Beni karanl?ktan ayd?nl?ga, yalandan gercege, olumden olumsuzluge goturdugun icin tesekkurler… Seni seviyorum!
13. Sen collerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz, orman?n denizinde huzur gibisin, ?s?g?m sensin, gunesimsin… Bil ki cok ozlendin.
14. Bir erkekle mutlu olmak icin onu cokca anlay?p az da olsa sevmek; bir kad?nla mutlu olmak icinse onu cokca sevip, anlamaya hic cal?smamak gerekir.
15. Bir gun sevgilim sordu ask nedir diye… Biraz zaman istedim dusuneyim diye, ertesi gun gordum onu bir baskas? ile, kulag?na f?s?ldad?m ask ?zd?rapt?r diye.
16. Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim icin ve ozellikle de senin bir yudum sevgine hasretim simdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tuketircesine kucakl?yor ve buseler yolluyorum buralardan.. Kalbim hep seninle.
17. Insanlar gelmeleriyle yanl?zl?klar?n? dag?tanlar? severler, gitmeleriyle kendilerini yaln?z b?rakanlara as?k olurlar.
18. Husran? bir tek yerde kabul ediyorum, yasamak varken yasayamam?s olmakta.
19. Unuturum desem de inanma sak?n, omrumce kalbimden silinmez ad?n. Bir s?z? icimde senden de yak?n kalbimin sesini dinler bulurum seni.
20. Beni bir dakika degil bir saniye degil bir saniyenin onda biri kadar sev… Bir y?l degil on y?l degil bin y?l mesut olurum.
21. Dun gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, ucurumdan att?m sessizligi, haber sald?m ruzgarlara, f?s?ldas?nlar seni ne cok sevdigimi ve ozledigimi.
22. Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi… Bir insan?n ozlemi olmal?, ozlemle acan cicekler gibi… Bir insan?n birtanesi olmal?, o da senin gibi.
23. Sevgililer öpü?ürken neden gözlerini kapat?rlar bilir misin? Çünkü gözleriyle de?il de kalpleriyle görmek isterler… Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum.
24. Gozleriyle gozlerine goz koyan?n, gozlerimle gozlerini oyar?m. Gozlerini gozlerden sak?n, gozlerin gozlerime laz?m.
25. Hani en guzel asklar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldugun icin as?g?m sana!..
26. Seni seviyorum; elini kalbimin uzerinde hissettigim zaman, uzuntulerimi al?p onlar?n yerine simdiye kadar kimsenin basaramad?g? o s?cakl?g? koymay? basard?g?n icin.
25. Seni ve sensizligi dusundukce, esen ruzgarlar?n ard?ndan yagan yagmurlar gibi sana ve sensizlige aglamak istiyorum.
26. Seni ne kadar sevdigimi merak ediyorsan, yagan yagmurun her damlas?n? tutmaya cal?s, tutamad?g?n her yagmur damlas? kadar seviyorum seni.
27. Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n degil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bagland?m sana tapt?m.
28. Ayr?l?k kucuk sevgileri oldurur ama buyuk sevgileri guclendirir. T?pk? ruzgar?n mumu sondurup yang?n? guclendirdigi gibi… Bizim de sevgimiz hep yasayacak ve daha da guclenecek sevgilim. Nice gunlere birlikte olmak dilegiyle.
29. En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutluluklar? gözlerine ve en derin sevgileri kalbine usulca b?rak?yorum.
30. DÜNDE,BUGÜNDE,YARINDA, YÜREGIN KADAR YANINDAYIM. KENDINI YALNIZ H?SSETTIGINDE ELINI KALBINE KOY;BEN HEP ORDAYIM
31. SEN DEL? B?R YA?MURSUN VE BEN O DEL? YA?MURU BEKLEYEN B?R AVUC TOPRAK
32. BIR GUL OLMAK ISTERDIM, DALIMDAN KOPTUGUM AN YALNIZ SENIN ICIN KOPAYIM VE YALNIZ SENIN AVUCLARINDA SOLAYIM DIYE BIRTANEM…!
33. KÜL OLMUS ATES YANARMI?BUZ TUTMUS SU AKARMI?BU GÖZLER SENI SEVDI BASKASINA BAKARMI
34. Insanlar hep birilerinin pesinden kosarlar, ama dönüpte kendi peslerinden kosanlara hiç bakmazlar
35. Eger beni bu sokakta,bu mahallede,bu sehirde bulamazsan sevgilim bilki ben, Gözlerinin daldigi yerdeyim.
36. Yastigimla uykumu basbasa biraktim,sirf seninle yanliz kalabilmek için!Bu da yetmedi kendimide bir kenara b?rakt?m simdi burda yanliz sen varsin!!!
37. Sevmek ölmektir bence , ben de sevmistim ölmeden önce
38. Birgün hayatin bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedasiz gitmek istersen, yanima gel ki sana sensiz yasamanin, sensiz olman?n ölüm oldugunu göstereyim.
39. Ne Elimden Tuttular Ne Yuzume Gulduler , Nede Bir Gun Olsun Ölümüne Sevdiler. Ben Sevdim Baskasina Verdiler. Bana Bu Dunyada Mutluluk Harammis me?er
40. zaman,sevginin büyüklügünü anlatir
41. Biraz seni bilirler, biraz beni Ama ne bilirler, Bu delinin seni deli gibi sevdigini.
42. Sari giyer günes olursun, Mavi giyer deniz olursun, Siyah giyer matem olursun, Kimbilir belki bir gün, Beyaz giyer benim olursun.
43. Beni bos bir kutu farzet,icimi ise sevginle donat.
44. Ayak ucumda basladi sevgi… …Simdi basimin tepesinde olusan bir dusunce yiginiyla bulutlardan asagi hizla dusuyorum, dua ediyorum parasutum acilsin.
45. günese adini buzla yazan biri olursa, bilki o seni benden çok seviyor..
46. kimbilir hangi aksam günesle beraber bende sönecegim kimbilir hangi ellerden son suyumu içecegim belki göremeden ölecegim fakat yinede seni ‘EBEDiYEN SEVECEGiM’
47. Denizlerden kagit,yosunlardan kalem yaptim,her yere seni seviyorum yazdim,ama sen aptalsin,inandin,cünki ben seni sevmedim,sana taptim.
48. Gözlerin Nehir,Kirpiklerin Köprü Olsun,Ben Tam Üzerinden Geçerken ?pler Kopsun,Düstügüm O Yer DUDAKLARIN OLSUN.
49. Dünyada 2 renk gül olsun,biri kirmizi digeri beyaz,sen beni unutursan kirmizilar solsun,ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun.
50. Güllerin Hepsi Güzeldir Ama Senin Kadar Degil, Seni Herkes Sever Ama benim Kadar Degil
51. Eger sen bana gozlerinle degilde kalbinle bakmis olsaydin seni ne kadar sevdigimi cok iyi anlardin.
52. SENI 1000 KISI SEVIYORSA BIL KI BEN ONLARDAN BIRIYIM,SENI 100 KISI SEVIYORSA BILKI BEN ONLARIN ICINDEYIM,SENI 1 KISI SEVIYORSA BIL KI O BENIM,SENi KIMSE SEVMIYORSA BIL KI BEN OLMUSUM…
53. Dostluk,güzellik ve sevgi kavramlarimin sözlük anlamlarini degistirmek mümkün olsaydi ben senin isminle degistirmek isterdim
54. YALNIZ BiR KALBiN TEK BiR ANAHTARI VARDIR. MASUM BiR GULUMSEME. NE OLUR GULUMSE! BANA DEGIL KENDINE. CUNKU BUNU EN COK SEN HAKEDIYORSUN!
55. Benim kalbimi kirmak suya yazi yazmak kadar zordur… Benim gönlümü almak günese dokunmak kadar zordur… Sen suya yazi yazmayi basardin. Simdi günesin batmasini bekle… serefsiz sevdigim…
56. Hayatta Dört Yanlis Yaptim;Dogmak,Yasamak,Büyümek ve Umutlara Sarilmak,
57. düsünüyorumda düsüncelerin en güzeli beni düsünüp düsünmedigini düsünürken düsündügünü düsünmem olsa gerek diye düsünüyorum
58. Dünyan öyle bir kararsin ki, seni aydinlatan tek i*** gözlerim olsun
59. YATAGINI GÜL YAPRAKLARIYLA SÜSLEDIM,ÜZERINI AY ISIGIYLA ÖRTTÜM.TÜM KABUSLARI BEN ALDIM,BU GECE TATLI RÜYALAR SENIN OLSUN
60. göz damlalar?nin yanaklarina çizdigi islak patikalari seyret seyretki yalnizligin acisini anlayasin
61. SEN SENI BENDEN FAZLA SEVEN BULURSAN ;BEN SENI UNUTMAYA RAZIYIM…
62. ben sevdim o gormedi ben yaklastim ona o uzak durdu benden ben soyledim o dinlemedi tek caresi kaldi oda velenmek teklif etmem gerek oda kabul etmedi bundan sonra kor topal yasayacagim sensiz karanlik dunyamda
63. ben bu hayatta pek cok yanlis yaptim ama acisini ben cektim tek bir dogru is yaptim oda sana kalbimle guvenmekti umarim laiksin sen buna canimin ici
64. Karanl?k dünyam,Dertler ve ben,Aklimdaki tek dü?üncem,MUTLULUK ve SEN.
65. Deliye hergün sevgililer günü; Seni deli gibi seven askin…
66. SENI saçaklarda titreyen serçenin kanat çirpmasi kadar masum ve bir anne duasi kadar içten SEV?YORUM
67. Birlikte yasayabilece?in biriyle degil;Onsuz yasayamayacagin biriyle ol,Gelip bosluk dolduranlardan degil;Gittiginde yeri dolmayanlardan olsun
68. NE YILDIZLARI ISTIYORUM GECE YARILARIMA,,NE GÜNESI ISTIYORUM KARANLIGIMA ,,ÇK DEGIL SENI ISTIYORUM YALNIZLIGIMA..
69. BIR DOST YÜZÜNE IHTIYAÇ DUYDUGUNDA BASINI KALDIR VE GÖKYÜZÜNE BAK…GÜNDÜZLERI BULUTLARIN GECELER? YILDIZLARIN ARKASINDAN GÜLÜMSÜYOR OLACAGIM…
70. Bir gün bir rüzgar eserse oralara.Benim sana olan sevgimi fisildarsa kulagina unutma sende bana bir tutam sevgi yolla……..
71. duygular?m bir serçe gibi uçup gidiyor ZAMANIN AKISINA KARSI KOYARCASINA..
72. yüregime gömdüm seni söküp akmak mümkün degil,rüyalar?n yeter bana
73. unutmakmi delisin.gitmesemde bekler orada deniz,gelirsem bilmelisin.gitmek gibi bekleyecegim denizin delisine,delinin denizi gibi.o ne kadar giderse seni seviyorum…
74. KALBIMI VERDIM ONA SAKLASIN DIYE,BUZDOLABINA KOYMUS SALAK;KOKMASIN DIYE..
75. YASAMAK : SEVMEK, SEVMEK : PAYLASMAKTIR
76. Bu dunyada sevme, sevsende deli etme, cunku seven sevilmez, sevilende kiymet bilmez
77. Seni seninle yasamak varken, Sensiz hayalinle yasamak gucume gidiyor ..
78. GÖZLERIMDE RENK,KULAGIMDA SES,IÇIMDE BIR NEFES OLARAK KALACAKSIN…
79. bir gün dünyan?n en karanl?k ve en derin uçurumundan düssem sadece tutunacak tek dalim sen olsan seni tutmaktan degil kirmaktan korkarim
80. seniseviyorum diyenin sevgisinden süphe et cünkü ask sessiz sevgi dilsizdir
81. GÜNE??N DAH? BUZ TUTTU?U YERDE Y**** B?R I?IK GÖRÜRSEN B?LK? O BEN?M SEN?N ?Ç?N YANA KALB?MD?R…..
82. rotas?n? kaybetmi? bir gemi gibi f?rt?nadan f?rt?naya sürüklenirken kara göründü diye ba??ran tayfan?n sessindeki mutluluk hep seninle olsun..
83. bir ?iir yaz?pta seni a?latsam,her ak?am,her sabah seni koklasam,solmasan dört mevsim öylece kalsan,yinede sevgilim doyamam sana…
84. Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im…
85. Seni ben de?il gözlerim seçti, onlar sevdi onlar be?endi. Sen benim de?il onlar?ns?n gittiysen bana ne onlar a?las?n…
86. Sevmek çay, sevilmek ?eker. Bizim gibi garibanlar çay? ?ekersiz içer.
87. G?T RÜZGAR. ONU SEVD???M? SÖYLE, UGRUNDA ÖLEB?L?CE??M? SÖYLE,ONA NEFES G?B? MUHTAÇ OLDU?UMU SÖYLE AMA ?UNU UNUTMA EGER BENS?Z MUTLUYSA, SUS VE GER? DÖN…
88. bir gün hayat?n bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedas?z gitmek istersen yan?ma gel ki sana sensiz ya?aman?n, sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim…
89. Suçum sevmek ise, cezam idam olsun. Cezam idam ise sevgilim cellad?m olsun. Cellad?m sevgilim ise ad? efsun olsun ad? efsun ise can?m feda olsun. Efsun’a
90. sen ta?m?s?n demirmisin sevda nedir bilmezmisin allahiçin bu garibe birazc?k sevginden vermezmisin.
91. özlemek hasret ise ve ard? ölüm ise ben ömrümü sevdan?n yoluna vermi?im ya?mur yüreklim.
92. Seni Nas?l Sevdim Bilsen ?nan Ask?mdan Erirdin Eger Bilseydin Asla B?rak?p Gitmezdin.
93. seni seviyorum diyen sözlere de?il senin için a?layan gözlere inan.
94. A??rd?r sevmelerim, her yürek ta??yamaz; büyüktür umutlar?m, her omuz ta??yamaz; her?ey olurda, ?u kalbim bir tek sensiz olmaz…
95. her sebebin bendim madem niye sustun niye y?llarca ayn? rol ayn? perde sevdimde katland?m bunca derde ama çok yanl??t? ad? yanl?? a?kt? ama suç bende hadi git durma sende…
96. Sen Tanr?’ya dilenen dilek,göklere uz**** ellerimsin!Sen gözümden süzülen ya?,tek dü?üncem,hasretimsin!Sen ya?ad???m bir ömür,en güzel günlerimsin!Sen her gece rüyama giren,biricik sevgilimsin…
97. Seni güne? kadar uzak ?s?s? kadar yak?n hissediyorum.
98. UZUN VE SENS?Z B?R GECEDEN CIKTIM YORULMUS RUYALARA ASTIM RESM?N? HER SABAH SOYLEDIM GUN ISIGININ SILEMEDIGI ISMINI (SEN? SEV?YORUM ESRA)
99. deniz kumsaldaki kumlar? zaman gecmisteki anilari siler ama hicbirsey kalpteki gercek ask? silemez100. dün gece sen yoksun diye ya?mur ya?s?n istedim,dün gece ya?mad? diye sabaha kadar yolunu gözledim,asl?nda ne geceyi ne ya?muru bekledim,BEN SADECE SEN? ÖZLED?M
101. Senin Gözlerindi beni benden alan Senin gözlerindi kalbimi çalan Senin hasretindi zaman? durduran Sen olmadan A?KIM bu hayat YALAN
102. Bulsayd?m dünyan?n en sivri b?ça??n? saplard?m kalbimin en derin kö?esine ve akan kanlarla yazard?m SEN? SEVD??M?
103. Hayatta çok?ey var ya?an?lacak.Bunlardan birtaneside sensin.Ben seni ya?amak isterdim bir ömür boyu sadeli?inle.Sence seni ya?amaya de?mezmi?Bence de?er!
104. k?z dedigin istanbul gibi olmal? fet edilmesi zor fatihi tek
105. ÇOCUKLAR KO?U?TURUYOR KALB?M?N ?Ç?NDE OYUN OYNUYORLAR KEND?LER?NCE K?M? SAKLAMBAÇ K?M? KÖREBE BEN EBELED?M SEN? HAYATIN ?Ç?NDE HAD? TUT EL?M? EL?M SENDE
106. kalb?nle sev ben? d?l?nle deg?l sevg?nle aldat ben? ha?nl?g?nle deg?l a?k?nla sarho? et ben? ick?nle deg?lölüm ay?rs?n b?z? eller deg?l
107. GÖNLÜNDE BANA YER YOKSA GÜZEL?M ÖNEML? DE??L BEN AYAKTADA G?DER?M
108. Ben.. Sen…Öylece durmay? seviyorum ben..Durup ard?ndan bakmay?..Sen yürümeyi seviyorsun ama arkana bakmadan..Yaprak seviyorum ben yaprak..Kuru, ya? ay?rmadan..Sen ezmeyi seviyorsun, neye bast???na bakmadan..
109. Güne? dünyaya a??k olmu? ama bir türlü yakla?amam?? Çünkü yakla?t??? zaman Dünyadaki bütün güzelliklerin yok olaca??n? biliyormu? BU YÜZDEN UZAKTAN SEVMEY? Ö?RENM??!!!!SEV?PTE KAVU?AMAYANLARA
110. denizler kadar derin kumsalar kadar serin senin engüzel bana bakan gözlerin
111. sen benim en dar geçitlerimsin en sonsuz gerçekli?imsin ümitsizlikler içindeki ümitlerim vazgeçemedi?im tek sevgimsin ve ?una inanki sonsuz oluncaya kadarda sürecek ……seni çok ama çok seviyorum
112. B?Z SEVD???M?Z? ?K? ÖPÜCÜK N?YET?NE DE??L ALLAHIN B?R EMANET KU?U B?L?P B?R ÖMÜR BOYU AYNI YASTIKTA B?R ÖMÜR SÜRMEK ?Ç?N SEVER?Z
113. ?NSANLARIN DÜ?ÜNCELER? OLMALI SONSUZLUK G?B? ÖZLEMLER? OLMALI YEN? AÇANB?R Ç?ÇEK G?B? VE HER ?NSANIN B?R TANES? OLMALI TIPKI SEN?N G?B? SEN? SEV?YORUM
114. bazen soylemek istedim korktum, bazen cesurdum ama sen yoktun ?imdi soyluyorum SEN? SEV?YORUM
115. hayat bir yaprak…bir gün elbet solacak…ama sana bu mesaj? gönderen,seni hiç bir zaman UNUTMAYACAK..
116. Bir gün istiyorum güne? batmas?n. Bir gül istiyorum koklay?nca solmas?n ve seni istiyorum birtanem sensiz hayat olmas?n.
117. birgün ayr?l???n azg?n dalgalar? seni ba?ka beni ba?ka sahillere att??? vakit tek dile?im UNUTULMAMAK
118. sevgi tutkuysa ben sana tutkunum, hasret özlemse ben sana hasretim, a?k her?eyse sen benim her?eyimsin, bunlar?n hepsi bir ki?i içinse sen benim birtanemsin
119. birgün bana sorsan dünyay?m? yoksa beni mi daha çok seviyorsun diye dünyay? derim çekip gidersin ama bilmezsinki benim bütün dünyam?n sen oldu?unu vefas?z a?k?mmmmm
120. SANA B?R NAS?HAT KEND?NE D?KKAT ET B?R R?CA SAKIN DE???ME B?R D?LEK BEN? UNUTMA B?R YALAN SEN? H?Ç SEVM?YORUM B?R GERÇEK SEN? ÇOK ÖZLÜYORUM
121. B?R Ç?FT GÖZ ?ST?YORUM CAN EV?M? GÖRECEK B?R SEVG? ?ST?YORUM ÖMÜRLERCE SÜRECEK
122. korkma sak?n gecelerden pencerende y?ld?z gibi parlayaca??m, uzaklarda yaln?zs?n sanma sak?n nefes gibi içinde, gölgen gibi arkanda, can gibi can?nday?m.
123. günayd?n birtanem.yeni bir güne ba?larken güne? ilk senin gözlerinde do?sun benim içimi ?st?tan senin gözlerin olsun bütün mutluluklar senin olsun.A?KIM!!!
124. sana kalbimin içini gösteremem ama gözlerime bakt???n zaman gördü?ün ki?i kalbinin tek hakimi. Ben sevgimi dalgalar?n silebilece?i kumsallara de?il, kimsenin silemeyece?i kalbime yazd?m.

Hissedince sana vuruldu?umu baharda ku? olup uçars?m gelir, bak?nca o güzel gözlerine hasreti bir anda silisim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne ku? olup uçabilirim nede hasreti silebilirim ama inan bana bir tanem inan seni bir ömür boyu Sevebilirim…

Diyorsun bana yaren sis yasa . ya?ar m? bu beden ruhu olmasa..¿

ZAMAN GECE YARISI ISLAK GÖZLER?M CAMDA BELK? GEL?R D?YORUM, HAN? B?R ?ARKIMIZ VAR YA ONU SÖYLÜYORUM VE SEN? ÖLES?YE SEV?YORUM :)

Bir soluk kadar yak?n y?ld?z kadar uzak derler sevgi için. Uzan?rs?n yeti?emezsin yeti?irsin dokunamazs?n dokunursun vazgeçemezsin vazgeçersin ama unutamazs?n!!

Bir su gibi Berrak , bir Çiçek gibi sevgi yüklü , Gökyüzü gibi yal?n okyanus kadar derin kelimelere s??mayacak kadar büyük bir SEVG?M?Z oldu?unu sak?n UNUTMA !

Sana olan a?k?m sa??r bir ressam?n kristal bir yüzeye dü?en gül yapra??n?n ç?kard??? sesi çizdi?i zaman bitecek

Kalbimde 3 çiçek yeti?tirdim. Sevmek,sevilmek ve beklemek. Sen bunlardan ikisini kopard?n. Bana sadece biri kald? beklemek beklemek beklemek

GÖZLER?N DALARSA B?L K? DÜ?ÜNDÜM SEN?, KULA?IN ÇINLARSA B?L K? ANDIM SEN?, GECE UYANIRSAN B?L K? RESM?N? ÖPTÜM, GÖZLER?NDEN YAS DAMLARSA B?L K? SENS?Z ÖLDÜM..

gece midir insan? hüzünlendiren, yoksa insan m?d?r hüzünlenmek için geceyi bekleyen? gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen ?

Ben seni sevmek için de?il sevmenin nas?l oldu?unu gör diye sevdim sen benim al?n yaz?ms?n

Bir insan?n idealleri olmal? sonsuzluk gibi, bir insanin özlemi olmal? özlemle açan çiçekler gibi, bir insan?n bir tanesi olmal? oda senin gibi

Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme!!

BA?KASINA KEND?NDEN FAZLA DE?ER VERME, YA ONU KAYBEDERS?N YADA KEND?N? MAHVEDERS?N

DEMED?M M? BU HASRET B?T?R?R SEN?. AY DOLANIR G?DER,YALNIZ KALIRSIN. HER GÜN YEN? BA?TAN DA?ILIR, UFALIRSIN. DEMED?M M? YÜRE??M BÖYLE SEVME D?YE!

Cama vuran her damlada bir tek sen vars?n ne istiyorum biliyor musun her gün ya?mur ya?s?n!!

A?K B?R ELMALI ?EKERE BENZER,, B?T?NCE SAPI KALIR

Ne senden vazgeçerim, ne dü?lerimden, nede gözlerimi kapar?m hayalinle ya?arken, inan hayat? seni bana verdi?i için, seni ise hayat?ma anlam verdi?in için seviyorum!!

Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam yüre?imi, savursam küllerimi da?lara denizlere ,ye?erirdi küllerim sana olan sevgimle

Elimde denizde buldu?um bir midye var denizden o kadar uzak ki t?pk? seninle benim gibi. Ama arada tek fark var o denize sen bana aitsin.

Yast???mla uykumu ba? ba?a b?rakt?m,s?rf seninle yaln?z kalabilmek için! Bu da yetmedi kendimi de bir kenara b?rakt?m ?imdi burada yaln?z sen vars?n!!!

Ölsen bile benden kurtulamazs?n. Kefen olur bedenini sarar?m.Ya?mur olur üzerine ya?ar?m. Çiçek olur mezar?nda açar?m. Ölsen bile benden kurtulamazs?n

A?k bir göldür, üstünde kazlar yüzer.

E?er beni bu sokakta, bu mahallede, bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, Gözlerinin dald??? yerdeyim…

A?k?m?z ?ekerden, sevgimiz tuzdan, evimiz ate?ten… Bir gün ne oldu biliyor musun?… Ya?mur ya?d?…

Sevmek suçsa suç i?ledim, Ölmek buysa ölümü seçtim

D?KKAT D?KKAT, kalbi y?k?lm?? bir SEVDA hastas? için acilen taze kana ihtiyaç vard?r.Bu mesaj? okuyan acilen cevap vermezse HASTAMIZI kaybedece?iz.Aranan kan grubu rh(ASk).Bu kan grubuna sahip olanlar acilen ’seni seviyorum’ hastahanesine ba? vurmalar? önemle rica olunur. ?rtibat hatt?: I-LOVE-YOU

baz?lar?na göre adam?z baz?lar?na göre yalan?z sen merak etme tatl?m adam?na göre adam?z

merhaba ben geldim ama ben s?radan bir mesaj de?ilim yazan taraf?ndan sevgi yüklendim ve buraya gelene kadar da can?m ç?kt? belim a?r?yor çabuk al ?u yükünü seni çok seviyormu? bol bol tembihledi…

merhaba gece bekcisinden uzaklarda olan ama kalbimde ya?ayan özleminle yan?p kavrulan bu karanl?k gecelerin arkada?? olan bu ki?iden msj ki?iye gelsin merhaba

bu mesaj? al?rsan bana hayrans?n umrunda de?ilse beni seviyorsun cevap vermezsen bensiz yapam?yorsun cevap verirsen bana a??ks?n bakal?m ?imdi ne yapacaks?n

Bir tebessüm kadar güzel. Bir nefes kadar önemlisin..

Ne hasta bekler sabah? ne taze ölüyü mezar nede ?eytan bir günah? seni bekledi?im kadar…

E?er birgün kader seni benim kollar?mdan al?p birba?kas?n?n kollar?na atarsa seni dans ettirecek müzik benim ölüm mar??m olacakt?r…

yüzümde tebessüm gözlerimde ???k kalbimde güne?tin ?imdi gittin bo?az?mda dü?üm oldun

Her aynaya bakt???nda beni hat?rla gözlerin y?ld?zlara tak?l?rsa gözlerimdir sak?n unutma.. unutma e?er bir gün avucuna bir yaprak dü?erse ellerimdir sak?n b?rakma..

Bulutlar?n Gözya?lar? Pencerene vurdugu bir ak?amda gecede hangi hayeller sana uyumay? unutturuyorsa gelecekte onlar? ya?ats?n.

Kalbe yaz?lan yaz? silinmiyor, sildim desende bir iz kal?yor, senden kalan an?lar akl?ma geldi?inde, kalbimde uyuyan dev uykudan kalk?yor.

Hasret ya??yor bu gün sokaklara, resmin var sanki göz kapaklar?mda, ne zaman gözlerimi kapasam seni görüyorum kar??msa.

Hiç zorlanmam??t?m kalbimden gelen sesi kelimelere çevirmekte, içimdeki duygulara hakim olam?yorum nedense, sana söylemek istedi?im bir söz var ama, korkum engel oluyor sözlerime.

Gecemi ayd?nlatan ay gibisin ve ben mehtab?nda elimde kadeh, kalbimde yanan ate?i söndürmeye çal???yorum, bu ate? beni öyle sarm?? ki, ne yapsam söndüremiyorum.

Komik cep sms mesajlar?;
*Seni sensiz de yasayabiliyorum..En azindan kafami dinliyorum…

*Kendini mutlu hissediyorsan, bir yerde yine bir salaklik yaptin ve farkinda degilsin demektir.

*Ya?amaya ayr?, yürütmeye ayr? zaman m? ? Ben darbe kullan?yorum. Y?k?yorum. Ç?k?yorum.

*Bir uçurumun kenarindan düssem ve tek dalim sen olsan düsmemek için seni kökünden sökerim..

*Kendim için bisey istiyosam namerdin Allah’im Anneme guzel bi gelin nasip et!!

Atalararimiz zamaninda Orta Asya’dan çikip da ters yöne gitselerdi, simdi Japon olurduk…

Ask bir pencere gibidir. fazla açarsan havani alirsin…

Kaynanami kaybettim görenlerin görmezlikten gelmeleri rica olur…

Ask sözle baslar, dudak ile beslenir, dokuz ay sonra baba diye seslenir…

Adamin biri komsuya gitmis hamile kalmis.çünkü komsu kapiya kadar geçirmis…

Offff… Çok sikildim bu hayatin ikinci kanali yok mu?

Insanlar AY’a benzer… Kimseye göstermedikleri karanlik bir yüzleri muhakkak vardir…

Akilli olup dünyanin kahrini çekecegine deli ol dünya senin kahrini çeksin…

Oturarak basariya ulasan tek varlik tavuktur…

Türküm,Dogruyum, Çaliskanim, iyi gelirli bir bayanla evlenmek istiyorum…

Saçimi sübürge yaptim elektirik sübürgesi çikti beni terk etti…

Tanrim kör oldum…Artik kusura bakamiyorum…

Seni sensiz de yasayabiliyorum..En azindan kafami dinliyorum…

Adama sormuslar karinizla ortak bi özelliginiz varmi ? demiski var ayni günde evlendik..

Bi uçurumun kenarindan düssem ve tek dalim sen olsan düsmemek için seni kökünden sökerim..

Ne yersen ye asit yapar agzinda FALIMA gerek yok zaten disin yok agzinda…..

Erkekler neden kendileri ile ilgilenmeyen bayanlarin pesinden kosarki ! Köpeklerin kullanimayacagi otomobillerin pesinden kosmasi gibi !..

Gönlünde yer yoksa bana güzelim; fark etmez ben ayakta da giderim…

Sen sen ol kapi onünde ask yapma , askin gözü kördür ama komsununki asla :)

Sana yaza yaza yaz geldi.mesaja zam geldi.daha yazacaktim ama konturum bitti…

Paranin ne önemi var önemli olan miktari…

Erkekler limona benzer baktikça agzin sulanir yedikçe miden bulanir…

Kadin hakki diye bir sey yoktur,Çünkü hakki erkek ismidir…

Kendim için bisey istiyosam namerdin Allah’im Anneme guzel bi gelin nasip et!!Aminnnnn

Eskiden toz pembe hayallerim vardi ;simdi pembesi gitti tozu kaldi (

Dün gece seni o kadar aradimki, Soguk vucuduma dokunmani okadar istedimki , yataga sensiz ve ciplak girmek zorunda kaldim! Nerdeydin canim pijamalarim..

Karanlikti,gözleri parliyordu egildim bacaklarini ayirdim,memelerini avuçladim.çok zevk aliyordum…çünkü hayatimda ilk kez inek sagiyordum

Elime aldim salladim salladim tam fiskiracaktiki hemen agzima aldim coca cola hayatin tadi…

Su anda her 100kisiden 35i uyuyor,10u yemek yiyiyor,25i çalisiyor,15i sex yapiyor,10u araba sürüyor,4ü ders çalisiyor,1tane salakta elinde telefon sms okuyor!

Ey daglari taslari herseyi yaratan rabbim herseye ayri bir güzellik insanlara mantik,akil ve zeka verirken bu mesaja bakan bu kulunu niye unuttun

Dogru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmis. Onuncu köyden sesleniyorum.

Karayollarinda degil, senin kollarinda öleyim…

Elimde Japon yapistiricim var ama yapistirmaya japonum yok!!!

Ben Aydan Sener bende Dünyadan Ufuk!!!

Erkekler ari gibidir,önce sokarlar sonrada Siskinlik gelir…

SANA BIR SEY SOYLEYECEGIM, AMA SAKIN UZULME;
Dun Doktora, gittim bobregimde kum, kalbimde seni buldular!…

Ask bir muz kabugudur, dikkat etmezsen ayagin degil, hayatin kayar…

Yumurta sana dokunuyorsa sende git tavuga dokun!!! =)))

Ac?lar?n mutlulu?a engelse, umutlar?n tamamen tükendiyse, yüre?in seni uçurumun kenar?na getirdiyse DUR BEKLE!!! SAKIN ATLAMA!!! DAHA KARPUZ KES?CEKT?K!!!

Arkada?l???n benim için çok önemli. Sen a?larsan ben de a?lar?m, sen gülersen ben de gülerim, sen camdan atlarsan…..
Ben yine gülerim.

E?er ki?i hem ak?ll? hem de çal??kan ise TAKD?R ET!
Ak?ll? de?il çal??kan ise D?KKAT ET!
Ak?ll? olup tembel ise ?KAZ ET!
Hem ak?ls?z hem tembel ise ?MHA ET!

Sen bi espriye 3 kere gülersin.
?lk olarak espri yap?ld???nda, ikinci olarak espri sana izah edildi?inde ve son olarak espriyi anlad???nda…

Seni o kadar özlüyorum o kadar özlüyorum ki…
Yedi?im salatada bile seni ar?yorum…
Bi HIYAR?n eksikli?i bu kadar m? belli olur!

Apans?z uyan?rsan bir gecede, gözlerin dalarsa karanl??a, s?cakl?k hissedersen dizlerinde bil ki alt?na yapm??s?nd?r.

Birgün yavru maymun annesine sorar: anne biz niye bu kadar çirkiniz? Anne maymun cevap verir: haline ?ükret sen bi de bu mesaj? okuyan? bi görsen!

Ciddi uyar?:
Uzayl?lar dünyaya bütün güzel ve yak???kl? insanlar? kaç?rmaya geldiler. Korkma sen tehlikede de?ilsin. Bu mesaj? sadece elveda demek için yazd?m.

Foto?raf?n? çek kendini tan?tan bi yaz?yla [Sadece Kay?tl? Kullan?c?lar Linkleri Görebilir. Üye Olmak ?çin T?klay?n…] a yolla ?raktakiler sava?tan daha büyük felaketlerin oldu?unu anlay?p sevinsinler.

Sensiz tv izleyemiyorum.
Sensiz odam?n ????? yanm?yor.
Sensiz müzik dinleyemiyorum.
Sensiz her yer karanl?k.
NE OLUR GEL!!!

ELEKTR?K!!!

Sene 1900. Yalan?n bol oldu?u sene. Dedem bilmez ama babam belki bilir. Sal? günü cumadan ç?kt?ktan sonra at?n üstünde yaya gidiyoruz. Aylardan temmuz, çölde kar diz boyu. Bi bakt?m kar??mda dü?man askeri çektim k?l?c?m? iki el ate? ettim adam? baca??ndan vurdum. Benim kolumu alç?ya ald?lar. Hastaneye son sürat gidiyoruz arabada bi damla benzin yok. O zamanlar elektrik yok mum ?????nda tv izliyoruz. Birden tel. çald? sms geldi ne göreyim biri mal mal bu mesaj? okuyo saf ?ey!!!

#238

 
© 2015
AŞK