Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çiçek Üstüne Yaz?lan A?k Sözleri

Öyle bir sar?l ki bana, ayr?l??a yer kalmas?n aram?zda.

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?

Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun hayat? sevdi?i kadar seviyorum

Kalbimin en ince damarlar?nda hissediyorum seni

K?r çiçe?im! senden ayr? kald???m her saniye inan ben ya?am?yorum.

?yi ki vars?n ve var olman?n anlam? seninle bütünlendi.

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m.

?nsan sevmeye ba?lad? m?, ya?amaya da ba?lar.

Ayak sesleri var kula??mda. Bekledi?im, ay?rt etti?im bir tek seninki..

Bir çift göze a??k ve di?er bütün gözlere körüm

Bizimkisi bir a?k hikayesi de?ildi. A?kt? bizimkisi gerisi hikayeydi

Seni görmedikten sonra her gün benim için gece. Gecelerse parlak gün, rüyalar seni bana gösterince.

Yüz k?zart?c? bir suç de?ildir h?rs?zl?k; çal?nan birinin kalbiyse e?er.

#1020

 
© 2015
AŞK