Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dalkavuklukla ?lgili Sözler

Bir kimse sende olmayan vas?flarla överse, sende olmayan kusurlarla da yerebilir. Ali Zeynel Abidin

Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, kayb?m?za sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür. Delavigne

Bir ülkede dalkavuklu?un sa?lad??? ç?kar, dürüstlü?ün sa?lad??? ç?kardan daha verimli olursa o ülke batar. Montesqui

Dalkavuklar?n yüzüne toprak saç?n. Hadis-i ?erif

Dalkavukluk, devlet adamlar?n?n çevresini sarm?? bir çemberdir. Montesquieu

Dalkavuktan sak?n?n?z, çünkü o insan? bo? ka??kla besler. Casisno de Gregrio

E?er dü?manlar?n?z? gülünç gösterip mahvetmek isterseniz, etraf?n? dalkavuklarla doldurun. Edmound Jaloux

Gerçekten büyük olmayan "büyük adamlar" çevrelerini küçük adamlarla doldururlar. Reich

?ktidar dalkavukluktan hazzetmeye ba?lad??? zaman, ?eref daima ayaklar alt?nda ezilmi?tir. Shakespeare

#1432

 
© 2015
AŞK