Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

De?i?ik Sözler

Hakk'?n kar??na ç?kard??? de?i?imlere direnmek yerine, teslim ol. B?rak hayat sana ra?men de?il seninle beraber aks?n. Düzenim bozulur, hayat?m?n alt? üstüne gelir diye endi?e etme. Nereden biliyorsun hayat?n alt?n?n üstünden daha iyi olmayaca??n??

ÇocukLu?umu özlüyorum..Yara bere içindeki dizLerimi..Pamuk heLvaya yap??m?? surat?m?..Elma ?ekerine bulanm?? a?z?m?..YaramazL?k yapt???mda annem göremesin diye sakLand???m kap? a?z?n?..Oysa Çoktan sobeLedi hayat!!!!

Yüksek tansiyon öldürür, A?k ise intehar ettirir, Ancak Tansiyondan farkl? Olarak "öLümSüz a?k" Diye Bir Efsane Kal?r!

Yava? Yava? T?rmand?m A?k?n Merdivenlerini Çünki Asansör Yoktur kalbimde.

Ya A?k Olur Yada H?rgür..

Unutma ki A?k?n oLaylar? De?il, Ki?ileri Tarih Olur.

3 Gram Proteine Satt?n A?k?m?z? Bari O kasapla Mutlumusun?

Sevmek 2 Ki?inin Birbirinden Saklanmas?, A?k ise Saklanmamas?d?r.

?arap Sadece Çölde kalanlaram? Mahsustur?

Sevgi Susuzlu?u Çekenler de a?k denilen bir serap Göremezlermi?

Sevgi A?k?n Geçmi?idir.

Ona â??k Oldu?unda Kimseye Söyleme, Onlarda â??k Olabilir.

Para Konu?ur A?k Biter, Para Biter A?k Konu?ur..

Para, A?dan Daha KudretLidir.

Pi?mi? A?ka Su Kat?lmaz.

Prezervatifle A?k Yapmak, Gaz Maskesiyle Gül Koklamaya Benzer.

Cinsellik iki bedeni Birle?tirir, A?k ise 2 ruhu birle?tirir.

Seversin, Kavu?amazsan A?k Olur.

Kar??l?ks?z A?k Bir çe?it "Kendin Pi?ir Kendin Ye" dir.

Kimse A?k?n Zirvesine Elleri Cebinde iken ULa?amaz.

Krallar Yönetim Kurallar? Koyar, A?k? Bozan Kurallar Koyamaz.

Kumarda Kazanan A?kda kaybedece?ini Bilen kad?nlar, Neden Kumarda Kazanan Erke?e Kene Gibi yap???rlar. ?

zamane gençleri Pamuk ipli?inede ba?l? de?il, internete Ba?l? Art?k.

*Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.

*E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.

*Asla birilerinin umudunu k?rmaAnlaml? De?i?ik Sözler belkide sahip olduklar? tek ?ey dur.

*belaAnlaml? De?i?ik Sözler ki?inin sevdiklerinden gelir.

*HERGÜN SEN? DÜ?ÜNMEK VE YOKLUGUNU FARKETMEK NASIL ACI VER?YOR BANA B?L?RM?S?N..B?R GÜN SENDE SEVERM?S?N

SEN? SEVMEK ?ST?YORUM KALB?M DURANA KADAR PE??NDEN KO?MAK ?ST?YORUM D?ZLER?M ÇÜRÜYENE KADAR SEN?NLE KONU?MAK ?ST?YORUM D?L?M TUTULANA KADAR SEN? ÖPMEK ?ST?YORUM DUDAKLARIM KURUYANA KADAR SEN?NLE ÇIKMAK ?ST?YORUM SONSUZA KADAR CAVEBINI BEKL?YORUM ÖLENE KADAR

SEN VARYA SEVG?L?M. AVRUPA KADAR MODERN. *AMER?KA KADAR GÜZEL. AFR?KA KADAR SICAKSIN. NE VARK? SEVG?L?M . ANTART?KA KADAR UZAKSIN..

*Oyun bitince ?ah daAnlaml? De?i?ik Sözler piyon da ayn? kutuya konur...

*Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.

*Belki dünya için önemli olmayabilirsin amaAnlaml? De?i?ik SözlerBiri için dünyalar kadar önemlisin

*Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?nAnlaml? De?i?ik Sözler inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

*?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiAnlaml? De?i?ik Sözler hepsi parl?yorduAnlaml? De?i?ik Sözler hepsi gökteydi. Ama ben seniAnlaml? De?i?ik Sözler güne?i seçtimAnlaml? De?i?ik Sözler bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim

*Hani gözler vard?r sözleri anlat?rAnlaml? De?i?ik Sözler hani sözler vard?r gözleri anlat?rAnlaml? De?i?ik Sözler bir de a?k vard?r seni anlat?r...

*A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamazAnlaml? De?i?ik Sözler büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramazAnlaml? De?i?ik Sözler her ?ey olur da ?u kalbimAnlaml? De?i?ik Sözler bir tek sensiz olamaz.

*Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiAnlaml? De?i?ik Sözler hepsi parl?yorduAnlaml? De?i?ik Sözler hepsi gökteydi. Ama ben seniAnlaml? De?i?ik Sözler güne?i seçtimAnlaml? De?i?ik Sözler bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim

*A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mamAnlaml? De?i?ik Sözler gözümden akacak ya? olsan a?lamamAnlaml? De?i?ik Sözler kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

*Güne?in do?du?u da bir gerçek batd??? da... Kalbimin atd??? da bir gerçekAnlaml? De?i?ik Sözler günün bitdi?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorumAnlaml? De?i?ik Sözler i?te o en büyük gerçek...

*Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.

*seni günde bir kez dü?ünüyorum o da benim 24 saatimi al?yoo

*E?er geceler uzun geliyorsaAnlaml? De?i?ik Sözler sevgilin aray?p sormuyorsaAnlaml? De?i?ik Sözler bir gün dü?lerinde kavu?aca??n?n yeminini vermi?sen gönüldenAnlaml? De?i?ik Sözler i?te o zaman sen deliler gibi seviyorsun arkada?...

*Mart?n?n denizi sevdi?i kadar sevebilir misin ? Topra??n suyu sevdi?i kadar sevebilir misin ? Leyla`n?n Mecnun`u sevdi?i kadar sevebilir misin? Hadi b?rak butun bunlar?daAnlaml? De?i?ik Sözler Benim seni sevdi?im kadar sen de beni sevebilir misin ?

*Hayati gözyaslarinla ödüllendirecegine gülücüklerinle cezalandir....

*Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz olmuyor ya?amay?b?rakt?m

*Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..

*Hepsi Gidici Sen Kal?c? Anlaml? De?i?ik Sözler Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu Anlaml? De?i?ik Sözler Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE Anlaml? De?i?ik Sözler Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..

*KüçüktümAnlaml? De?i?ik Sözler adam olmad? dedilerAnlaml? De?i?ik Sözler adam oldumAnlaml? De?i?ik Sözler sevmedi dedilerAnlaml? De?i?ik Sözler sevdimAnlaml? De?i?ik Sözler u?runa ölmedi dedilerAnlaml? De?i?ik Sözler ÖldümAnlaml? De?i?ik Sözler i? i?ten geçtiAnlaml? De?i?ik Sözler dediler...

*Yaln?z?mAnlaml? De?i?ik Sözler yaln?zl???m beni dinlemekteAnlaml? De?i?ik Sözler yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekteAnlaml? De?i?ik Sözler yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyorAnlaml? De?i?ik Sözler yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR

*Bazen anlatmak zor geldi korktumAnlaml? De?i?ik Sözler bazen cesurdum sen yoktunAnlaml? De?i?ik Sözler ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.

*Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yorAnlaml? De?i?ik Sözler Hayat?m Desem Hayat K?saAnlaml? De?i?ik Sözler Gülüm Desem Oda SoluyorAnlaml? De?i?ik Sözler Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..

*A?k?na döksem gözya?lar?m?Anlaml? De?i?ik Sözler elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versemAnlaml? De?i?ik Sözler bir gün gelecek sevecek misin?

*Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?ErmekteAnlaml? De?i?ik Sözler Geceye ?Nat Gün Hala A?ArmaktaAnlaml? De?i?ik Sözler Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

*Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yokAnlaml? De?i?ik Sözler neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..

*Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürkenAnlaml? De?i?ik Sözler dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba

Dünyada bir çok insan var. Kimi mutlu kimi mutsuzAnlaml? De?i?ik Sözler Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor...

*Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum Yaln?zl???ma!!!

*Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n..Karanl??a bak yüzümü göreceksin..Elini kalbine koyAnlaml? De?i?ik Sözler gözlerini kapa ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..

*Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda Anlaml? De?i?ik Sözler E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam kar??s?nda...

*BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir....

#154

 
© 2015
AŞK