Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dan Brown Sözleri

Ba?armak zordur, Kolaya kaçarsan sonuç basitle?ir. Unutma, Yoku? a?a?? inmek kolayd?r ama manzara tepeden seyredilir.

Sevmeyi ö?renirsen, ya?amay? unutursun..E?er sevmezsen, hayat?na y?llar katars?n ama y?llar?na katacak bir hayat bulamazs?n.

Kendimiz için yapt???m?z ?eyler, bizimle beraber ölüp gider. Ba?kalar? ve dünya için yapt?klar?m?zsa ölümsüzdür...

#311

 
© 2015
AŞK