Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

De?er Vermek Ad?na Güzel Sözler

De?er ya verilir ya bilinir.

Kimseye hak etti?inden fazla de?er verme,

Yoksa de?ersiz olan hep sen olursun...

Mevlana der ki; Bir adam?n birçok hüner, fen, bilgi sahibi oldu?una bakma..Verdi?i sözde duruyor mu? de?er veriyor mu, Vefas? var m?? As?l ona bak!!!!

Sen , benim sana verdi?im de?er kadars?n,

Sevmezsem bir hiç, seversem ba? tac?s?n.

Ne az ne de çok

Ben istedi?im sürece ya?anacaks?n ...

Yüre?imde sen varken

Bir ba?kas?nda asla yer bulamayacaks?n...

Sevdi?ine verdi?in de?er seni de?erli k?lm?yorsa sevdi?ine de?il kendine k?z.

Çünkü de?er veri?in de?erli k?l?nmak içinse de?er verende eksik arar?z.

De?er bilmeyen senin de?erini geç olsa da görür.

Ama o zaman geç olur...

De?erin de?erini belirlemek ise yaln?zca de?er vermekle olur.

Bu sineye de?er bilmese de

De?er verdi?ini unutmak yara?maz...

De?er senden de?il de?er verenden gelir.

?stersen kendinden bil de?er verilmeden nas?l de?er gelir?

Bunlar belki kula?a naho? gelir.

Ama gönülden mana-i hakikatten gelir.

Sonunda bu de?erlerin hat?rlatmas?na virgül de gelir nokta da gelir.

Bunu da ancak de?eri bildiren bilir.

"seni hak etmeyenlere de?er vermek, sana de?er verenlere haks?zl?k etmektir. "

Ba? Olanlar Övünmesin Ne Gelirse Ba?a Gelir, Dizler Yere De?er Amma, Ba? Dönerse Ta?a Gelir.. !ac? suda tatl? suda berrakt?r. sak?n görünü?e aldanma...Görünü?te herkes insand?r ama gerçek insan hal ehli oland?r...

#1374

 
© 2015
AŞK