Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çocuk ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için Necip Faz?l K?sakürek'in yazd??? çocuk ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun:
Çocuk
Annesi gül koklasa, a?z? gül kokan çocuk;
A?aç içinde a?aç geli?tiren tomurcuk...
Çocukta, uçurtmayla gö?e ç?kmaya gayret;
Kar?ncaya göz atsa 'niçin, nas?l?' ve hayret...
Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür;
Biz ak?l tutsa??y?z, çocuktur ki as?l hür.
Allah diyor ki:'Geçti gazab?m? rahmetim!'
Bir merhamet heykeli mahzun bak??l? yetim...
Bugün a?la çocu?um, yar?n a?layamazs?n!
?imdi anlad???n?, sonra anlayamazs?n!
?nsanl?k zincirinin ebediyet halkas?;
Çocuklar?n kalbinde i?ler zaman rakkas?

#3136

 
© 2015
AŞK