Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cevaps?z Sorular

Cevaps?z sorular

Al??maya çal???yorum ama olmuyor

Kafamda dü?ünceler öyle derinki

Vurgun yemi? ç?km?yor

Olmad???nda isyan ediyordum ya

Yan?mda olmasanda

Yoklu?unda var oldu?unu bilmek yetiyormu?

Uyurken yine son dü?ündü?üm

Uyand???mda yine ilk akl?ma gelen sen

Ama art?k görmek için bahane de?il

Gördü?ümde ne yapaca??m? dü?ünüyorum

Bir kuru selamm? haketti?imiz

Sahte bir gülümsememi için a?larken

Yoksa dolu gözlerle bakmakm? sadece

Özlem dolu ko?mak m?

Y?llard?r görmemi? gibi

Yoksa s?rt?n? dönüp gitmekmi

Bakmaya bile korkarak

?lk kim bozacak sessizli?i merak ediyorum

Hangimiz günayd?n diyebilecek

Kim daha cesur ç?kacak gururundan

Hangimiz e?ilip alacak

Yerde kalan a?k?m?z?

Yada hangimiz kalan gücüyle uzanacak

Uçup giden hayallerimize

Belkide hiçbiri olmayacak

Ara verilen bir film gibi

B?rakt???m?z yerden devam edecek rollerimiz

Merakl? dü?ünceler

Cevaps?zca gömülecek beynimin derinliklerine

AÖK

#1859

 
© 2015
AŞK