Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Delikanl? Mesajlar

Karakol merkez farketmez. ?stanbul çocu?u affetmez Çat?l?r ka?lar kesilir ba?lar en güzel a?klar bu semtte baslar.

Hiçbir Sévap mutLu étmédi ki Béni SéninLé i?Lédi?imiz GünahLar kadar..

Üzülmem Veya MutLu oLmam için KimSeye ihTiyaC?m Yoq KuRaLLar Dé?i?Ti Oyuna DéVam ! .

Ayakta olmek diz ustu yasamaktan daha cok onur vericidir..

Babalar Önde gider. Çünkü;Çocuklar yolu bilmezler...

A?k'a BABA Dedik bizi yetim B?rakt?...

Alem Oyuncu olmu?Sokaklar Sahne...

Hayat? öyLe bir ya?aki, Hayat seni KISKANSIN. ÖyLe bir Sevki, öLüm Sana ACISIN. öyLe Bir doSt oLki, DoStun oLmayanLar UTANSIN

Ne kolumda kelepce, ne yan?mda gardiyan, ne gönlümde zulüm, ne ensemde ölüm, o gün yanl?zca sen olcaks?n gülüm

aldanma hayat?n c?lveler?ne hersey bahane , görünüsüm serseri ama gönlüm sahane

BeN SiGaRa TiRyaKiSi De?iLiM SiGaRa iÇeRKeN Dü?üNDü?üMüN TiRYaKiSiYiM.

KRAL G?B? YASAYIP KOPEK GIBI ÖLMEKTENSE KOPEK GIBI YASAYIP KRAL GIBI ÖLURSÜN

YaK BiR SiGaRa VeR GeRiYe DöNmEz BeNiMLe öLMeYeN Dü?üNCeLeR BöLMeZ YaK BiR SiGaRa VeR YiNe DöN GeL

CeplerDe ResmimiZ aLemDe iSmimiZ

Yi?itliK VurmakLa, a?al?K VermekLe oLuR

Bizim sözümüz dosta tatl? dü?mana kur?undur namerte hançer merte cand?r can?m?z dosta feda dü?mana belad?r dostlu?umuz yücedir ne al?n?r ne sat?l?r öümünedir

Biz Bakmay?z Yoldan geçen K?za, laf Atmay?z ?ehirdeki kar?lara , Delikanl? Olacaks?n Yan?m?zda , Efendi Gibi Durucaks?n Çar??da

Biz delikanl?l???m?z? ihtimaller üzerine kurmadikki ihanetler yüzünden y?kal?m

Bir yola Girmi?iz Ucunda Ölümmü Bilinmez... Bizim Kitap`?m?zda Verilen sözden Dönülmez. Benim Vücudum Kalkan Sana Mermi De?mez..Ben A????m Gülüm Benden Önce Ölünmez.

MekanSiziz Kanka SaLLa yak Bi Cigara Vur Saga KariymiS KizmiS KolPa hepSi birer geLip gecici Dalga

Bizim rahat edemedi?imiz yerde kimse istirahat edemez

bu dünyada her?ey biter ama ?EREFS?Z bitmez

bizde sabah olmaz bizde güne? do?maz biz isyankar?z k?z?m bizimle dost olmak size yak??maz Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz olmuyor ya?amay? b?rakt?m

her Delikanl? Sayg?l? Olursa Aleme, Alem Delikanl? Olur Gösterir Sana Sayg?.

belinde Silah Ç?km??s?n Çar??ya , Tesbih elinde yap?yor Makara, Bizim Mekan?m?zda OLmaz Numara , ?imdi yava?tan Ad?mlar?n? Saymaya ba?la.

Süslü a?k kelimeleri yok bisde bak???m?z yeter gerçekten sevene.

YaNL?ZL?K BeNiM saLTaNaT?MD?R , aC?LaRLa d0Lu haRaBeMde " kRaLLaR giBi Yas?YoRuM.

Yar? Yollar? Biz Tamamlad?k A??r Abileri Önümüzde Çeketlerini Ba?latt?k, Delikanl? Adam ?ekil Yapmaz Koçum Delikanl? Adam Sayg? Görür Sayg? Gösterir

Sildiklerm vArd?r Bir de! Adlar? an?Lmaz, sadce BedduaLar?md?r

Bu alemde raconu ?ah?slar koymaz. Bu alemde bir racon vard?r, ?ah?slar uygular

Bir silah?m olsayd?, bir silah?m . Yoksullu?u ?aka??ndan, Kaybetmeyi kalbinden, ve sensizli?i aln?n?n tam ortas?ndan vururdum

Ahh be Güzelim Bu Yolar Dikenli Bozar Seni, Sen git Evinde Evcilik Oyna Koymaz Bu Sana

Sözleri Ben Yazar?m Gençler bilir bizi, A?k? Ben Ya?ar?m Örnek Al?r Gerisi.

Duman?mda o vard?, sigaray? b?rakt?m; kadehimde o vard?, içkiyi b?rakt?m

rüyalar?mda o vard? uyumay? b?rakt?m; bakt?m ki onsuz olmuyor, ya?amay? b?rakt?m

Meyhaneden masam kald?r?ld?, karakoldan defterim dürüldü, savc? kalemimi k?rd?, dara?ac?na tesbihm as?ld?, sevmek bu kadar suçsa beni as?n raz?y?m

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz,

serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez

yalan olursak alemde yalanlar bölümünde mutlaka boy goster?r?z aga

millet küllhan beyi olmu? etraf? bo? b?rakt?k çakallar dolmu? bizim yürüdü?ümüz gayri meçhul yolmu? alem dedikleri

Deliyim Kan?m S?cak Duramam yerimde Ya??m Daha 20 Dünya AdrenaLin Dolu Bana ben Delikanl?y?m Tan?mam Ne Mafya Ne A?a!

Fazla uzun Cümleler Kurma Bana Manitan?n Yan?nda Al?r?m ifadeni Tenhada, Dua Et Manitan yan?nda!

Delikanl?l?k Aso Giyinip Tesbih çekmekle Olmaz Yi?idim! Delikanl? Adam önünü iLikLer büyüklerinin Elini Öper Sevdi?ine Yanl?? yapmaz!

Delikanl? Sevdi Birkere Gönül Dinlermi Dert Dinlermi itirazlar?! Delikanl? Sevmi? Birkere Ac? Çeksede belli Etmez Sevdi?ine Bakar güler Delikanl? i?te Sevdi?inin Dibinde.

Tesbihimiz varsa Sab?r çekiyoruz Sigara içiyorsak Derdimizden içiyoruz Biz Delikanl?y?z Fark?m?z Delikanl? OLmam?z

Kimseye Hata yapmay?z hata yapan? Aram?za Almay?z!

Delikanl? Adam Rahat uyumaz, Delikanl? Adam Sevdiklerini Rahat uyutur

Delikanl?y?z Alemde ?ekil yapmay?z herkeze!! Büyüklerimizi Severiz, Küçüklerimizi Sayar?z Biz DeliKANLIYIZ

biz bu alemde adam?n BEYN?N? patlat?r, kafas?nda ate? yakar, anüsünü havaya uçurur, hastaneye gidememesi için ayaklar?n? YIRTAR, kafas?n? kopar?r, YETMEZM?? G?B? KALB?N? SÖKER kendimize TAKARIZ, çünkü biz delikanl?y?z, kalpsiziz

Biz Ne Delikanl?lar Gördük, Alemde ?ekil yapamaya Çal???p El Aleme rezil Olan

Der Delikanl? Benim Gibi Sevemez her Sevende Benim Gibi Delikanl? Olamaz Gülüm.

Biz Sevgimizi Delikanl? Gibi Gösterir gelece?imizi Harbi Sözler üstüne Kurar?z

Tesbih Sall?yorsak Alemi biliyorsak Güzelide Seviyorsak Alem Bizi izliyor demektir

Yazd?m Hayat?n? yeniden oyna Koçum Senin Gibi Adamlardan oLmaz Oyun Biz Çizeriz ?eklinizi, ?ekil yapmay?n Budur En iyisi.

Bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?ndabeni arasan ya orday?m yada tam kar??s?nda !!

Ben silah ?arjöründe ta??nan kur?un gibiayn? bedene s?k?lan iki so?uk mermi gibi sevdim seni sevdim !!

Dinle !! Sosyete K?z? Dinle !! Sanmaki Serseri A?lamaz !! Serseri Bir A?larsa Kimseler Susturamaz !!

Bu arada ben zaten ölece?im B?rakta u?runda öleyim !!

Hiç kalmad? esrar?m?z çakal kaynar etraf?m?z hep ba?land? yollar?m?z bahar?m?z k??a döndü

Nefes nefes çekilen Duman duman üflenen esrara de?il be güzelim sana müftelay?m sana

Tane tane yutulanÇay içinde patlayan Haplara de?il be güzelim sana müftelay?m sana

Bir çift zarla oynanan at?pta gö?süne vurulan kumara de?il be güzelim sana müftalay?m sana

Sevene can feda sevmeyene elveda

Senide GÖMDÜM !! Sende ÖLDÜN !! Haddini Bilmeyen Herkese Küstüm !!

B?ZLER; Siz Soka?a Ç?karken Annelerinizin Uyard??? O Kötü Çocuklar?z.

Tesadüfen Do?duk Mecburen Ya??yoruz.

Bizim Paras?zl?ktan Kestiremedi?imiz Sakallar?m?z sosyete piclerinde Moda olmu?.

Hakedenin hayat?ma sokar?m haketmeyenin hayat?na sokar?m

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam dövmektir Delikanl?l?k koltu?una 1 ekmek al?p evin yolunu tutmakt?r...

Can?m? yakmad? hayat gözlerinin yakt??? kadar, seni görünce nas?rlanm?? kalbim zincirlerini k?rar kara gözlüm benim...

Gece so?uk vurur bedenime, hayat?n ac?lar? biner omuzlar?ma ve hayata a?lar?m ?ss?z sokaklarda..

Sözlerim Onurumdur benim, gördüklerim ise hayat?mdan bir parçad?r her nefesimde, ya?lan?r?m kendi dünyamda...

Yaral?d?r sözlerim, yaral?d?r hayata bakan gözlerim, a?k vurdu tutamad?m neyleyim, hayat?n ac?s?na al??m???m güzelim..

Ac?lard?r beni mutlu eden ac?s?z ya?ayamam dert olur bana, sensiz beni mutlu eden güzelim sen Ac?'n?n taa kendisi'sin derman?m benim...

Sana kitledim bu kalbi aç?lmaz ba?kas?na, sen benim kan?ma kar??m?? kans?n ayr?lamam senden asla!

Aynaya bak?nca seni görüyorum kar??mda, ben seni kendi hayat?mgibi sevdim sensin tek hayat benim için sevgilim...

nas?r tutmu? ellerimin aras?nda resmin, titrek titrek bakar?m sana dertlenirim, sensiz bu hayat? neyleyeyim, sensiz ben zaten ölüyüm sevgilim..

Alemde efendi olmakt?r en güzeli, piskopatlar önünü ilikler anlar bizim kudretimizi...

Kendini övmek istiyorsan once sayg? göstermeyi bilmelisin...

Delikanl? yüre?imde sadece sen vars?n kelimelerimde, seni sevdim delice alamaz seni benden kimse!!!

Delikanl? gibi severiz yarimizi, gözümüz karad?r y?kar?z ayr?l?k gecelerini, kimse serseri diyemez bize biz a????z sevdi?imize ezelden beri..

Gözlerin kalbimde sakl?, hayalinle ya?ar?m sensin ak?amlar?, seni görmedi?im zamanlar kalbimdir sensizli?in tek ilac?, sen izlerim kalbime bak?nca hayat?m?n anlam?...

Dertlerim gecelerin so?uklu?unda ac?t?r yüre?imi, nefes alamam dertlerdir kesen nefesimi, sen olmasan ya?ayamam tek çözümdür ecel als?n sensiz bedenimi..

Yaral?y?m, çaresizim sensiz sevgilim, hayata darg?n?m sensizli?e mahkum olmu? gözlerim, dermans?z?m gel kurtar beni prensesim..

hayat?n pencerisinden ölüme bakar?m ve hayat gibi gelir bana ayr?l?klar?n tad?...

Hayat?m? yoluna kumar ettim harcad?m, bir gülü?ün için ne canlar yakt?m, ben sadece ad?nla hayt?m? hayat?na ba?lad?m, delikanl? gibi seni içimde ya?ad?m...

Dünya döndükçe ac?lar?mda birikiyor içimde, nefes ald?kça dertler giriyor ac?lar?m?n aras?na, sen vars?n ya hayat?mda o yeter bana, seviyorumseni delikanl?ca..

Sen güne? olmu?sun hayat?ma, gecelerim yok olmu? senin oldu?un dünyada, bir bak?yorum resmine bir bak?yorum kendime, ?imdi anl?yorum benim için hayat sensin nefes ald???m sürece...

Zehir ak?yor içimde dertlerimin üzerine, her dert dert oluyor ac?lar?n içinde, seni dü?ününce mutlu oluyorum sessiz gecelerimde, delikanl? gibi sevdim ben yarimi..

K?? güne?imsin benim, yalan dolan sözlerim oldun yalanc? sevgilim, hep ayn? rüyay? gördüm senmi?sin derdim, delikanl? duygular?m? harcad?n bitirdin aferin..

Bakar?m hayat?ma uzaktan, rüya gibiymi? seninle olmak bu hayatta, ?imdi anl?yorum tek de?erim sensin, sensizliktir dertlerim benim..

Kuramad?m sensiz bir dünya, kursamda ya?ayamad?m içinde ac?lar?mla, seninle huzur bulurum yalanda olsa bu hayatta, sensin benim delikanl?ca sevdi?im tek hayatta...

Delikanl? oldu?um kadar sevdim seni, delikanl? sözlerimde ya?att?m seni, sen beni sevmesende bilirim sevgiyi, Biz delikanl?y?z güzelim kar??l?ks?zda severiz yarimizi..

Ölümün aynas? olmu? hayat?m, bak?nca anl?yorum so?uk ya?am?n tad?n? ve bak?nc aanl?yorum mermi gibi saplan?yor bedenime hayat?m?n ac?lar?..

Sözlerim onurumdur, onurum hayat?mdaki tek hukuktur! biz söz verdikmi ölüme gideriz kimse al?nmas?n biz delikanl? gibi severiz..

K?rbaç yemi? gibiyim hayatta sevdan?n ac?s? koydu yaral? kalbime bir anda, ?imdi anl?yorum dünyan?n ad?n? rahatça, sevda yolu sadece kaz?km?? sevdalar harcansada..

Ölüm kokuyor att???m her ad?mda nefes ald???m dünya, yalan kokuyor birbirine gülen yüzlewrin arkas?ndaki hayatlar, ve gerçek kokuyor bu dünyadan sonraki dünya. .

#85

 
© 2015
AŞK