Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

De?ersiz Sözler

En Güzel De?ersiz Sözler K?sa Sayfas? -
Can?m? yaksada sözlerin, kalbimi vursada yalanc? gözlerin, sen yokken a?latsada o güzel hayalin, asla de?erimi bilmeyeceksin sahte sevgilim.
senin için dökecek bir damla gözya?? bile yok bende, sen kendini gösterdin yalan sözlerinle, ?imdi sana güle güle de?ersiz dünyanda. k?sa de?ersiz sözler
De?ersiz bir sevda oyunuymu? bizimkisi, gerçekleri görünce anl?yorum de?ersizli?ini.
insanlar ölünce en son kalbi durur, Rahmetlinin dili durdu.
Zaman bana seni unutturmaya, seni unuturken rahatlatmaya, sen gitmi?ken mutlu olmay? ö?retti bana. de?ersiz insanlara için sözler
AYYA?A SORMU?LAR NEDEN ?ÇK?Y? BIRAKTIN D?YE...DEM?? SEREF?NE ?Ç?LECEK A?K YOK SATILMI? BTÜN SEWG?LER
Bugün kendine de?er vermeyen yar?n sevdi?ine de?er gösteremez.
benim de?erimi bilmeyen insan, kendi de?erini ö?renememi? demektir. de?ersiz sözler facebook
Bendeki de?erin söyledi?in sözlerden ibarettir, anlayaca??n de?ersiz'dir..
Benim de?erimi bilmeyenin, de?eri yoktur gözümde..
De?ersiz bir sevda oyunuymu? bizimkisi, gerçekleri görünce anl?yorum de?ersizli?ini..
sana senden daha fazla önem verirken bana benden az de?er verdin...
Ne kadar de?erin gözümde çok olsada, bir sözünle bitirdin de?erini satt?n beni 5 kuru?a..
haydi git sana daha çok de?er verenlerin yan?na, bir gün anlayacaks?n yalanc?lar?n nas?l de?er verdi?ini sana..
Zamans?z bir gidi?di bu, bir yaln?zl???n ba?lang?c? oldu her yalanda sen geldin akl?ma her nefesimde de?erini anlad?m yalanlar?nla..
bugün hayat?ma yeni bir sayfa aç?yorum, de?ersiz insanlar?n olmad??? bir dünya kuruyorum kendime..
sana verdi?im de?erin yar?s?n? bile alamazs?n ba?ka insanlarda..
ümitlerimin, hayallerimin tek sebebi sendin, sende yalanlar?nla de?erini belli ettin...
gitmek istiyorsan durma çek git, bendeki de?erin bitti art?k de?ersiz birisin benim için...
çok sevdim seni, çok beledim bana olan yeminlerini, sonra anlad?m ki sende yalanc? de?ersizin tekiymi?sin sahte sevgili..
senin için dökecek bir damla gözya?? bile yok bende, sen kendini gösterdin yalan sözlerinle, ?imdi sana güle güle de?ersiz dünyanda..
Zaman bana seni unutturmaya, seni unuturken rahatlatmaya, sen gitmi?ken mutlu olmay? ö?retti bana...
Seninle gülecek kadar de?ersiz zaman?m yok art?k güle güle sana...
Ya oyunlar?n? sahte dünyalarda oyna yada de?erli dünyamda gerçekleri söyle bana..
1 kuru?luk de?erin olsayd? hayat?mda, kaçmadan gerçekleri söylerdin bana! ve anlad?m ki 1 kuru?luk de?erin bile yokmu? benim hayat?mda...
her insan rol yapabilir ama her insna senin kadar de?ersiz olamaz...
Can?m? ac?tsanda de?ersiz laflar?nla, kalbim yan?yor harcad???m zamana...
üzülürüm yoklu?una, asl?nda üzüldü?üm sensizlik de?il sana harcad???m gerçek dünya, ?imdi de?eri kalmad? sensizli?in hayat?mda..
senin kadar de?ersiz olabilyseydim, nefes almak bile istemezdim...
De?ersiz hayat?na, de?er katmak isterdim ama, de?erli yayat?m? seninle de?ersizlestirmek istemiyorum..
Ne kadar yalanc? veya do?ru olursan ol, hak etti?in de?eri al?rs?n her zaman..
gözümdeki de?erin, bir hiç kadar çok...
dertlerime derman ol isterdim ama dertlerim bile de?ersiz bir derman? kabul etmez...
Fani hayat?mda tek de?er verdi?im, sadece nefesimdir...
Sahte sevgilere gülücüklerini tüketme, gülücüklerinin de bir de?eri var bunu unutma..
yalanc? insanlarla harcad???n de?erli zaman?n?, do?ru insanlarla kullanmal?s?n..
Senin de?erini bilmeyene fazla önem verme, bir gün gelir senin de?erini çalmaya kalkar..
De?ersiz insanlar sadece yalan ve bo? i?leri seven insanlard?r...
Bugün kendine de?er vermeyen yar?n sevdi?ine de?er gösteremez..
De?ersiz insanlar sadece kendileri gibi olanlar ile dost olabilir..
benim de?erimi bilmeyen insan, kendi de?erini ö?renememi? demektir..
ba?kas?na kendinden daha fazla de?er verirsen, o ba?kas? sana senden daha az de?er vericek demektir.
herkez'e e?it de?er ver ki, kimse sana haks?zs?n demesin..
Can?m? yaksada sözlerin, kalbimi vursada yalanc? gözlerin, sen yokken a?latsada o güzel hayalin, asla de?erimi bilmeyeceksin sahte sevgilim..
A?k havuzuna aptallar dü?er, ama beni ittiler.
Soytar?lar Kral Olmu?.. F.hi?.ler Sultan...aMa ?uNu uNuTMaY?NKi, SiZiN MaRKa oLDu?uNuZ YeRDe eTiKeTi BeN KoYaR?M

#2454

 
© 2015
AŞK