Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çocuk ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel çocuk ?iirleri yay?nlayaca??z. Sizinde burada olmayan farkl? çocuk ?iirleriniz varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan bizlere yollay?n?z, yay?nlayal?m. Buyrun çocuk ?iirleri:
Afacan
Ben küçükken
Ele avuca s??mayan
Afacan bir çocukmu?um
Mantar tabancamla pat pat
Gök gürültüsünü topa tutmu?um
Gökyüzünü sürmek için
Bulutlar? çifte ko?mu?um
E?irmi?im bulutlar?
?plik yapm???m renk renk
Y?ld?zlara çorap mendil
Aydede'ye kazak örmü?üm
Dönme ö?retmi?im dünyaya
Hem dünyay? hem kendimi
Bo?u bo?una yormu?um
—————————
A?layan Çocuklar
Ben sevgi çiçe?i,
?nsanlar?n.
Ben bar?? çiçe?i,
Sava?lar?n.
Ben umut çiçe?i,
Yar?nlar?n.
Ben bahar çiçe?i,
K?rlar?n.
Ben sevda çiçe?i,
Sevenlerin.
Ben hayat çiçe?i,
Ya?ayanlar?n.
Söyleyin, söyleyin!
Nedir benim
Günâh?m?..
Ne zaman duyulacak
Feryâd?m?
Ne zaman duyulacak
Âh?m!
Ne zaman!..
Bana a?lama,
Gül diyorlar.
Oysa bilmezler
Kalbimdeki yaray?,
Bana gül derken.
Gülmek nas?l bir ?ey?
Unuttum inan!..
Ya?l? gözlerimi
Dikmi?im yar?nlara,
Gülmeyi bekliyorum
Her an.
Hayati OTYAKMAZ
—————————
Bebe?in Duas?
Be?i?imi
Yapsam gemi
Kürek yapsam
Ellerimi
Bir büyüsem
T?p?? t?p??
Bir yürüsem
Bir konu?sam
Sonra sussam
Cicilerle
?ncilerle
Bir büyüsem
Badi badi
Bir yürüsem.
Mustafa Ruhi ??R?N
—————————
Ben de Bir Çocu?um
Ben de bir çocu?um, di?erleri gibi,
?efkatle öpülmek, sevilmek isterim.
Ellerimden tutsun büyüklerim,
Annesinin yan?nda bir çocuk görsem,
Kederle dolar, ya?l? gözlerim.
Ben de bir çocu?um di?erleri gibi,
Ne?eyle dolup gülmek isterim.
Bir sevgi denizinde,
Aç?lmak sonsuza do?ru.
Ninnilerle, türkülerle büyümek,
Bayramlar?n bayram oldu?unu bilmek,
Her çocuk gibi benim de hakk?m.
S?cak bir yuvad?r dü?lerim,
Ne olur, beni de görün,
Beni de sevin büyüklerim.
Arife HANCI
—————————
Bir Çocuk Bahçesinde
Çocuklar beni de al?n içerinize,
Ben de güzel oyunlar oynamay? bilirim,
Çocuklar, imreniyorum ?imdi size,
Y?llar oluyor ki k?r?ld? çemberim.
Benim de devleri vard? masallar?m?n,
Kelo?lan kahraman?yd? sihirli dünyam?n,
Periler uyurdu alt?nda kiraz dallar?n?n,
Bir çini kadar zengindi içi dünyam?n.
Benim de sapanlar?m vard? sö?üt dal?ndan yap?l?
Benim de ku?lar?m vard? kafessiz ve ?en,
Bir güzel evim vard? ki alt?n kap?l?,
Benim de bir annem vard? a?larken gülen.
Ceyhun Atuf KANSU
—————————
Bir Dünya B?rak?n
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele, el ele verin çocuklar.
Bir vatan b?rak?n biz çocuklara
Islanm?? olmas?n göz ya?lar?yla.
Bir bahçe b?rak?n biz çocuklara
Göklerde yer aç?n uçurtmalara.
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele, el ele verin çocuklar.
Bir bar?? b?rak?n biz çocuklara
Ula?s?n ?ark?m?z güne?e ve aya.
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele, el ele verin çocuklar.
Bir dünya b?rak?n biz çocuklara
Yazal?m üstüne sevgili dünya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele, el ele verin çocuklar.
Adnan ÇAKMAKÇIO?LU
—————————
Bu sevimli çocuklar
Ne güzeldir gözleri
?irin tatl? sözleri
Mutlu eder bizleri
Bu sevimli çocuklar
Minik minik elleri
Baldan tatl? dilleri
And?r?yor gülleri
Bu sevimli çocuklar
Ne?e saçar gülü?ü
Pek sevimli bak???
Allah'tand?r nak???
Bu sevimli çocuklar.
Hayati OTYAKMAZ
—————————
Çocuk
Oynay?n çocuklar tutun el ele
Sevinç ne?e ile dolan?n gezin,
Bu e?siz vatan? bezeyin güle
?anl? bayra??m?z gö?e yükselsin,
Atatürk yoludur yolunuz sizin.
Milletin ba? tac?, milletin kolu
Yar?n?n büyü?ü olan çocuklar,
Sizin tuttu?unuz ???kl? yolu,
Gördükçe kalbimiz gururla dolu,
Pembele?sin yurtta bütün ufuklar.
Ali Osman ATAK
—————————
Çocuk
??te ?uradaki çocuk,
Alm?? güne?i evine götürüyor.
Avuç avuç ceplerinde y?ld?zlar,
Her biri ay kadar...
??te ?uradaki çocuk,
Binmi? s?rt?na Anka Ku?u'nun,
Keyfine bak?n ?unun...
Hayk?r?yor dünyaya
Sevincini çocuk olman?n...
BÜLENT ÖZCAN
—————————
Çocuk Esirgeme Mar??
Türk çocuklar?, Türk çocuklar?,
Gözler ileri, ba?lar yukar?.
Yar?nki hayat yurt ufuklar?
Her ?ey sizindir Türk çocuklar?.
Çocuklar aziz vatan mal?d?r,
Ulu a?ac?n birer dal?d?r,
Yard?m görmeli, bak?lmal?d?r,
Özü ate?li Türk çocuklar?.
Çocuktur hak tarihini yapan,
Hakk'a tapar çocu?a tapan,
Ey kalbi çarpan secdeye kapan,
Geçiyor, büyük Türk çocuklar?.
Bak?ms?z çocuk cans?z melektir.
Bak?ml? çocuk demir bilektir.
Çocuk sevgisi Türk'e dilektir
Ya?as?n Türk çocuklar?.
Aka GÜNDÜZ

#3019

 
© 2015
AŞK