Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ç?kt?m Ankara Kalesine ?iiri

Bu sayfam?zda ankara için tar?k torun taraf?ndan yaz?lm?? ankara ?iirleri kategorisindeki ç?kt?m ankara kalesine ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ç?kt?m ankara kalesine ?iiri:
Ç?kt?m Ankara Kalesine
Ald?m ö?rencilerimi, ç?kt?m Ankara Kalesine,
Bakt?m çevreye, selam verdim tarihin sülalesine,
Perspektifim gitti, kentin ilk kurucusu Galatlar'a,
Gözüm kayd? Firiklerin arabas?ndaki al atlara,
Gordion gözümde canland?, Midas'?n kulaklar?nda,
Bakt?m ki, ?skitler ya??yor, ovan?n sulaklar?nda,
Firikleri y?kan Lidyal?lar gözlerimde belirdi.
Büyük ?skender Ankara'ya ula?mak için delirdi.
Me?erse ?skender Pers Kral? Dareios'u bekliyormu?,
O'nu yenebilmek için de günü güne ekliyormu?,
O da ne? Roma'n?n ordular? katar katar geliyor.
Da?lar yerinden z?playarak gelen orduyu biliyor.
Büyük ?mparator Au?ustos mabet, hamam koymam?? yapm??.
Anadolu'nun en önemli kav?ak noktas?n? kapm??,
Aç?ld? kap?lar, Ankara'ya ?slam ordusu geliyor.
Dillerde tekbir da?lar, ta?lar, bütün kâinatta meliyor.
Bu gelen ?slam?n kahraman ordusudur Allah-u Ekber!
Allah'?n k?l?c? Mücahitler, Selçuklu Türko?lu Türkler,
Gözümde Selçuklu tarihi eserleri yükselmektedir.
O cengâver ecdad?m gönlümde daima yücelmektedir.
Bir sürü camiler, külliyeler, kervansaraylar yapm??lar.
Yeryüzünde yaln?z bir tek olan Allah'a tapm??lar.
Aniden gözümde Ankara kalesi nurlara büründü.
Ufkumda Hac? Bayram-? Veli Hazretleri göründü.
Aman Ya Rabbi! Medet! Oldu?um yerde baka kal?yorum.
Tarihin derinliklerinde sonsuzlu?u yakal?yorum.
Perde perde ruhum aç?l?yor, ebedi kayboluyorum.
?slam?n uhrevi iklimlerinde kendimi buluyorum.
Ruhum kanatlan?p Ankara ovas?na yay?l?yorum.
Hu?u âlemine yükselerek, mest olup, bay?l?yorum.

#3064

 
© 2015
AŞK