Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cesaretle ?lgili Özlü Sözler

Cesaret hayat? hiçe sayar, vicdan? de?il. Schiller

Cesaret insan? zafere, karars?zl?k tehlikeye, korkakl?k da ölüme götürür. Seneca

Cesaret kuvvetle birle?ince büsbütün artar. Aristoteles

Cesaret on k?s?md?r, biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyatt?r. Hz. Ali r. a.

Cesaret ölmekle de?il, ya?amakla ölçülür. Vittorio Alfieri

Cesaret, tehlike kar??s?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r. Eflatun

Cesareti olmayan insan, keskin kenar? olmayan b?ça?a benzer. Benjamin Franklin

Cesur adam?n inanc? da vard?r. Cicero

Do?ru olan ?eyi gördü?ü halde yapamamak cesaretsizliktir. Konfüçyüs

Dünyada birçok ki?iler, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar. Sdney Smith

Dünyada taklit edilemeyen tek ?ey cesarettir. Napolyon

Gerçek cesaret, ?ahit istemez. Boraccia

Hiç bir ?eye cesaret edemeyen, hiçbir ?eye ümit beslemesin. Schiller

Tehlikeden kaçamayan, onun kar??s?nda cesaretle durmay? bilmelidir. La Fontaine

Uzaktan cesur olmak kolayd?r. Demosthenes

#1486

 
© 2015
AŞK