Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cumhuriyet Bayram? Ve Atatürk ?iirleri

Cumhuriyet Bayram? ve Atatürk ?iirleri

Atatürk ve cumhuriyet
Birgün sordum babama
Atatürk neden büyük?
Çocu?um, dedi bana
O'nu seviyor her Türk
Çok kötü bir zamand?
Uçurumdayd? vatan
O büyük kahramand?
Yurdumuzu kurtaran
O'nu biz de?il yaln?z
Üstün tan?r her millet
En büyük eseridir
Kurdu?u Cumhuriyet
Kalbimiz sevgi dolu
Yol gösteren o Türk'e
Yolumuz onun yolu
Ba?l?y?z Atatürk'e
?. HAKKI TALAS
Atatürk'üm Sen Yokken
Bir Cumhuriyet günü
Kalbimizde an?l?yorsun
Belki o zaman uyuyorsundur
Atatürk'üm sen yokken
Duydun mu sesimizi
Atatürk'üm derken
Yank?land? her taraf
Atatürk'üm sen yokken
Bir cevap ver ne olur
Akl?m hayalim durur
Annem teselli etti
Atatürk'üm sen yokken
Nur?en Gül?en AKKU?
Atatürk ve Cumhuriyet
Ba? e?mi?ken önünde alt? as?r her zorluk,
Göçtü bir ç?nar gibi koca imparatorluk!..
Çat?rdatt? bu göçü? göklerini vatan?n,
Duyunca silkindi Türk naras?n? Ata'n?n!...
Hayk?rd? kad?n, erkek: "?htilâl var, ihtilâl"!
Çi?nenemez yerlerde mübarek, ?anl? hilâl...
Alev alev bayra??m k?z?ll?klarda yand?,
Bütün millet Kemal'in etraf?nda topland?!..
Dönünce yurt anan?n gözleri bir p?nara
Can verdi ulu tanr?m bu devrilen ç?nara!..
Sald? o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irk?n?n ?ahlan??? ?s?rtt? Garb'a dudak!..
Çekince Mehmetçik'ler k?l?çlar? k?n?ndan,
Göl göl oldu her taraf korkak dü?man kan?ndan!
Birle?ti siperlerde gazilerle, ?ehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yi?itler!..
Dile gelince otuz as?rl?k ?anl? mazi,
Türk'ün kara baht?n? a?artt? Büyük Gazi!..
Son verip bu cenkte biz bin bir kötü niyete,
Kavu?tuk sevgilimiz: ?stiklâl, hürriyetle!..
De?ildir zindan art?k bize Anadolu'muz,
Cumhuriyet nuruyla ayd?nland? yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi ta??yor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez Ata'ya bizden!..
Cemal O?uz ÖCAL
ATATÜRK'E
Türk'ün kahraman?s?n,
Yoktur senin gibi büyük.
Türkiye'nin can?s?n
Ulu önder Atatürk!
Sen kurtard?n bu yurdu
Ortada yokken ordu,
Azmin bir devlet kurdu
Ulu önder Atatürk!
Türk'ü dirilten sensin,
Göklere yükseltensin,
Devrimler senin dersin
Ulu önder Atatürk!
?u Cumhuriyet kadar
Yüce arma?an m? var?
On Türklükle hep ya?ar
Ulu önder Atatürk!
Nurlu izinde gitmek
Boynumuza borç gerek
Ant içeriz severek
Ulu önder Atatürk!
Sabri Cemil YALKUT
Cumhuriyet
Bayra??m?z çekilmi?tir gö?e,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmay?z namerde.
Atatürk'ün arma?an? bu vatan,
?zinden yürürüz hep Ata'm.
Dü?mand? yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle ?enlendi vatan.
Ata'm?n aziz k?l?c?,
Kesti bitirdi sava??,
Getirdi büyük bar???,
Cumhuriyettir tek kurtar?c?.
Y?ld?z Dinç

#2398

 
© 2015
AŞK