Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Delikanl? Sözler

Nic£ d£LikanL?Lar g0rdük kolunda K?z ceBind£ £man£t arkas?nda sürü..Raconu

kaHpeLik yürüyü?ü sahtelik , kaLBi var yüre?i y0k...:

MiLLéTin étiKét oLdugu YéRDé Biz FiYat KoyAriz

kéLam yétér mi sandIn ka¢ pakét tütün Bitérdé dérdi Bitméz insanIn

a?lamay? FerdiDen Bæ?Lamay? Orhandan ?syan? MüsLümden Sevmeyi ise YanL?zca Bizden ö?renin..!!

B?Z YIKILMAZ SEVG?LER?N SARSILMAZ TA?LARIYIZ ANLIMIZDA BELA YAZAR

GÖNLÜMÜZDE SEVDA DEL?CE SEVMEY? B?L?R?Z UNUTMAYI ASLA.... !!!

Hayat? öyLe bir ya?aki, Hayat seni KISKANSIN. ÖyLe bir Sevki, öLüm Sana ACISIN. öyLe Bir doSt oLki, DoStun oLmayanLar UTANSIN

Ne kolumda kelepce, ne yan?mda gardiyan, ne gönlümde zulüm, ne ensemde ölüm, o gün yanl?zca sen olcaks?n gülüm

aldanma hayat?n c?lveler?ne hersey bahane , görünüsüm serseri ama gönlüm sahane

BeN SiGaRa TiRyaKiSi De?iLiM SiGaRa iÇeRKeN Dü?üNDü?üMüN TiRYaKiSiYiM.

KRAL G?B? YASAYIP KOPEK GIBI ÖLMEKTENSE KOPEK GIBI YASAYIP KRAL GIBI ÖLURSÜN

YaK BiR SiGaRa VeR GeRiYe DöNmEz BeNiMLe öLMeYeN Dü?üNCeLeR BöLMeZ YaK BiR SiGaRa VeR YiNe DöN GeL

CeplerDe ResmimiZ aLemDe iSmimiZ"

"Yi?itliK VurmakLa, a?al?K VermekLe oLuR

Géçici HéVés Dé?iL..Hak éDéNé NéFés oLurum

Bizim sözümüz dosta tatl? dü?mana kur?undur namerte hançer merte cand?r can?m?z dosta feda dü?mana belad?r dostlu?umuz yücedir ne al?n?r ne sat?l?r öümünedir

ZanNeDrsNki SerSeri A?LamAz, SerSeri Bi KyBolDumu oNu kMse BulAmaz, Dinle, ?ehirlern AS? KIZI hç kMse SerSeri gbi A?IK OlAmz

Biz delikanl?l???m?z? ihtimaller üzerine kurmadikki ihanetler yüzünden y?kal?m

Bir yola Girmi?iz Ucunda Ölümmü Bilinmez... Bizim Kitap`?m?zda Verilen sözden Dönülmez. Benim Vücudum Kalkan Sana Mermi De?mez..Ben A????m Gülüm Benden Önce Ölünmez..!

MekanSiziz Kanka SaLLa yak Bi Cigara Vur Saga KariymiS KizmiS KolPa hepSi birer geLip gecici Dalga

Bizim rahat edemedi?imiz yerde kimse istirahat edemez..

bu dünyada her?ey biter ama ?EREFS?Z bitmez

bizde sabah olmaz bizde güne? do?maz biz isyankar?z k?z?m bizimle dost olmak size yak??maz

Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz olmuyor ya?amay? b?rakt?m

KaH Ç?kar?M GökyüzüNe SeyrederiM aLeMi, KaH iNeriM YeryüzüNe SeyredeR aLeM BeNi..!

Beni BiR " ALLAH'IM BiR'de DOST'Lar?m BiLSin , GeriSi ?LerLeSin!!

biZ gEceLErE MAhKUm oLSayD?K gÜnDüzLerE HaKim OlAmAZdIk

Ne DaVaMiZi AnLaYaCaK BiR KiZ BuLaBiLDiK NeDe BiR KiZin ?sTeDiGi KaDaR BaSiT OLaBiLDiK

Süslü a?k kelimeleri yok bisde bak???m?z yeter gerçekten sevene...

YaNL?ZL?K BeNiM saLTaNaT?MD?R , aC?LaRLa d0Lu haRaBeMde " kRaLLaR giBi Yas?YoRuM..!!

YA?AMAK ?Ç?N YALVARMADIK , ÖLMEK ?Ç?NDE YALVARMAYIZ..! ,

Dün Cnm oLan Yarm, Dü?manm oLamz bnm!Hat?rLar? hep sorulr, slmlar? al?n?r..Sildiklerm vrdr Bir de!Adlar? an?Lmz, sadce BedduaLar?mdr

Bu alemde raconu ?ah?slar koymaz. Bu alemde bir racon vard?r, ?ah?slar uygular

Bir silah?m olsayd?, bir silah?m ... Yoksullu?u ?aka??ndan, Kaybetmeyi kalbinden, ve sensizli?i aln?n?n tam ortas?ndan vururdum

BiZ Bu aLemDe Çaydanl??a KaN KoyaR B?çakLa Kar??t?r?r?Z DosT DeriZ CaN VeririZ aNcaK DosT uNutunCa öLürüZ

ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ

Duman?mda o vard?, sigaray? b?rakt?m; kadehimde o vard?, içkiyi b?rakt?m;

rüyalar?mda o vard? uyumay? b?rakt?m; bakt?m ki onsuz olmuyor, ya?amay? b?rakt?m

Meyhaneden masam kald?r?ld?, karakoldan defterim dürüldü, savc? kalemimi

k?rd?, dara?ac?na tesbihm as?ld?, sevmek bu kadar suçsa beni as?n raz?y?m

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz,

serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

TopLumdâ Hép îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin éSériyiz..!!

Bîzdé SâBâH oLmâz, Bîzdé Güné? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLé DoSt oLmâk Sîze YaK??maz

yalan olursak alemde yalanlar bölümünde mutlaka boy goster?r?z aqa

millet küllhan beyi olmu? etraf? bo? b?rakt?k çakallar dolmu? bizim yürüdü?ümüz gayri meçhul yolmu? alem dedikleri

Deliyim Kan?m S?cak Duramam yerimde Ya??m Daha 20 Dünya AdrenaLin Dolu Bana ben Delikanl?y?m Tan?mam Ne Mafya Ne A?a!

Fazla uzun Cümleler Kurma Bana Manitan?n Yan?nda Al?r?m ifadeni Tenhada, Dua Et Manitan yan?nda!!!

Delikanl?l?k Aso Giyinip Tesbih çekmekle Olmaz Yi?idim! Delikanl? Adam önünü iLikLer büyüklerinin Elini Öper Sevdi?ine Yanl?? yapmaz!

Delikanl? Sevdi Birkere Gönül Dinlermi Dert Dinlermi itirazlar?! Delikanl? Sevmi? Birkere Ac? Çeksede belli Etmez Sevdi?ine Bakar güler Delikanl? i?te Sevdi?inin Dibinde.

Tesbihimiz varsa Sab?r çekiyoruz Sigara içiyorsak Derdimizden içiyoruz Biz Delikanl?y?z Fark?m?z Delikanl? OLmam?z!!!

Kimseye Hata yapmay?z hata yapan? Aram?za Almay?z!

Delikanl? Adam Rahat uyumaz, Delikanl? Adam Sevdiklerini Rahat uyutur

Delikanl?y?z Alemde ?ekil yapmay?z herkeze!! Büyüklerimizi Severiz, Küçüklerimizi Sayar?z Biz DeliKANLIYIZ!!!

biz bu alemde adam?n BEYN?N? patlat?r, kafas?nda ate? yakar, anüsünü havaya uçurur, hastaneye gidememesi için ayaklar?n? YIRTAR, kafas?n? kopar?r, YETMEZM?? G?B? KALB?N? SÖKER kendimize "TAKARIZ", çünkü biz delikanl?y?z, kalpsiziz beah

Biz Ne Delikanl?lar Gördük, Alemde ?ekil yapamaya Çal???p El Aleme rezil Olan...

Der Delikanl? Benim Gibi Sevemez her Sevende Benim Gibi Delikanl? Olamaz Gülüm...

Biz Sevgimizi Delikanl? Gibi Gösterir gelece?imizi Harbi Sözler üstüne Kurar?z...

Tesbih Sall?yorsak Alemi biliyorsak Güzelide Seviyorsak Alem Bizi izliyor demektir...

Yazd?m Hayat?n? yeniden oyna Koçum Senin Gibi Adamlardan oLmaz Oyun Biz Çizeriz ?eklinizi, ?ekil yapmay?n Budur En iyisi.

Gece gideriz Aleme içeriz geceleri vard?r bir Sebebi, Bizim Sevgimizi Anlamaz Uzaktan Bakan insafs?z biri...

Sözleri Ben Yazar?m Gençler bilir bizi, A?k? Ben Ya?ar?m Örnek Al?r Gerisi...

Ahh be Güzelim Bu Yolar Dikenli Bozar Seni, Sen git Evinde Evcilik Oyna Koymaz Bu Sana...

Yar? Yollar? Biz Tamamlad?k A??r Abileri Önümüzde Çeketlerini Ba?latt?k, Delikanl? Adam ?ekil Yapmaz Koçum Delikanl? Adam Sayg? Görür Sayg? Gösterir..

belinde Silah Ç?km??s?n Çar??ya , Tesbih elinde yap?yor Makara, Bizim Mekan?m?zda OLmaz Numara , ?imdi yava?tan Ad?mlar?n? Saymaya ba?la...

her Delikanl? Sayg?l? Olursa Aleme, Alem Delikanl? Olur Gösterir Sana Sayg?...

A?ks?z kalm?? Bir Delikanl? Kald?r?mda Oturuyor Gözleri Dumanl?, Belli Çekti?i A?k Yaras?...

Biz Bakmay?z Yoldan geçen K?za, laf Atmay?z ?ehirdeki kar?lara , Delikanl? Olacaks?n Yan?m?zda , Efendi Gibi Durucaks?n Çar??da...

Bir Delikanl?n?n A?k? Ya Silahla Biter Yada Sevgiyle Gider..

B?Z KAYSER?N?N GER?L?M SAÇAN SOKAKLARIN DA DAHA KALEM TUTMAYI B?LMEZKEN ADAM KESMEY? SALLAMA ÇEKMEY? Ö?REND?K SEVD?KM? ALLAHINA KADAR VURDUNMU SALLAMAYI DAMARINA KADAR ??MD? D?YECEKS?N K? LAN P?SKOPAT SEN SEVMEY? NERDEN Ö?REND?N ?U NU UNUTMA KAHBELERE SEVMEY? B?Z Ö?RETT?K

Akacak Olan Kan ?lelebet Damarda Durmaz, Sap?na Kadar Erkekte Olsan KADINA EL KALKMAZ..!

Köpeklerin Karde?li?i, Aralar?na Kemik At?lana Kadard?r..!

KaD?n Dedi?in taKt?M? kOluna Yak??aCak, Çarpt?m? Duvara YaP??aCaK...

Her Tesbih Sallayan Mafya Olsayd?, ?mamlar Mafya Babas? Olurdu..!

"Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar çok kusur arar?z. "

Hayat?n? ya?amak istiyorsan, A?k? en sona b?rakmal?s?n...

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin ! ??te o zaman kusursuz olursun".

Bana Hava At?can Diye Kendini Kasma, Damarlar?ndaki Kan Bile Bana Hasta...

Bana Yol Vermeyi Dü?ünmeden Önce, Sana verdi?im Yolda Yürümeyi Ö?ren..!

Ey insan, Yaln?zl?ktan ?ikayet etme sak?n! Öyle bir dostun var ki, ?ah damar?ndan daha yak?n...

Bu Alemde ?ki ?ey Adam? Bitirir! Biri Kad?n, Biri ?hanet...

Ne Adamlar Gördüm Ben; Sanalda Deli Yürek, Realde Fatih Ürek.

Mutlu Edemeyeceksen, Me?gul de Etmeyeceksin...

?nsanlara ASLA Yaralar?n? Gösterme..Sana Vurmak ?stediklerinde ?LK Ordan VururLar Bunu UNUTMA..!

Cesurun Bak???, Korka??n K?l?c?ndan Keskindir..!

Biri Gelir Biri Gider, Benim Dünyam Her Türlü Döner..

Her Gelene MERHABAMIZ, Her Gidene Bir EYVALLAHIMIZ Vard?r.

Ba?kas?n?n Namusunda Gözü Olanlar Unutmas?nlar'ki Onlar?nda Annesi Bac?s? Var..

Biz Ancak "ALLAH"?n Huzurunda E?iliriz..!

Yalan zeka i?idir, dürüstlük ise cesaret. E?er zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullan?p dürüst olmay? dene.

Çirkin K?z Yoktur, Namuslu Olan Her K?z Güzeldir..!

Dostluk Ç?nar Gibidir! Meyvesi Olmasa da Gölgesi Yeter...

Dü?ene Sevinme, Zaman?n Sana Ne Saklad???n? Bilemezsin..!

Hayat? Tesbih Yapt?m, Bazen Çekiyorum Bazen de Sall?yorum..!

Tipi Bozuk Olandan De?il, Kan? Bozuk Olanlardan Kork..!

Beni Kaybetmeyi Seçeni, Kazanmak ?çin U?ra?mam..!

Alemi alem yapan üç be? çakalsa, Krall?k bize yak??maz...!

Baba Paras?yla De?il, Ana Duas?yla Ya?ayanlardan?z..!

Erkek Olmak Do?u?tan Gelen Bir Al?n Yaz?s? Olsada, Adam Olmak Herkese Nasip Olmaz..!

Ortal?kta Adam Kalmam??, Kar Ya?sa da Kardan Adam Yapsak...

Ya?amak, Yalvarmaya De?ecek Bir ?ey De?ildir...

Kalabal?kta artizlik yapan?n tenhada özürü kabul olmaz

Hayat Zor Olsada Zoru Sevdi?imi herkez Bilir...

Biz Hatalar? De?il, Hatalar Bizi Buldu..Biz Yalanlar? De?il, Ya?ad?kca yalanlar Bizi Ya?atmaz Oldu...

#201

 
© 2015
AŞK