Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Davetiye Sözleri

Birlikteli?imizi evlili?e götüren "¨yolda mutlulu?umuzu sizinle "¨payla?may? diliyoruz.

Bu mutlu günümüzde "¨bizi seven ve de?er veren "¨tüm arkada? ve akrabalar?m?z? davet ediyor, "¨en özel günümüzü sizlerle geçirmenin "¨heyecan?n? ve mutlulu?unu"¨ payla?mak istiyoruz.

Sevgi, sayg? ve anlay??la temelini att???m?z beraberli?imizi"¨ sonsuza dek sürdürmeye karar verdik. Nikah törenimizde"¨ sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyar?z.

Mutluluklar payla??lmal?"¨ görü?ünü benimsemi? "¨dostlar?m?z? dü?ünümüzde"¨ yan?m?zda görmekten "¨mutluluk duyaca??z.

Mutluluk payla?maksa e?er bu mutlu günümüzde yan?m?zda olman?z her ?eye de?er.

Ömür boyu sürmesini diledikleri beraberliklerinin bu ilk gününü sizlerle payla?maktan mutluluk duyacaklard?r.

Dünyan?n en anlaml?"¨ evet'ini"¨ dinlemeye haz?r m?s?n?z?

Gelece?e do?ru atacaklar? "¨bu ilk ad?m? beraberce yürümek ve mutlulu?u payla?mak üzere "¨sizlerle birlikte olmaktan"¨ mutluluk duyarlar.

Ya?am?m?z?n en mutlu gününü"¨ bizimle payla?man?z dile?iyle...

Ya?am boyu sürmesini"¨ diledi?imiz beraberli?imizin "¨bu ilk gününde biz "Evet" derken"¨ sizleri de aram?zda görmekten mutluluk duyaca??z.

Gördü gözlerimiz sevdi kalplerimiz, hayat?n bahar?nda birle?ti ellerimiz. Bu mutlu günümüze sizleri de bekleriz.

Ya?am? güzellikleriyle, "¨ zorluklar?yla, gözya?lar?yla, "¨hüzün ve mutluluklar?yla, "¨ her an?nda payla?maya..."¨EVET!

Mutluluk gele dursun, dostlara haber olsun. Dü?ünümüz var bugün, bizi sevenler buyursun.

Ömür boyu mutlulu?a imzalar?m?z? atarken"¨ sizlerin yan?m?zda olman?zdan büyük mutluluk duyaca??z.

Ak?p giden hayat?n içinde "¨kendimize dair yeni bir sayfa açarken"¨ nikah törenimizde siz dostlar?m?z? "¨yan?m?zda görmek bize mutluluk verecektir.

Sizleri dü?ünümüze "¨konuk, "¨mutlulu?umuza "¨tan?k "¨olmaya davet ediyoruz.

Komik Davetiye Sözleri

El ele tutu?urken saadet yolculu?unda, veda ediyoruz bekarl???n sultanl???na. E?er u?urlamak isterseniz bizi, dü?ünümüze bekleriz sizi.

Haz?rl?klar? uzun süren filmimiz "¨sonunda tamamland?. "¨Birlikte izlemeye ne dersiniz?

Biz kenardan gidiyoruz yol sizin olsun. Biz p?nardan içiyoruz göl sizin olsun. Biz evleniyoruz haberiniz olsun. Bizi seven dostlar dü?ünümüze buyursun!

Gere?i dü?ünüldü. Birbirine kar?? mutluluk suçunu ika etmi? olduklar?ndan, Medeni Kanun'un 4721 Maddesi'ne göre evlilik cezas?na çarpt?r?lm??lard?r. Sizleri de aralar?nda görürlerse suçlar? ömür boyu mutlulu?a dönü?ecektir.

Büyüdük ?imdi evleniyoruz. Bu mutlu günümüzü görmeye sizleri de bekliyoruz...

#1705

 
© 2015
AŞK