Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Delikanl? Mesajlar?

Harbi Delikanl? mesajlar? k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni delikanl? mesajlar? 2015 haz?rlamaya çal??t?k.

Karakol merkez farketmez.?stanbul çocu?u affetmez Çat?l?r ka?lar kesilir ba?lar en güzel a?klar bu semtte baslar.

Hiçbir Sevap mutLu etmedi ki Beni SeninLe i?Ledi?imiz GünahLar kadar.. delikanl? a?k mesajlar?

Üzülmem Veya MutLu oLmam için KimSeye ihTiyaC?m Yoq KuRaLLar De?i?Ti Oyuna DeVam ! .

Ayakta olmek diz ustu yasamaktan daha cok onur vericidir..

Babalar Önde gider.Çünkü;Çocuklar yolu bilmezler...

A?k'a BABA Dedik bizi yetim B?rakt?...

Alem Oyuncu olmu?Sokaklar Sahne...

Bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?ndabeni arasan ya orday?m yada tam kar??s?nda !!

Ben silah ?arjöründe ta??nan kur?un gibiayn? bedene s?k?lan iki so?uk mermi gibi sevdim seni sevdim !!

Dinle !! Sosyete K?z? Dinle !! Sanmaki Serseri A?lamaz !! Serseri Bir A?larsa Kimseler Susturamaz !!

Bu arada ben zaten ölece?im B?rakta u?runda öleyim !!

Hiç kalmad? esrar?m?z çakal kaynar etraf?m?z hep ba?land? yollar?m?z bahar?m?z k??a döndü

Nefes nefes çekilen Duman duman üflenen esrara de?il be güzelim sana müftelay?m sana

Tane tane yutulanÇay içinde patlayan Haplara de?il be güzelim sana müftelay?m sana

Bir çift zarla oynanan at?pta gö?süne vurulan kumara de?il be güzelim sana müftalay?m sana

Sevene can feda sevmeyene elveda

Senide GÖMDÜM !! Sende ÖLDÜN !! Haddini Bilmeyen Herkese Küstüm !!

B?ZLER; Siz Soka?a Ç?karken Annelerinizin Uyard??? O Kötü Çocuklar?z.

Tesadüfen Do?duk Mecburen Ya??yoruz.

Bizim Paras?zl?ktan Kestiremedi?imiz Sakallar?m?z sosyete piclerinde Moda olmu?.

Hakedenin hayat?ma sokar?m haketmeyenin hayat?na sokar?m

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam dövmektir Delikanl?l?k koltu?una 1 ekmek al?p evin yolunu tutmakt?r...

Hayat? göz ya?lar?nla ödüllendirecegine gülücüklerinle cezaland?r

Ben?m G?b? Del?y? Google'da Arasan Bulamazsin

Dal?m? Kiranin A?acini Kökünden Sökerim

Herkes adam olacak...

Bu dünyada her?ey biter ama _______ bitmez

K?z diye önem verenin... Güzel diye Ka?ar sevenin... Para diye dost satan?n.. Sultan olsa taht?n? Kral olsa devletini beceririm

KIM DEMISKI SARHOSLUK KÖTÜ SEYDIR .. OYSA BEN HERSEYIMI AYIKKEN YITIRDIM

Derdi Olan? Dinlerim Derde Yol açan? siler Geçerim

HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde

SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim

Ya Tam Susturca??m ya Kan kusturucag?m Ezanla ba?lad?m Selayla bitircegim iste?ine deil alay?na gidecegim...

Usturama Jileti Takar?m.Gövdeme Derin FaçaLar Atar?m ?stersen KraL Ol Farketmez Senide Mermi Manya?? Yapar?m

iSTANBuL CoCu?uYuZ BiZ GüNGöRMü?üNDeN HeMDe ?ZBe Kö?eLeRiNDeN Do?uP LaGa LuGa YaPMaYa GeLMeDiK BuRaYa

HAYAT B?R H?KAYEHERNEYSE FAZLA UZATMAYIM...

KÖTÜ ?ANSta olmasa ?ANS yüzü görmiyece?iz.

Piçlik PARAYLA OLSA Y?NE YAPARDIK.

KATRANI ISITMAKLA OLMAZ ?EKER C?NS?N? .... C?NS?NE ÇEKER.

Bir Daha Sevecek Kadar AdiLe?ecekSe Yüre?im ELLerimde Onu ParçaLayacak Kadar AsiL oLacak And?m oLsun...

Yoldan biri geçti demin Alayla bak?p serseri dedin Bu kadar gururlu olma O geçen serseri senin Bir zamanlar ki sevdi?in Bir dü?ün hak verirsin O serseri dedi?in SENin ESER?N.

HayaT Bir EMANETSE B?rAKTIGIN YERDEY?Z HayaT Bir OYUNSA KRAL?N? OYNAR?Z HayaT SevMEKSE ÖLÜMÜNE SEVER?Z.

Bizi Eskiler Tan?r Yeniler örnek alir Tan?mayanlar ise ?bret Al?r..

Bizi anlatan ?iirler yaz?lmad? henüz.Çünkü biz dünyan?n oyunundahayat?n ac?mas?zl???nda ve de sevdiklerimizin bayg?n bak??lar?nda unutulduk

Belki sisLi 1 k?s gecesi Belki soguk 1 Sohbahar ceSedimi buLacakLar camurLar araSinda 1eLinde reSmin 1eLinde Silahi var diyecekLer Ama Sen inanmayacakSin Sonra kalkip bana geLeceksin eqiLip SariLacaksin O Soguk Vücuduma iSte o An 1 fiSilti DuyacakSin DudakLarimdan "'ELveda"'

Bizler umutsuzlu?un oldu?u yerdeumudumuzu kaybetmeden yürümeyi biliriz. Her yürüdü?ümüz yolda Çak?llarher durdu?umuz yerde Çakallar olsa ne yazar!Ya ölümüne Severizyada tek kalemde Sileriz!Tarihi Biz Yazd?k..Tarihtende Biz Sileriz

Sen .. Seni SeVeni Da?da Çoban oLsa... SeVMe! SEni SEvMEyeni MiSirDa SuLTan oLsa.

KimiNe göRe KraL?m! KimiNe göRe yaLan?M! ?an ?öhret Sizin Olsun Ben Falan?m Filan?m...

BeN SiGaRa TiRyaKiSi De?iLiM SiGaRa iÇeRKeN Dü?üNDü?üMüN TiRYaKiSiYiM.

K?Z Dedi?iN iStanbuL GiBi oLmaL?; FetiH'i ZoR FatiH'i TeK oLmaL?..

E?eR BiR YerDe KüçüK aDamlar?N BüyüK GölgeleRi oLu?uyorSa oRaDa Güne? Bat?yoR DemektiR..!

BiZ Bu aLemDe Çaydanl??a KaN KoyaR B?çakLa Kar??t?r?r?Z DosT DeriZ CaN VeririZ aNcaK DosT uNutunCa öLürüZ..!

Yi?itliK VurmakLa a?al?K VermekLe oLuR.

CeplerDe ResmimiZ aLemDe iSmimiZ.

K?R KalbiMi GönlüN oLsuN.. aL HeR ?eYi GözüN DoysuN.. ?imDi Ba?Ka Kollarday?M Bu Da SaNa KapaK oLsuN..!

SeNi SeveriM SeNi SeveniDe SeveriM SeNi BeniM KadaR SeveniDe Kur?uNa DizeriM.

BiZ a??R De?iLiZ MiLLeT HafiF !

o K?Z BeNi a?aR ÇünKü Ka?aR DelikanL? aDaM Manitas?zDa Ya?aR.

SonuNu Dü?üneN KahramaN oLamaZ

Dumans?Z Sigaran?N KöpüksüZ Biran?N SensiZ Bu Hayat?N Taa *

#2248

 
© 2015
AŞK