Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cezmi Ersöz - Senin Olmad???n Yerde

Ad?na a?k koydu?un o büyük bo?lu?a

ben koca bir hayat s??d?rd?m...

Beni sevmemene isyan edip kaçmak,

sende arad?klar?m? hayatla doldurmaya çal??mak,

ruhumun en büyük yan?lg?s?yd?...

Hayat bana en ac?mas?z yüzünü

sevgini inkar etti?im zamanlarda gösterdi...

Ve ?imdi as?l olmam gereken yerde,

hayata ba?lad???m yerde,

kalbindeyim...

Vazgeçilmez olu?unun s?rr? bu i?te:

Senin olmad???n yerde ne oldu?unu biliyorum...

#1813

 
© 2015
AŞK