Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çiçek Üzerine Yaz?lan Do?um Günü Notlar?

Dalgalar vuruyor sahile, y?ld?zlar parl?yor sonsuz mavide bende bitmez sevgimle ko?uyorum hep gecelerde. Do?um günün kutlu olsun..

Do?um gününün sana t?bb? ?a??rtacak kadar sa?l?k, melekleri k?skand?racak kadar mutluluk getirmesi dile?iyle nice y?llara..

Bir y?l daha bitti, ama sakin üzülme zaman çabuk geçiyor diye..Unutma ki herkes ayni ?eyi ya??yor. Bu y?l?n sonunda geriye bakt???nda umar?m harika bir y?ld? dersin..Tüm dileklerinin gerçekle?mesi dile?imle..Nice y?llara...

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyi ki do?dun bitanem.

Bugün do?umgünün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin...

Dostlu?unun, arkada?l???n?n verdi?i keyfi sana anlatmam çok zor. Kalbim hep seninle. ?yi ki vars?n..Birlikte daha nice ya?lara...

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini kolayl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin.

Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. Hep sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?umgünün kutlu olsun!

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?umgünün kutlu olsun...

Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?unen farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...

160 k?sa karaktere neler s??d?rabilirim diye dü?ünüyorum ancak akl?ma mutlu bir ya? ve sevgi dolu nice y?llar dilemekten ba?ka bir ?ey gelmiyor. Seni seviyorum.

Sesim güzel olmad??? için sana bir do?umgünü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Mutlu y?llar!

Hmmmm bu mesaj? neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hat?rlam?yorum. Dur bakay?m..dur dur buldum Do?umgünün kutlu olsun !

Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerin gerçek olmas?. Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice ya?lara...

Bugün do?umgünün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin. ?yi ki vars?n...

Do?du?un gün bulutlar? y?rtarak, bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle ya?a! Nice ya?lara...

Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Nice seneler...

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Do?umgünün kutlu olsun!

Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n ve iyi ki do?dun!

Ya?a . Sev . Gül! Bunlar eksik olmas?n ya?am?nda. Ya??n kaç olursa olsun her ?eyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, ne?eli ve ya?am dolu ya?lara...

Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?umgünün kutlu olsun.

K?sa bir mesaj olmal? bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan..Bil ki unutulmad?n..Do?umgünün kutlu olsun!

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her daim varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Bugün beni göremezsen de bil ki yan?nday?m! Do?umgünün kutlu olsun... ?yi ki vars?n vars?n..Birlikte daha nice ya?lara...

Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki do?dun. Nice mutlu ya?lara...

Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un içlerinde en farkl?s?. Çünkü bu mesaj?n her harfi tamamen sevgiden olu?uyor. Hayat?n?n her döneminde mutlu ve sa?l?kl? olman? diliyorum. Tüm hayallerin gerçekle?sin, hayat güne?i her daim seni ayd?nlats?n! ?yi ki do?dun ve iyi ki vars?n...

Bir önceki yaz?m?z olan Arkada?a çiçek mesajlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#776

 
© 2015
AŞK