Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Delikanl? Sözler

Delikanl? sözler 2015 k?sa delikanl? adam sözleri sayfas? - Öyle basit herkesin bildi?i ?eyler olmas?n dedik ve bu yaz?m?za de?i?ik ve farkl? delikanl? sözleri sevgiliye yaz?lacak cinsten olanlar? ekledik. Yine sizlerin be?enece?i delikanl? sözler a??r sayfam?z? sizlerde delikanl? sözler facebook twitter sayfalar?n?zda resimli olarak kullan?n.

Biz Ne Delikanl?lar Gördük, Alemde ?ekil yapamaya Çal???p El Aleme rezil Olan...


Elimi Sallasam Ellisi Diye Bir?ey Yok Güzelim; Daha Dördüncüde "Ka?ar" Damgas? Yersin

Seversen benim olursun sevmezsen elin olursun umrundam? ki güzelim sen de 2 biraya unutulursun.

AsLaaa intikam aLmak için uqra?mam , Benim en Büyük intikam?m ; BensizLiktir. Bensiz kaLd?q?n hergün zaten senin Biti?indir

Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da yan?m?zda k?mler? göturcez onu dusunuyoruz. harbi delikanl? sözler 2015

Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, Sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde.

A?k gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kal?r ama dikenlerin hesab?n? gülden soramazs?n.

Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana. Ak?am ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana. E?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana.

Bir gün hayat?n bütün güzelliklerinden vazgeçip sessiz sedas?z ölüme gitmek istersen yan?ma gelki sana sensizya?aman?n sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.

Gözlerin gözlerime de?di?inde felaketim olurdu a?lard?m.

Ne zaman ayr?l?k saati gelse içimdeki güllerin boynu bükük bir zaman kal?r?m öylece.

Neden sonra gitti?ini anlar?m içimde güller a?lar ben a?lar?m.

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için. Uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, Dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama unutamazs?n.

Varm? daha a??r yük, hasreti çekmek kadar. ya?ama sebebimsin, ekmek kadar su kadar. Ayr?l???n, hasretin her ?eyin bir hazz? var. seni anmak da güzel seni özlemek kadar.

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..

TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz.

Kalbimdeki a?ka, dudaklar?mdaki gülü?e, akan gözya?lar?ma, yaln?zca sen layiksin.. Çünkü benim için çok özelsin a?k?m..

HaYatI Kazanmay? öqrendik Ama YaSamay? öqrenemedik hayat?m?za y?LLar Katt?k Ama Y?LLara HayaT KaTaMadIk!

Hasret kap?mda nöbetler tutuyor.. Sevgilim uzak bir $ehirde gözlerim onu ar?yor.. Bir ku$ olup gitsem a$sam $u enginleri varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam..

kolumuza j?let att?ranlara üçlüyü terten sard?ranlara isyan?m allaha deg?l allahs?zlara


Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim, denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana özlemim, bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim, günayd?n benim Her$eyim..

yanl?z cocuklar aglar ve yanl?z allah affeder eger b?r gun ben? terk edersen cocuk deg?l?m aglamam allah deg?l?m affetmem

Bin Ömrüm Daha Olsa! Kollar?nda Son Bulsa! Sana Kavu?mak Varsa!! Ölmek Bile Dü?ün Gelir Bana!!! Sensizlikten Çok Korkuyorum! ?nan Kendimi Bilmiyorum! Önce ALLAH Sonra Sen Benim ?çin! O Bilir Seni Nas?l Sevdim!!!!

Dogusum Kusurdu Yasamam Hata Ben ?syan Ettim BoyLe Hayata.. damar delikanl? sözleri

Ben seni dün sevmedim çünkü dün bitti ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek ben seni yar?n sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek...

Bana seni seviyorum dedi?in zaman bu yalan bile olsa bu yalan? dunyan?n bütün gerceklerine de?i?meye haz?r?m(kuçu?ume)

A?k insan?n hem dostu hemde dü?man?d?r. ?nsan? onun gibi y?kan, onun gibi sevindiren bir?ey daha yoktur hayatta.

Dünde bugünde yar?nda yüreginde yüregin kadar yan?nday?m kendini yaln?z hissettiginde elini yüregine koy ben hep orday?m

Ay ?????n?n ayd?nlatt??? bir kumsala küçük bir dal parças?yla seni seviyorum yazmak isterdim ama sen h?rç?n bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum!!!

Mevsim a?l?yor bugün, özlüyor o ayd?nl?k günlerini, ayr?l?yor yapraklar a?açlardan bir hasret rüzgar?yla. Bana Eylül'ü ya?atma ey sevgili!!

Buruk bir duygu yuklenirse yuregine, gözlerin zaman zaman dalarsa uzaklara, kulaklarin zamansiz deli gibi cinlarsa, bilki bir yerlerde deli gibi özlenmissindir.

Yildizlar gökyuzunde kayarken, melekler ise oynasirken, sen ise dalip beni dusunurken, seni daima kalbimin derinliklerinde izleyecegim

Bir umut kusu ciz yuregime beyaz olsun tuyleri kalbin kadar temiz olsun B?r kanad? sen?n icin diger kanad?da sevdigin icin c?rps?n

A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r sevginin en güzeli payla??lan EMEKT?R A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r ç?kars?z ve s?n?rs?z payla??lan YÜREKT?R

Deli bir yagmur olsam seni YAGDIGIM yerler kadar severdim. Deli bir rüzgar olsam seni EST?G?M yerler kadar severdim. Ama ben sadece DEL?Y?M ve seni ALDIGIM HER NEFES KADAR ÇOK SEV?YORUM !!!!

Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileme tek bahanesin. Melek mi? ?eytan m?? bilmem ki nesin. Tuzaktan tuza?a atsan da olur ben seni seviyorum sen sevmesende olur.

Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve dü?ünüyorum a??k olman?nrezilli?ini inan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini!!!

A?k?m var da?lar bilemez, sevgim var kimsenin akl? alamaz, birde sen vars?n ya bir tanem dünyada kimse böyle sevemez...

Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde...


Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizli?e benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran.

Seni cok özledim. Seni her özledigimde kalbime bir yildiz cizdim. Seni ne kadar özledigimi bilmek istermisin? Sayende bir gökyüzüne sahibim canim!

Uzakl?klar küçük sevgileri yok eder büyükleri ise yüceltir. T?pk? rügar?n mumu söndürüp ate?i yükseltti?i gibi.

Ne zaman kör ve sa??r bir ressam dü?en gülün resmini kristal zemin üzerine yapabilirse o zaman ben seni unuturum

Affetmek Allah'a, a?lamak çocuklara mahsustur. Allah olmad???m için affetmeyecek çocuk olmad???m için a?lamayaca??m.

Günesin bile buz tuttugu yerde eger bir ???k gorursen, bilki o benim sana yanan kalbimdir.

Sevgi de?er vermesini bilmektir. Sevgi birlitelikten sevinç duymakt?r. Sevgi bilinçtir.

Hadi gökyüzünden senin için tuttu?um, üzerine tüm duygular?m? yükledi?im, y?ld?z? al.

Yüre?imden yüre?ine yollar var, hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla.

Dünyada iki tane gül olsun.biri beyaz biri k?rm?z?. K?rm?z? seni sevmedi?im zaman solsun. Beyaz beni sevmedi?inde kefenim olsun.

Bir deniz dü?ün, susuz. Bir insan dü?ün, mutsuz. Bir gece dü?ün, uykusuz. Bir bahar dü?ün, çiçeksiz. Bir gönül dü?ün, sevgisiz. Bir de beni dü?ün, sensiz.

Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s?gmayan bak?slar vard?r insan? aglatan insanlar vard?r k? asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n!!!

Bulutlara yükledim özlemimi rüzgarlarla yollad?m sevgimi ya?murlar yagd?rd?mgözya?lar?mla. Küçük melekler gönderdim seni öpmeye geldiler mi?

?nsanlar tanidim yildizlar gibiydiler.hepsi gokteydi. Hepsi parliyordu, ama ben seni gunesim sectim ve bir gunes icin bin yildizdan vazgectim...

Seni y?ld?zlara benzetiyorum y?ld?zlar kadar parlak, y?ld?zlar kadar ula??lmas? zorsun, ama y?ld?zlar milyonlarca sen bitanesin

Bir gün güne?e buz ile ad?n? yazan birisi olursa bilki seni benden daha çok seviyor

Benim için insanlar ikiye ayr?l?r sevd?klerim ve digerleri sevd??im insanlarda ikiye ayr?l?r çok sevdiklerim ve di?erleri çok sevdi?im insanlarda ikiye ayr?l?r. SEN ve di?erleri

Güller içinde geçsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm seni koklamaksa ölüm sen buna degersin gülüm.

Gözlerinden süzülen bir damla ya? olmak isterdim. gözlerinden do?up, yanaklar?ndan süzülüp, dudaklar?nda ölmek için...

Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hakedemeyece?i kadar özelsin

Bu gül sana verece?im son hediyem malesef ben sana bu gülü verecek kadar ALÇA?IM; ama yine biliyorum ki sen bu gülü alacak kadar ALÇAK GÖNÜLLÜSÜN...

Yüregimdeki tum cicekleri sana kopardim, sana topladim, gunesi odama aldim, ruzgardan sarkilar yaptim. Bir seni soyledim sonra sarkilari...

Sen herzaman nerede olursam olay?m ne dü?ünürsem dü?ünüyüm her an kalbimdesin seni ne kadar sevdi?imi kelimeler ile anlatamam ama ?unu bil SEN? SEV?YORUM!!!

Dü?ünüyorumda, Dü?üncelerin En güzeli, Senin Beni Dü?ünüp Dü?ünmedi?ini Dü?ünürken, Dü?ündü?ünü Dü?ünmek Olsa Gerek Diye DÜ?ÜNÜYORUM

Çok çekti yüre?imiz hep olsun deedik. Ama kalbimizdeki sevday? biz yenemedik. Hep beraberli?imizde uzak durup içimizi yedik. Sevday? böylemi bildik biz...

Sen varya sen sigaram gibisin duman? saçlar?n alevi gözlerin yanl?z bir fark var ben sigara yakt?kça sen beni yak?yorsun.

Güllerin aras?nda geçse de ömrüm, Senin üstüne gül koklamam gülüm, Gülü koklama olsada ölüm, senin için ölmeye de?er be GÜLÜM

Bir p?nars?n içilen ama hiç kan?lmayan, seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, özlenen sen.özleyen sen, özleten sen. Varken doyulmayans?n.yokken dayan?lmayans?n

Bir telefon bekliyorum 'sevgilim' diye baslayan 'seni seviyorum' diye biten bir telefon bekliyorum dün gelmesi gereken bugün hala gelmeyen

Gözlerine bak?nca dalar giderim uzaklara!Uzaklara bir yere yaln?z ikimizin yasad??? doyas?ya kanmak isterim sana !sana a????m bebek kokulu yarim

Ne olurdu bir yaprag?n daha olsa, bak sevmiyor i?te hain papatya.

Küçük kelebe?in tül kanatlar?n?n p?r?lt?l? tozlar? parmak uçlar?ma kar??t?. Onlar oradan ne zaman uçarlar sen yüre?imden o zaman?

Do?ru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, ben sana onuncu köyden sesleniyorum. Seni çok ama çok seviyorum.

Sevdim aldatt? beni; Güldüm a?latt? beni; Gittim kölesi oldum; ***ürdü satt? beni.....

A?k?n göz ya?lar? denize dü?tü?ünde sahile ?u imzay? atar: Seni seviyorum

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?.

Sen bana bakma ben senin bakt???n yerde olurum.

Gözlerinde dogmak, yanaklarinda yasamak, dudaklarinda ölmek icin Gözya??n olmak isterdim!!!

A?k?m? da?lara yazacakt?m ama a?k?mdan büyük da? bulamad?m...

Senin olan her?eyi sensizli?i bile seni hat?rlatt??? için seviyorum.

?çtigim sigaram gibiydin aran?zda tek bir fark vard? sigaram? ben bitirdim beni de sen...

Ba??n? gö?süme yaslad???n zaman tek dü?man?m akip giden zamand?r.

Bir gün güne? do?mayi ay batmay? unutursa ben de seni unutaca??m...

En sonunda bir gün seni gözlerime hapsedip sevgimle bo?aca??m sonra seni kalbime gömüp Azraile hadi al can?m? diyecegim sensiz bu dünyay? asla terketmeyece?im...

Kalbimde 3 çiçek yeti?tirdim. Sevmek, sevilmek ve beklemek. Sen bunlardan ikisini kopard?n. Bana sadece biri kald?, beklemek.

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, Büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz.

Her ?ey olurda ?u kalbim bir tek a??k olamaz.

Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileme tek bahanesin. Melek mi? ?eytan m?? bilmem ki nesin. Tuzaktan tuza?a atsan da olur ben seni seviyorum sen sevmesende olur.

Eller bana kalpsizsin diyorlar, do?ru çünkü kalbimin sende oldu?unu bilmiyorlar!!! Seviyorum.

Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve dü?ünüyorum a??k olman?n rezilli?ini. ?nan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini!

Nas?l doldurduysan hayat?m? varl???nla, Ben de yazmak isterim ad?m? defalarca Dudaklar?mla dudaklar?na.

Aram?zdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m. Hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n.Söz Kalemle DegiL YürekLe Yaz?L?r, DeLiKanL?L?k Lafla DegiL ?craatLa Yap?L?r, a?k KahPeLikLe DegiL KaLpLe Ya?an?r

Yüre?im hafif islaktir benim; kuytu kö?elerde aglamaktan, ve rengi hafif uçuktur, kurusun diye kaç kez güne?e a?maktan..

SeN GüLeRkEn yAnInDaKiLeRdE GüLeR AmA A?LaRkEn yAlN?Z A?LaRsIn oNuN IçIn öYlE BiR A?acA YaSlAn kI! aSlA YiKiLmAsIn...öYlE BiR DoSt eDiNkI SeNi aSlA BiRaKmAsIn!!!

Dü$Lerimde puSLu Bir intikam, biLekLerimde Bayat bir intihar..0ysa õLünecek bir$ey yökmu$, Sen qidince ya$anacak bir$ey öLmadiqi kadar

Ay?p De?iL Ö?ren Bilmiyorsan, AdaLet Sonunda YeRini BuLur.. KötüLük Edene BiLe K?zma, BiLmeden ?yiLi?e VesiLe OLuR...

Gelirken "Ho?geldin" Dediysem Asilce...Giderken "Ho?çakal" Demek dü?er nazikçe...Bende Var o Asalet...Ama Sende Nerde o Nezaket...

Umdu?umuz Gibi oLsayd? Hayat , Sand???m?z Gibi Ya?ard?k.. BuLdu?umuzLa Yetinseydik , KaybettikLerimize A?Lamazd?k

Ya?amak pahal? diyorlar... Ya?ad???m?z bunca ucuz ?ey aras?nda... ?nsan kalbi k?rmak Bedava! ?hanet: Bedava! Yalan: Bedava!

Seni Top Diye Oynar, Süs E?yas? Die Piyasaya Salar?m Ay?k Ol...

Her Sakall?y? Deden Sanma, Kim Vurduya Gidersin Sonunda!

Bizim Sondura??m?z iette Dura?? De?il Aslan?m, Kara Toprakt?r...

Sen hayat? müziklerde ya?amay? ö?renmi?sin biz ise hayat? karanl?k sokaklarda silahlar elimizde ö?rendik..

Madem Delikanl?s?n, Sayg?da Kusurun olmas?n...
Bir Sürü Dostum ?çinde Elbet Bir Dü?man?m Olacak ama Nerden Bilebilirdim ki Onca Dü?man?m ?çinde Dostum Beni vuracak !

Söylesene Sevgilim Neden Sosyete Çocu?u Kadar Korkak Ba?Lad?n A?k?m?za ; Oysa Ben Emanetsiz GeLiyordum Her BuLu?mam?za (;

Yüzüme Kar?? Yap?Lan "Sahte" Bir Gülücük Yerine Yüzüme Kar?? GösteriLen Gerçek Bir "Nefret" i Tercih Ederim ..!

?ki Yüzlü Dostun Olaca??na!!! Delikanl? Dü?man?n Olsun.. Hiç Olmazsa Dostun Gibi S?rt?ndan De?il Delikanl? Gibi Aln?ndan Vurur..

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara götürsün sevgimi kalbine yaz óldü?ünde seninle gömülsün.

Der Delikanl? Benim Gibi Sevemez her Sevende Benim Gibi Delikanl? Olamaz Gülüm...

Biz Sevgimizi Delikanl? Gibi Gösterir gelece?imizi Harbi Sözler üstüne Kurar?z...

Tesbih Sall?yorsak Alemi biliyorsak Güzelide Seviyorsak Alem Bizi izliyor demektir...

Yazd?m Hayat?n? yeniden oyna Koçum Senin Gibi Adamlardan oLmaz Oyun Biz Çizeriz ?eklinizi, ?ekil yapmay?n Budur En iyisi.

Gece gideriz Aleme içeriz geceleri vard?r bir Sebebi, Bizim Sevgimizi Anlamaz Uzaktan Bakan insafs?z biri...

Sözleri Ben Yazar?m Gençler bilir bizi, A?k? Ben Ya?ar?m Örnek Al?r Gerisi...

Ahh be Güzelim Bu Yolar Dikenli Bozar Seni, Sen git Evinde Evcilik Oyna Koymaz Bu Sana...

Yar? Yollar? Biz Tamamlad?k A??r Abileri Önümüzde Çeketlerini Ba?latt?k, Delikanl? Adam ?ekil Yapmaz Koçum Delikanl? Adam Sayg? Görür Sayg? Gösterir..

belinde Silah Ç?km??s?n Çar??ya , Tesbih elinde yap?yor Makara, Bizim Mekan?m?zda OLmaz Numara , ?imdi yava?tan Ad?mlar?n? Saymaya ba?la...

her Delikanl? Sayg?l? Olursa Aleme, Alem Delikanl? Olur Gösterir Sana Sayg?...

A?ks?z kalm?? Bir Delikanl? Kald?r?mda Oturuyor Gözleri Dumanl?, Belli Çekti?i A?k Yaras?...

Biz Bakmay?z Yoldan geçen K?za, laf Atmay?z ?ehirdeki kar?lara , Delikanl? Olacaks?n Yan?m?zda , Efendi Gibi Durucaks?n Çar??da...

Bir Delikanl?n?n A?k? Ya Silahla Biter Yada Sevgiyle Gider..

B?Z KAYSER?N?N GER?L?M SAÇAN SOKAKLARIN DA DAHA KALEM TUTMAYI B?LMEZKEN ADAM KESMEY? SALLAMA ÇEKMEY? Ö?REND?K SEVD?KM? ALLAHINA KADAR VURDUNMU SALLAMAYI DAMARINA KADAR ??MD? D?YECEKS?N K? LAN P?SKOPAT SEN SEVMEY? NERDEN Ö?REND?N ?U NU UNUTMA KAHBELERE SEVMEY? B?Z Ö?RETT?K

millet küllhan beyi olmu? etraf? bo? b?rakt?k çakallar dolmu? bizim yürüdü?ümüz gayri meçhul yolmu? alem dedikleri

Deliyim Kan?m S?cak Duramam yerimde Ya??m Daha 20 Dünya AdrenaLin Dolu Bana ben Delikanl?y?m Tan?mam Ne Mafya Ne A?a!

Fazla uzun Cümleler Kurma Bana Manitan?n Yan?nda Al?r?m ifadeni Tenhada, Dua Et Manitan yan?nda!!!

Delikanl?l?k Aso Giyinip Tesbih çekmekle Olmaz Yi?idim! Delikanl? Adam önünü iLikLer büyüklerinin Elini Öper Sevdi?ine Yanl?? yapmaz!

Delikanl? Sevdi Birkere Gönül Dinlermi Dert Dinlermi itirazlar?! Delikanl? Sevmi? Birkere Ac? Çeksede belli Etmez Sevdi?ine Bakar güler Delikanl? i?te Sevdi?inin Dibinde.

Tesbihimiz varsa Sab?r çekiyoruz Sigara içiyorsak Derdimizden içiyoruz Biz Delikanl?y?z Fark?m?z Delikanl? OLmam?z!!!

Kimseye Hata yapmay?z hata yapan? Aram?za Almay?z!

Delikanl? Adam Rahat uyumaz, Delikanl? Adam Sevdiklerini Rahat uyutur

Delikanl?y?z Alemde ?ekil yapmay?z herkeze!! Büyüklerimizi Severiz, Küçüklerimizi Sayar?z Biz DeliKANLIYIZ!

Hayat yolardan Çizilmi? Olsa Bile Birini Seçeceksin. Seçti?in Yolda Ölüm Olsa Bile SELAM Verip Geçeceksin

Çekeriz Emaneti Bozar?z Adaleti Mahallemizden Geçilmez Elimizden Su ?çilmez Biz Ahlat Çocu?uyuz Bize Racon Kesilmez

SerSeriyim SerSeri SokakLard?r EvimDinLe Cici K?z DinLeSan?yorsun ki SerSeriLer A?LamazSerSeriler Bir Bir A?lad?m? Kimse Tutamaz?nanki Sosyete K?z? Herkes SerSeri Olamaz.

Biz Biz Olduqumuz Için S£viLdik , Bizi SatanLar? KaLbimizden Bir Bir SiLdik . Geride 3-5 Ki?i kaLd?k ama içimiz rahat MutLuyuz . Çünkü Bu ya??m?za kadar Hiç Adam SATMADIK .! KraL OLmayanLara Taç takt?k ??te En Buyuk Hatay? da Burda Yapt?k.!

SeN HaYaLLeRiMiN CeLLaDi, uMuTLaRiMiN
KaTiLi Ve ZaVaLLi BiR öMRüN aCiMaSiZ
aZRaiLi, BeYNiMDeKi TeK KuR$uNLa
VuRDuM KeNDiMi GeLiP aLaBiLiRSiN
eMaNeTiNi

BIRGUN ALYAZMALI SELVI BOYLUM BIR YARIM OLURSA ANAMA BABAMA BAKTIGIM GIBI BAKARIM FAKAT DUDAGINDA RUJ ARDINDA PUST VARSA ANAM AVRADIM OLSUN BENZIN DOKER YAKARIM

ENTEL DE??L?ZKI MAN?TAMIZ OLSUN CADDEL? DE??L?ZK? ARABAMIZ OLSUN B?Z B?TL?S'L?Y?Z BIRAKINDA FARKIMIZ OLSUN

Bir silah?m olsayd?, bir silah?m ... Yoksullu?u ?aka??ndan, Kaybetmeyi kalbinden, ve sensizli?i aln?n?n tam ortas?ndan vururdum

Bu alemde raconu ?ah?slar koymaz.Bu alemde bir racon vard?r, ?ah?slar uygular

Dün Cnm oLan Yarm, Dü?manm oLamz bnm!Hat?rLar? hep sorulr, slmlar? al?n?r..Sildiklerm vrdr Bir de!Adlar? an?Lmz, sadce BedduaLar?mdr

YA?AMAK ?Ç?N YALVARMADIK , ÖLMEK ?Ç?NDE YALVARMAYIZ..! ,

YaNL?ZL?K BeNiM saLTaNaT?MD?R , aC?LaRLa d0Lu haRaBeMde " kRaLLaR giBi Yas?YoRuM..!!

Süslü a?k kelimeleri yok bisde bak???m?z yeter gerçekten sevene...

Ne DaVaMiZi AnLaYaCaK BiR KiZ BuLaBiLDiK NeDe BiR KiZin ?sTeDiGi KaDaR BaSiT OLaBiLDiK

biZ gEceLErE MAhKUm oLSayD?K gÜnDüzLerE HaKim OlAmAZdIk

KaH Ç?kar?M GökyüzüNe SeyrederiM aLeMi, KaH iNeriM YeryüzüNe SeyredeR aLeM BeNi..!

Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz olmuyor ya?amay? b?rakt?m

bu dünyada her?ey biter ama ?EREFS?Z bitmez

Bizim rahat edemedi?imiz yerde kimse istirahat edemez..

MekanSiziz Kanka SaLLa yak Bi Cigara Vur Saga KariymiS KizmiS KolPa hepSi birer geLip gecici Dalga

Bir yola Girmi?iz Ucunda Ölümmü Bilinmez... Bizim Kitap`?m?zda Verilen sözden Dönülmez. Benim Vücudum Kalkan Sana Mermi De?mez.. Ben A????m Gülüm Benden Önce Ölünmez..!

Biz delikanl?l???m?z? ihtimaller üzerine kurmadikki ihanetler yüzünden y?kal?m

ZanNeDrsNki SerSeri A?LamAz, SerSeri Bi KyBolDumu oNu kMse BulAmaz, Dinle, ?ehirlern AS? KIZI hç kMse SerSeri gbi A?IK OlAmz

Bizim sözümüz dosta tatl? dü?mana kur?undur namerte hançer merte cand?r can?m?z dosta feda dü?mana belad?r dostlu?umuz yücedir ne al?n?r ne sat?l?r öümünedir

Geçici HeVes De?iL.. Hak eDeNe NeFes oLurum

"Yi?itliK VurmakLa, a?al?K VermekLe oLuR

CeplerDe ResmimiZ aLemDe iSmimiZ"

YaK BiR SiGaRa VeR GeRiYe DöNmEz BeNiMLe öLMeYeN Dü?üNCeLeR BöLMeZ YaK BiR SiGaRa VeR YiNe DöN GeL

KRAL G?B? YASAYIP KOPEK GIBI ÖLMEKTENSE KOPEK GIBI YASAYIP KRAL GIBI ÖLURSÜN

BeN SiGaRa TiRyaKiSi De?iLiM SiGaRa iÇeRKeN Dü?üNDü?üMüN TiRYaKiSiYiM.

aldanma hayat?n c?lveler?ne hersey bahane , görünüsüm serseri ama gönlüm sahane

Ne kolumda kelepce, ne yan?mda gardiyan, ne gönlümde zulüm, ne ensemde ölüm, o gün yanl?zca sen olcaks?n gülüm

Hayat? öyLe bir ya?aki, Hayat seni KISKANSIN.ÖyLe bir Sevki, öLüm Sana ACISIN.öyLe Bir doSt oLki, DoStun oLmayanLar UTANSIN

GÖNLÜMÜZDE SEVDA DEL?CE SEVMEY? B?L?R?Z UNUTMAYI ASLA....!!!

B?Z YIKILMAZ SEVG?LER?N SARSILMAZ TA?LARIYIZ ANLIMIZDA BELA YAZAR

a?lamay? FerdiDen Ba?Lamay? Orhandan ?syan? MüsLümden Sevmeyi ise YanL?zca Bizden ö?renin..!!

keLam yeter mi sandIn ka¢ paket tütün Biterde derdi Bitmez insanIn

güller güzeldir fakat dikeni ac?t?r derler, niçin ac?ts?n ki tutmas?n? bilmiyorsa eller

U?RA?MAM BN DÜNÜMLE VE DÜNÜMDEKILERLE YARINA BAKRIM YANIMDAK?LERLE

SeWmEk BuYsA sEw?lMeK YoK ÖlE!!!

sen benim için bir hiçsin o ise birici?imm

KIZLARIN VE OTOBUSLER?N PE??NDEN KO?MA 5 DAKKA SONRA YEN?S? GELMESSE SÖLE

SEN?N A?KIN YALANMI? BANA YALANMAMI? A?K LAZIM

gidenin içinde kal?r:!!! kalan?n içi gider..!!!

Hayat?m sana s?radan geLmesin!! Ben kendime yeterim.. Zamanla aL??may? da bilirim!! Ama unutmay? daha ö?renemedim. . .

Bugün Seni Sensiz Ya?amak a$ksa, Seni SeninLe Ya$ayaca??m Yar?nLara kaLd?r?orum a$k?....

Y?LLardr içimde 1 çocuk a?Lar, ??te hep bu yüzden ?sLak gözLerim.Sende çekip gitme dayanamam yar, Öle ta$ de?ilim sand???n kdr..

Yoku?ta akmayan ter ini?te gözya??na döner...

Da?Lar önümde diz çökerken kayaLara yaLvaramam...NehirLer Bana akarken Bir damLayLa u?ra?amam..!!!

Bes Para Etmez Ruhun ward?..Onuda Seytana Satm?ss?n...

Bilemem Belkide O Böyle Mutlu!!!

Ke?ke Her A?k Mutlu Bitse, Ke?ke Her Gerçek Sevgi Lay?k Olanda KalaBilse, Veya Unutmak Mümkün OlaBilse!!!

Ruh Güven GiBidir.. Ç?kt??? Yere Birdaha Geri Dönmez!!!

Nokta kadar ç?kar için virgüL giBi BüküLenLer gün oLur çizgi giBi eziLirLer...!!!

ÖnemLi de?iL kaç kez yeniLdi?in; önemLi oLan, kaç yeniLgiden sonra yeniden do?ruLaBiLdi?in

Ac?ya müpteLa oLman?n ne aLemi war, hayat? hafifLetmek warken...!!!

Ne kimseye Kendimi Tan?tmak GiBi Bir Derdim! Nede Kimsenin Beni Tan?mas? GiBi Bir Lüksü Vard?r!!!

Hayat?n En Hüzünlü An?, Deli Gibi Sevdigin ?nsan?n Buna Hiç Degmedigini Gördügün And?r

S?k?ld?m Art?k Bu (sansürlü kelime) GönüLLerden!!!:

Ke?ke hiç olmasayd?n ba?lamazd?n bitmezdin

Pich oLup imparator oLuca??na $erefLi oLup hiç oL...!!!!:

ALay?na gider demedikmi??? cefaLar? Biz çekmedikmi??? ahh Be kanka Bizde sevmedikmi???

Hayat? korkarak ya$?yorsan §adece izLeyeceksin...!!!

Herkes 1 Numara ?se En Sonuncusu Benim!!!

*?K?sac?k Bir A$kT? Bu Ya?ad???m?Z, TatL? Bir Oyundu Oynad???m?z?

Tak Bo?az?ma ?pini Yada Kes Bile?imi Sensizlikle Ya?ayaca??ma Ölüme Gideyim Daha ?yi

Her DaLa Konupta Dönmek OLmuyor!!!

oLMaD???M BiRi iÇiN SeViLMeKTeNSe KeNDiM oLDu?uM iÇiN NeFReT eDiLMeYi TeRCiH eDeRiM

YalanLar?nLa MutLu Edeceksen Do?ruLar?nLa Kahret

Ne kuruLucak Bir hayaL B?rakt?n nede ya?anacak Bir hayat

Kirlenmi? hayatlar?n?zla benden uzak durun

---ler dönekler bozuklar gereksizler ilgi alan?ma girmiosunuz

·#·$1...tükürüLesi yüzünü özLedim ona hasretimmm...!!!

Ben seni el de?meden, gözümle de severim.

Gözlerimden okunan a?k? inkar etmem ben

hayat? kural?na göre degil kafama göre ya?ar?m

kardan adam?n saltanat? güne? doguncaya kadard?r

Bu k?z beni a?ar.Çünkü bir ka?ar delikal? adam sevgilisiz de ya?ar

serseri sevdimi kimse tutamaz, serseri kayboldumu kimse bulamaz, ancak ?ehrin asi k?zlar? serseri gibi a??k olamaz, bizim silah?m?z kalem kalkan?m?z kitapt?r!!!!!!!!!!

TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz..!!

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim.Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz

k?rd?, dara?ac?na tesbihm as?ld?, sevmek bu kadar suçsa beni as?n raz?y?m

Meyhaneden masam kald?r?ld?, karakoldan defterim dürüldü, savc? kalemimi

rüyalar?mda o vard? uyumay? b?rakt?m; bakt?m ki onsuz olmuyor, ya?amay? b?rakt?m

Duman?mda o vard?, sigaray? b?rakt?m; kadehimde o vard?, içkiyi b?rakt?m;

ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ

BiZ Bu aLemDe Çaydanl??a KaN KoyaR B?çakLa Kar??t?r?r?Z DosT DeriZ CaN VeririZ aNcaK DosT uNutunCa öLürüZ

*ne kimseye ait nede kimseye sahiBim tek geLdim tek giderim...!!!!

*HaYaT?N HeR SaNiYeSiNi YaSaR?M, SaNKi YaR?Na HiÇ uYaNMaYaCaK GiBi, BeLLi BeLiRSiZ BiR Ç??L?K GiBi , BeN GiBi...!!

*BeyinLerde iLtihapLa?m?? intihar dü?üncesi..!!!!

*Bu garip huyLar senden yadigarr

*Bu oyunu Ben Ba?Latt?m Ben Bitiririm i?ine geLmiyorsa game ower güzeLim

*Ses Etmesemde Öfkem Sakl? Son Bak???mda Bir Tokat At?p Gitmek Vard? Ama Al?ca??n Olsun..Oda De?mez Sanaa...

*Beni görüp s?nama.. sadece göreBiLdi?in kadar?m ..Hayat Bir kumarsa zarLar? Ben atar?m...!!!

*Bu sevda Bitmez hasret Bitmez isteyene gider hiç farketmez

*DetayLar aynad?r fark? yans?t?r..kaLitemizden susuyoruzz

*Ne Kadar BiLirSen biL SöyLedikLerin KarS?dakinin anLad?g? Kadard?r ..

*ya?amak zor geLiosa Bu Bedene ya$amak için haLa atan kaLBimin Ben (sansürlü kelime):d

*Yok art?k kaLBÎmde ne a?k ne $evgÎ Î$temem art?k gÎt Î$temem $enÎ na$?L oL$a her?ey yaLan.(Bende yaLand?m)

*ya?murlu sokaklarda hayatm? ar?orum

*eLden dü?me sevdaLar de?iL Benim istedi?im ya yüre?inin sahiBi oLmaL?y?m yada hiçBir?eyin..!!!

*??ini ?ansa B?rakmak ?stiyorsan Bir Zarda Sen At Zarlar Benim Elimde Oyunu Ben Kurar?m S?k?l?rsam Senden Oyunu Ben Bozar?m!!

*can?m s?kk?n Bu araLar .. kendi dünyam?n çaresizLi?i içerisinde daL?p gidiyorum..Bir yerLerde ???k war;görüyorum ama dokunam?yorum

*taBiri caiz de?iL, numunem yoq sende kaLs?n asL?m..!!!

*kalbime gömerim o zaman unutupda silerim o zaman alt taraf? a?k buda i?te vazgeçilmezmisin amann

*qönüL kimsesiz yapamaz seveBiLeceqi Bir dost arar, ta$?n kaLBi y0ktur ama Onu BiLe y0sun Sarar...

*Hakk?mda Dedikodu Yap?p Bo? Konu?anLar Devam Edin RekLam?n ?yisi Kötüsü OLmaz!!

*___:::: -BeN AdI YaLaNa KaR???P AsL?NDa Do?rU oLaNLaRDaN?M_!! :::____

*Hakedeni hayat?ma sokar?m haketmeyenin hayat?naa sokar?m

*Dalgalar Kumsallarda Mutluluk Masallarda Eridi Bitti Ömrüm $u Yaln?z Masalarda...!!!:

*Bazn uzn cümlelern noktasdr a$k seBepsz akan ya?larn ?ahidi kimi zamn zarafetidr güzelli?n kimi zamnda kalbn akla ihaneti!!!

*Soytar?Lar KraL OLmu? *****ler SuLtan.. Dost BiLdi?imiz Herkes YaLan OLmu? YALANNN!!!!

*Terkedilmi?leri, a?klar? sevdalar?, dostluklar?... aramaya kalkarsan, ancak mezar ta?lar?nda bulursun....

*Gidene dur demek acizlere, kalana git demek ---lere, hakedene yol vermek de bize yak???r...

*Beni çeken çeker çekmeyen çeker gider...kopacaksa kopsun Bitecekse Bitsin Beni sevmeyen warsa ...tir(YASAK KEL?ME) oLup gitsin

*·$1·#§abr?m §eLametimse intikam?m feLaketindir...!!!

*Seni seninle ya?amak istiyorum, tek ba??ma de?il!!!

*seveni severler sevmeyen

*dü?man kelimesinin anlam?n? dost s?fat? tas?yanlardan örendm

*Çalmak fiilinin gelecek zamanla çekimi nedir??(hapse girmek)

*BeKLeMeK Bo? YeRe uMuT YoK aRT?K SeWDiM uMuTSuZCa BeN YaZ?K..!!

*Gözlerimden okunan a?k? inkar etmem ben

*Ben seni el de?meden, gözümle de severim.

*·#·$1...tükürüLesi yüzünü özLedim ona hasretimmm...!!!

*---ler dönekler bozuklar gereksizler ilgi alan?ma girmiosunuz

*kirlenmi? hayatlar?n?zla benden uzak durun

*ne kuruLucak Bir hayaL B?rakt?n nede ya?anacak Bir hayat

*YalanLar?nLa MutLu Edeceksen Do?ruLar?nLa Kahret

*oLMaD???M BiRi iÇiN SeViLMeKTeNSe KeNDiM oLDu?uM iÇiN NeFReT eDiLMeYi TeRCiH eDeRiM

*Her DaLa Konupta Dönmek OLmuyor!!!

*Tak Bo?az?ma ?pini Yada Kes Bile?imi Sensizlikle Ya?ayaca??ma Ölüme Gideyim Daha ?yi
tak Bo?az?ma ipini yada kes BiLe?imi sensizLikLe ya$ayaca??ma öLüme gideyim daha iyi..

*...K?sac?k Bir A$kT? Bu Ya?ad???m?Z, TatL? Bir Oyundu Oynad???m?z...

*..Herkes 1 Numara ?se En Sonuncusu Benim!!!

*Hayat? korkarak ya$?yorsan §adece izLeyeceksin...!!!

*ALay?na gider demedikmi??? cefaLar? Biz çekmedikmi??? ahh Be kanka Bizde sevmedikmi???

*pich oLup imparator oLuca??na $erefLi oLup hiç oL...!!!!:

*ke?ke hiç olmasayd?n ba?lamazd?n bitmezdin

*S?k?ld?m Art?k Bu (sansürlü kelime) GönüLLerden!!!:

*Hayat?n En Hüzünlü An?, Deli Gibi Sevdigin ?nsan?n Buna Hiç Degmedigini Gördügün And?r

*Ne kimseye Kendimi Tan?tmak GiBi Bir Derdim! Nede Kimsenin Beni Tan?mas? GiBi Bir Lüksü Vard?r!!!

*ac?ya müpteLa oLman?n ne aLemi war, hayat? hafifLetmek warken...!!!

*·#·$1Senin Ne Oldu?un Benim ?çin Hiç Önemli De?il Sonuçta Gözlerimin Sana Bakt??? Kadars?n!!!

*ÖnemLi de?iL kaç kez yeniLdi?in; önemLi oLan, kaç yeniLgiden sonra yeniden do?ruLaBiLdi?in

*nokta kadar ç?kar için virgüL giBi BüküLenLer gün oLur çizgi giBi eziLirLer...!!!

*Ruh Güven GiBidir.. Ç?kt??? Yere Birdaha Geri Dönmez!!!

*Ke?ke Her A?k Mutlu Bitse, Ke?ke Her Gerçek Sevgi Lay?k Olanda KalaBilse, Veya Unutmak Mümkün OlaBilse!!!

*Bilemem Belkide O Böyle Mutlu!!!

*Bes Para Etmez Ruhun ward?..Onuda Seytana Satm?ss?n...

*Da?Lar önümde diz çökerken kayaLara yaLvaramam...NehirLer Bana akarken Bir damLayLa u?ra?amam..!!!

*Yoku?ta akmayan ter ini?te gözya??na döner...

Y?LLardr içimde 1 çocuk a?Lar, ??te hep bu yüzden ?sLak gözLerim.Sende çekip gitme dayanamam yar, Öle ta$ de?ilim sand???n kdr..

Bugün Seni Sensiz Ya?amak a$ksa, Seni SeninLe Ya$ayaca??m Yar?nLara kaLd?r?orum a$k?....

Hayat?m sana s?radan geLmesin!! Ben kendime yeterim.. Zamanla aL??may? da bilirim!! Ama unutmay? daha ö?renemedim. . .

Tak Boynuma ?pini, ya da kes biLe?imi.. Sensiz ya?ataca??na öLdür Beni, daha iyi !!

?yi bir insan? O sensin! ?yi bir sevgili? O sensin! ?yi Bir s?rda?? O da sensin. Güzel bir k?z.. Ahh kahretsin i?te o bnm

As?l Suçlu Seni Kalbine Aland?, Gerçek Sand???m?z Asl?nda Koskoca Bir Yaland?.

Y?k?k Dökük Sevdan?n Enkaz?ndan Kurtulman?n En ?yi Yolu Parçalar? Çi?neyerek Uzakla?makt?r.

Ne Eksik Ne de Fazlas?n? Ara Seni Üzenle Asla U?ra?ma!

bana a?lama e?er beni sevseydin burada benimle olurdun beni istiyorsan gel bul beni karar?n? ver

?imdi oturuyor sensizlik kalk?p gitti?in yerde....

Benim damarlar?mdaki kimyasal etki sen a??k deilsin olum senin ki etkiye tepki...

Sadece seni sevdim bebe?im..!!Yan?mda olmasan bile hayalinle ölece?im..!!

Delikanl? A?k Sözleri K?sa ;

Zulüm Oldu Sensiz Ald???m Her Nefes Bana Seni Hat?rlatt? ?çti?im Her Esef

Bugünü ya??yabiliyorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir..!

KavU?uRuz bekle Be bitanem TEK sana A?TTimdir Kanayan ?u GönLüm bEn yoLumu ÇoKtan ÇiZmi?im YA SEN YA ÖLÜMM..!

yapt???m?z Her Kahpeli?e Bir Ziyaret Borcumuz Olsun...!

Ne Yazal?m ki silinmesin, ne Söyleyeyim ki unutulup gitmesin a?k?m.

çek silah? daya kafama korkarsam namerdim sen severek vurdunda ben ölmedimmi

Nas?lsa yan?mdan gidiyorsun git bakal?m ama arkanda a?layan sulu göz b?rakt?n k?r?k bir kalp ve y?k?lm?? bir da? b?rakt?n.

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz..!!

Bîzde SâBâH oLmâz, Bîzde Güne? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLe DoSt oLmâk Sîze YaK??maz

yalan olursak alemde yalanlar bölümünde mutlaka boy goster?r?z aqa

millet küllhan beyi olmu? etraf? bo? b?rakt?k çakallar dolmu? bizim yürüdü?ümüz gayri meçhul yolmu? alem dedikleri

Deliyim Kan?m S?cak Duramam yerimde Ya??m Daha 20 Dünya AdrenaLin Dolu Bana ben Delikanl?y?m Tan?mam Ne Mafya Ne A?a!

Fazla uzun Cümleler Kurma Bana Manitan?n Yan?nda Al?r?m ifadeni Tenhada, Dua Et Manitan yan?nda!!!

Delikanl?l?k Aso Giyinip Tesbih çekmekle Olmaz Yi?idim! Delikanl? Adam önünü iLikLer büyüklerinin Elini Öper Sevdi?ine Yanl?? yapmaz!

Delikanl? Sevdi Birkere Gönül Dinlermi Dert Dinlermi itirazlar?! Delikanl? Sevmi? Birkere Ac? Çeksede belli Etmez Sevdi?ine Bakar güler Delikanl? i?te Sevdi?inin Dibinde.

Tesbihimiz varsa Sab?r çekiyoruz Sigara içiyorsak Derdimizden içiyoruz Biz Delikanl?y?z Fark?m?z Delikanl? OLmam?z!!!

Kimseye Hata yapmay?z hata yapan? Aram?za Almay?z!

Delikanl? Adam Rahat uyumaz, Delikanl? Adam Sevdiklerini Rahat uyutur

Delikanl?y?z Alemde ?ekil yapmay?z herkeze!! Büyüklerimizi Severiz, Küçüklerimizi Sayar?z Biz DeliKANLIYIZ!!!

biz bu alemde adam?n BEYN?N? patlat?r, kafas?nda ate? yakar, anüsünü havaya uçurur, hastaneye gidememesi için ayaklar?n? YIRTAR, kafas?n? kopar?r, YETMEZM?? G?B? KALB?N? SÖKER kendimize "TAKARIZ", çünkü biz delikanl?y?z, kalpsiziz beah

Biz Ne Delikanl?lar Gördük, Alemde ?ekil yapamaya Çal???p El Aleme rezil Olan...

Der Delikanl? Benim Gibi Sevemez her Sevende Benim Gibi Delikanl? Olamaz Gülüm...

Biz Sevgimizi Delikanl? Gibi Gösterir gelece?imizi Harbi Sözler üstüne Kurar?z...

Tesbih Sall?yorsak Alemi biliyorsak Güzelide Seviyorsak Alem Bizi izliyor demektir...

Yazd?m Hayat?n? yeniden oyna Koçum Senin Gibi Adamlardan oLmaz Oyun Biz Çizeriz ?eklinizi, ?ekil yapmay?n Budur En iyisi.

Gece gideriz Aleme içeriz geceleri vard?r bir Sebebi, Bizim Sevgimizi Anlamaz Uzaktan Bakan insafs?z biri...

Sözleri Ben Yazar?m Gençler bilir bizi, A?k? Ben Ya?ar?m Örnek Al?r Gerisi...

Ahh be Güzelim Bu Yolar Dikenli Bozar Seni, Sen git Evinde Evcilik Oyna Koymaz Bu Sana...

Yar? Yollar? Biz Tamamlad?k A??r Abileri Önümüzde Çeketlerini Ba?latt?k, Delikanl? Adam ?ekil Yapmaz Koçum Delikanl? Adam Sayg? Görür Sayg? Gösterir..

belinde Silah Ç?km??s?n Çar??ya , Tesbih elinde yap?yor Makara, Bizim Mekan?m?zda OLmaz Numara , ?imdi yava?tan Ad?mlar?n? Saymaya ba?la...

her Delikanl? Sayg?l? Olursa Aleme, Alem Delikanl? Olur Gösterir Sana Sayg?...

A?ks?z kalm?? Bir Delikanl? Kald?r?mda Oturuyor Gözleri Dumanl?, Belli Çekti?i A?k Yaras?...

Biz Bakmay?z Yoldan geçen K?za, laf Atmay?z ?ehirdeki kar?lara , Delikanl? Olacaks?n Yan?m?zda , Efendi Gibi Durucaks?n Çar??da...

Bir Delikanl?n?n A?k? Ya Silahla Biter Yada Sevgiyle Gider..

#2249

 
© 2015
AŞK