Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Che Guevara Sözleri

* Ben Ernesto'ydum sadece Ernesto, sizde sadece bir?ey olarak var olursunuz. Che olmay? kendim istedim, sizde inan?rsan?z olursunuz, inan?rsan?z.

* Ölüm nereden ve nas?l gelirse gelsin... Sava? sloganlar?m?z kulaktan kula?a yay?lacaksa ve silahlar?m?z elden ele geçecekse ve ba?kalar? mitralyöz sesleriyle, sava? ve zafer naralar?yla cenazelerimize a??t yakacaklarsa ölüm ho? geldi, safa geldi...

* Devrimcinin görevi devrim yapmakt?r.

* Gerçekçi olal?m, imkans?z? isteyelim. 14 Haziran 2007

* Devrimden ba?ka bir hayat yoktur.

* Bir yalan, hangi amaç için söylenmi? olursa olsun, her zaman, en kötü gerçekten daha kötüdür. 18. 02. 2007

* Bir devrimci ba?kas?na at?lan tokad? kendi yüzünde hissedendir..

* Gerilla Sava?? ve Özgürlük Eylemlerinden

* ?ans?n yok, bunu kullan!

* Bir, iki, birden çok Vietnam yaratal?m.

* Bir?eyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Bir?eyi sevmek için, ona delicesine inanmal?s?n?z.

* Sava?an, kaybedebilir. Sava?mayan, çoktan kaybetmi?tir.

* Buraya beni öldürmeye geldi?ini biliyorum. Vur beni korkak, yaln?zca bir adam öldürmü? olacaks?n.

* Ölmeden önce, katiline

* En önemlisi, kaabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyan?n neresinde olursa olsun her haks?zl??? kendinize kar?? yap?lm?? gibi hissetme kaabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelli?idir.

* Ben, Ben olmadan önceki ben (ernesto che guevara)

* Dizlerimin üzerinde ya?amaktansa, ayaklar?m?n üzerinde ölmeyi tercih ederim.

* Dünya böylesine güzel olurmuydu yine, diplomas?n? çerçeveleyip para kazanma derdine dü?seydi Dr. Che, yüre?ini da?lara asmak yerine.

#1134

 
© 2015
AŞK